Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SATYRY, objęte wspólną nazwą dwa zbiory satyr I. Krasickiego

  SATYRY, objęte wspólną nazwą dwa zbiory satyr I. Krasickiego: tzw. cz. 1, tworząca cykl 13 utworów, otwarty satyrą dedykacyjną Do króla, pozornie ganiącą adresata, zamknięty równie przewrotną Palinodią (tj. odwołaniem), powst. 1778-79, wyd. w Warszawie 1779; tzw. cz. 2, obejmującą 8 satyr, powst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /3 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATYRA NA MAZURÓW, Pieśń saficka zawierająca Opis i opowieść o naturze Mazowszan

  SATYRA NA MAZURÓW, Pieśń saficka zawierająca Opis i opowieść o naturze Mazowszan, bezim. wiersz łac., złożony z 21 strof safickich, zachowany w rkpsie BJ z adnotacją, że powstał 1499 w szkole warsz., gdzie słyszał go i zapisał Andrzej Polewka z Kobylina, wychowanek uniw. wiedeńskiego i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATYRA NA LENIWYCH CHŁOPÓW

  SATYRA NA LENIWYCH CHŁOPÓW (inc. „Chytrze bydlą z pany kmiecie"), jedyny zachowany w całości średniow. utwór satyryczny w języku polskim. Powstał w 2 poł. XV w.; z rkpsu Bibl. Kapituły Krak. ogł. przez J. Szujskiego w Rozprawach Wydz. Filol. AU t. 1 (1874). Tytuł przyjął się na podstawie pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPCZYŃSKI Onufry

  1735-1817, Gramatyk i pedagog, ksiądz, nauczyciel szkół pijarskich i Collegium Nobilium.

  Z polecenia Komisji Edukacji Narodowej napisał Gramatykę dla szkół narodowych (1778-83), po raz pierwszy w Polsce wprowadzony oficjalnie do szkół podręcznik tego przedmiotu, pierwsze systematyczne ujęcie języka...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPER

  (włoąki), Koperek, fenkuł, roślina zielna z rodziny baldaszkowatych z owocem o palącym smaku i słodkawym zapachu, od czasów staroż. znany jako roślina lecznicza, a przede wszystkim jako afrodyzjak, stąd Jeść węgorza z koprem" (dwa afrodyzjaki naraz) znaczyło 'prowadzić życie rozpustne'.

  Koper...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPERCZAKI

  W XVIII w.-umizgi , zaloty; komplementy; pochodź, niepewne; z węg. kópćsdg 'figiel' a. od czasownika kopertać się 'przewracać się'; kopertki, kopyrtki 'koziołki' z koperą, kopyra 'zając', żywe jeszcze w czasowniku wykopyrtnąć się.

  Stroić, palić, ciąć, sadzić koperczaki a. Uderzać, iść...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWIKT

  W Polsce XVII-XVIII w. kolegium, szkoła przyklasztorna z internatem usytuowanym zazw. poza jej budynkiem; internat dla uczniów (z surowym regulaminem) prowadzony przez taką szkołę; wychowankowie kolegium, internatu, konwiktu; z łac. convictus 'zażyłość; biesiada; współżycie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPERNIK Mikołaj

  1473-1543, Ksiądz, wielki astronom polski, póiza tym ekonomista, prawnik i medyk; ur. w Toruniu, odbywał studia w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze; gł. jego dziełem, zawierającym wykład teorii heliocentrycznej (dowodzącej, że Ziemia obraca się dokoła swej osi oraz, razem z innymi planetami, dokoła...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWISARZ

  Rzemieślnik wyrabiający, odlewający przedmioty z cyny; z nm. Kannegiesser, przest. 'konwisarz; domorosły polityk(ier)'; por. Ludwisarz.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPERSZTYCH

  Dawn. miedzioryt, rycina; z nm. Kupferstich; Kupfer 'miedź', Stich 'ukłucie; sztych'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /87

  praca w formacie txt

Do góry