Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KORDELIERZY

  Pot. nazwa Stowarzyszenia Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela, fr. Le Club des amis des droits de l'homme et du citoyen, fr. klubu rewolucyjnego zał. w .1790 przez G.J. Dantona, J.P. Marata, C. Desmoulins'a i J.R. Heberta. Miejscem ich spotkań był dawny klasztor franciszkanów-kordelierów (stąd nazwa) w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORAN

  Arab. al-kurUn 'odczyt; recytacja', święta księga islamu, wg wyznawców religii objawiana przez Boga Mahometowi przez większą część jego życia w Mekce i Medynie, jest jako zbiór recytacji tekstem liturgicznym, odmawianym z pamięci, a nie książką do czytania.

  Dopiero za trzeciego kalifa, Osmana...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŃ

  Zob. Bachmaty; Chabeta; Chomąto; Cug; Cugle; Drygant; Duha; Dzianety; Hippica; Houyhnhnms; Kantar, Kobyła; Lejce; Luzak; Mierzyn(ek); Oblader; Obladra; Ogłowie; Podjezdek; Podkowa; Podogonie; Rumak; Strzemię; Szkapa; Szleja; Szory; Świerzopa; Uzda; Wałach; Wodze; Wóz.

  Chody koni: Stęp powolny...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /16 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCRIPTORUM POLONICORUM HEKATONTAS, seu Centum illustrium Poloniae Scriptorum elogia et vitae

  SCRIPTORUM POLONICORUM HEKATONTAS, seu Centum illustrium Poloniae Scriptorum elogia et vitae, łac. słownik bio- i bibliograficzny uczonych i pisarzy pol., sporządzony przez Sz. Starowolskiego, wyd. we Frankfurcie nad Menem 1625 (dodruk 1644), wyd. 2 popr. i rozsz. w Wenecji 1627. Przekł. pol. z wyd. 2 i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCIENCE FICTION (ang.), fantastyka naukowa

  SCIENCE FICTION (ang.), fantastyka naukowa, dziedzina fantastyki lit., w której świat przedstawiony utworu umieszczony jest w przyszłości i opiera się z reguły na wizjach i przewidywaniach dotyczących przyszłego rozwoju techniki. Fantazje futurologiczne pozbawione są znamion cudowności...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /3 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHULZ BRUNO

  SCHULZ BRUNO, ur. 12 VII 1892 w Drohobyczu, zm. 19 XI 1942 tamże, prozaik, krytyk lit., grafik. Pochodził z drobnomieszcz. rodziny żyd. wyznania mojżeszowego, ale polskojęzycznej; od dzieciństwa znał też język niemiecki. Po ukończeniu gimn. drohobyckiego (1902-10) studiował architekturę na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /7 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHROETTER, Schrotter, ADAM, Schroterus

  SCHROETTER, Schrotter, ADAM, Schroterus, ur. ok. 1525 w Żytawie nad rz. Nysą lub w Nysie, zm. ok. 1572, poeta polsko-łaciński, tłumacz dzieł med. renesansowego lekarza i teologa Paracelsusa z niem. na łacinę. Po studiach zagr. kształcił się od 1552 w Akad. Krak.; pozostawał w kręgu mecenatu J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHONEUS ANDRZEJ

  SCHONEUS ANDRZEJ, ur. w kwietniu 1552 w Głogowie, zm. 18 V 1615, poeta polsko-łaciński. Od ok. 1580 studiował w Akad. Krak. pod kier. S. Sokołowskiego, a nast. po magisterium (1586) wykładał tamże do 1595; doktorat prawa i teologii uzyskał we Włoszech (1598); od 1599 prof. Akad. Krak., wielokrotny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHOELL FRANCK LOUIS

  SCHOELL FRANCK LOUIS, ur. 19 VIII 1889 w Amiens, zm. 23 I 1982 w Boinvilliers, franc. tłumacz literatury polskiej. Anglista, od 1913 wykładowca języka i literatury franc. na uniw. w Chicago; podczas I wojny świat, więzień obozu jenieckiego w Niemczech (tam nauczył się języka pol.), 1927-40 zajmował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHOBER, Szober, FELIKS

  SCHOBER, Szober, FELIKS, ur. 1846 w Warszawie, zm. 16 VIII 1879 tamże, komediopisarz, poeta, aktor, śpiewak. Pracował jako aktor i pomocnik reżysera teatru Rozmaitości, współpracował z pismami satyr., przekładał libretta oper i operetek. Po wystawieniu bez powodzenia trzech sztuk 1868 i 1871...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /1 840

  praca w formacie txt

Do góry