Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KOPA

  Staropolska jednostka handl. a. obrachunkowa wynosząca 60 sztuk (np. 60 groszy srebrnych), jeszcze w pocz. XX w. używana na wsi przy liczeniu jaj, raków, snopów, żerdzi, klepek itd.; sterta siana, słomy; snopy zboża poukładane we właściwy danemu regionowi sposób; kopulasty wierzchołek górski; hist. na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPCIUSZEK

  Popielucha, Smotrucha, bohaterka bajki wywodzącej się ze starożytności (Egipt a. mit. gr.-rz.) i znanej na wszystkich kontynentach (ok. 700 wariantów). Powstałe na jej temat utwory lit. i muz. opierają się jednak gł. na wersjach Ch. Perraulta ze zbioru Contes de ma m&re l'Oye (fr., 'Bajki Babci Gąski'...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWENCJA

  Umowa międzynarodowa dotycząca specjalnych zagadnień; wszelka umowa normująca jakieś sprawy; umowność; utarte normy, zwyczaje, stereotypy myślenia a. postępowania; zebranie lokalne członków partii polit. w USA a. delegatów stanowych, krajowych, dla sformułowania platformy partyjnej a. wyboru kandydata na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTENANS

  Rezon, kuraż, swoboda w zachowaniu się, pewność siebie; z fr. contenance 'zawartość; rozległość; postawa'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYN WIELKI

  Flavius Valerius Constantinus, ok. 280-337, cesarz rzymski od 306; dokończył reform rozpoczętych przez Dioklecjana; w 313 w Mediolanie ogłosił swobodę wyznaniową dla coraz liczniejszych już chrześcijan, aby uzyskać ich poparcie; nie prześladował jednak kultów politeistycznych.

  Pod koniec życia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWENT

  Zgromadzenie; zakon, klasztór, zakonnicy klasztoru; z łac. conventio 'układ; zgoda'. Konwent Narodowy, Zgromadzenie Narodowe, fr. Convention Nationale, powstałe z wyboru w dwustopniowym głosowaniu, najbardziej pamiętne i demokratyczne zgromadzenie prawodawcze Rewolucji Fr., które w 1792 zastąpiło...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KON TIKI

  Tici Viraęocha, bóstwo pra-Inków, które stworzyło świat i ludzi, a. bóg słońca Inków, a. wg innej legendy olbrzym, król Peru, który wyruszył na Pacyfik tratwą z drzewa balsa wraz z grupą swych białych, brodatych poddanych.

  „Kon-Tiki" nazwa tratwy z pni drzew balsa, na której uczony norweski Thor Heyerdahl...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYNOPOL

  W latach 330-1453 nazwa dawnego Bizancjum (zob.); później Stambuł (Istanbul).

  Upadek Konstantynopola. Zdobycie miasta przez osmańskich Turków pod wodzą sułtana Mahometa II dnia 25 V 1453 miało nie mniejsze znaczenie niż odkrycie Ameryki, które nastąpiło prawie 40 lat później.

  Wielu historyków uważa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWERSI

  Laicy, w niekt. zakonach ściśle klauzurowych i kontemplacyjnych, bracia zakonni bez wykształcenia, nie składający ślubów uroczystych, spełniający prace fizyczne i załatwiający poza klasztorem sprawy niezbędne dla życia zakonnego.

  W zakonach kontemplacyjnych żeńskich rolę tę spełnia drugi niższy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTRAKTY

  W dawnej Polsce od XVI w. zjazdy doroczne szlachty w różnych miastach (poznańskie, krakowskie, lwowskie, dubieńskie itd.) w celu zawierania umów gospodarczych, transakcji handlowych i kredytowych, zwł. na produkcję rolną, odbywane gł. w styczniu i trwające dwa do czterech tygodni; z łac. contractus 1. poj...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /340

  praca w formacie txt

Do góry