Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KONSTYTUANTA

  Zgromadzenie ustawodawcze powołane do uchwalenia konstytucji. Konstytuanta 1789-91, fr. Assemblee Nationale Constituante, ustawodawcze Zgromadzenie Narodowe w okresie Rewolucji Fr.j które dokonało wielu reform, takich jak zniesienie przywilejów stanowych, zmiana systemu podatkowego, konfiskata ziem kościelnych;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTREDANS

  Taniec rozpowszechniony, zwł. we Francji, w 2 poł. XVIII w., figurowy, z szeregiem ewolucji tanecznych wykonywanych przez stojące naprzeciw siebie pary; muzyka składała się z regularnych okresów 8-taktowych.

  Rozwinięty z ang. lud. tańca wiejskiego, na pocz. XIX w. przeobraził się w kadryla; z fr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJA

  Ustawa podstawowa ustalająca zasady ustroju państwa, władz naczelnych, określająca prawa i obowiązki obywateli; dawn. uchwała sejmowa; z łac. constitutio 'ustanowienie; właściwość*.

  Konstytucja 3 maja 1791 zawierała podstawowe zasady ustroju Polski, zreformowanego na Sejmie Czteroletnim. Pierwsza w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTRMARSZ

  Kontramarsz, dawn. strzelanie salwami przez kolejne szeregi piechoty i wycofywanie się ich w porządku na tyły kolumny dla naładowania broni palnej; oparta na tym manewrze taktyka walki piechoty zach.-europ! w XVI-XVII w.; w terminologii wojskowej XVIII-XIX w. zmiana kierunku marszu o 180° (nieraz wielokrotnie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSULAT

  Łac. consulatus, w republice rzymskiej najwyższa godność państwowa, urząd sprawowany przez dwóch corocznie wybieranych konsulów. Forma rządu we Francji po zamachu stanu (18 brumaire'a) Bonapartego; w skład konsulatu wchodził triumwirat (3 konsulów, w tym 2 z głosem doradczym), senat, trybunał i izba...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTUSZ

  W dawnej Polsce od XVI w. suknią wierzchnia długa, z rozciętymi rękawami (luźno zwisającymi a. zarzucanymi na plecy jako tzw. wyloty), zapinana z przodu na haftki a. guzy, otwarta u góry i odsłaniająca noszony pod spodem żupan. Kontusz w XVIII w. staje się strojem narodowym szlachty i mieszczaństwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSYLIARZ

  Przest. a. -żart. lekarz, doktor medycyny; dawn. doradca, radca (jako tytuł); z łac. consiliarius 'doradca'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIECPOLSKI Stanisław

  ok. 1590-1646, Jeden z najwybitniejszych dowódców polskich, hetman polny koronny od 1619, wojewoda sandomierski od 1625, hetman wielki kor. od 1632, kasztelan krakowski od 1633. Studiował w Akademii Krakowskiej; brał udział pod Chodkiewiczem w oblężeniu Smoleńska; w 1620 pod Cecorą dostał się do niewoli...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONOPIE

  (Cannabis) Rodzaj jednorocznych, dwupiennych roślin zielnych, uprawianych (konopie siewne) w Polsce od czasów przedhist. na włókno do wyrobu lin i płótna oraz na nasiona do wytłaczania oleju; zob. Pańtagrueł(ion). Wyrwał się jak filip z konopi zob. Filip.

  W tej zielonej, pachnącej i gęstej krzewinie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIUSZY

  Dawny urząd dworski, istniejący już prawdop. w XI w., w XV w. stał się urzędem honorowym (wielcy koniuszowie w Koronie i na Litwie); zarządzający stajnią królewską (koniuszy królewski); por. Masztalerz.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt

Do góry