Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SEMPOŁOWSKA STEFANIA

  SEMPOŁOWSKA STEFANIA, ur. 1 X 1870 w Poleniszu pod Kostrzyniem, zm. 31 I 1944 w Warszawie, działaczka społ. i oświat., publicystka, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Studiowała na tajnym tzw. Uniw. Latającym, po czym pracowała jako nauczycielka w Warszawie. Jedna z gł. organizatorek tajnego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMBRZYCKI JAN KAROL, pseud. J. Oleckowski. S.

  SEMBRZYCKI JAN KAROL, pseud. J. Oleckowski. S., ur. 10 I 1856 w Olecku, zm. 8 III 1919 w Kłajpedzie, działacz mazur., badacz dziejów i folkloru regionu. Z zawodu aptekarz, przebywał m. in. w Inowrocławiu, Kłajpedzie, Królewcu i Tylży. Pod wpływem W. Kętrzyńskiego działalność swoją poświęcił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKWENCJA, pieśń liturgiczna

  SEKWENCJA, pieśń liturgiczna śpiewana podczas oficjum mszalnego, odpowiednik —» hymnu w oficjum brewiarzowym. Nazwa pierwotnie oznaczała melodię; tekst zaś utworu zwano prozą. W późniejszym średniowieczu używano obu określeń wymiennie. S. zaczęły powstawać w w. IX. Na IX-XI w. przypada okres tzw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKSTYNA, sestyna

  SEKSTYNA, sestyna, strofa składająca się z 6 wersów różno-lub równosylabicznych, najczęściej jedenastozgłoskowych (s. właściwa), o układzie rymów ababcc. Wykształcona w średniow. poezji franc. i wł., na gruncie pol. pojawiła się wokresie renesansu (w Psałterzu J. Kochanowskiego) i odtąd utrwaliła...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKLUCJAN JAN, z Siekluk

  SEKLUCJAN JAN, z Siekluk, ur. ok. 1510-15, wg. A. Brucknera w Siekłukach Wielkopol., wg S. Rosponda w Siekluce w Radomskiem, zm. 1 poł. 1578 zapewne w Królewcu, pisarz reformacyjny, wydawca; kaznodzieja luterański. Po studiach w Lipsku przebywał od 1538 w Poznaniu, pod patronatem A. Górki; oskarżony o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEJM, s. komiczny, gatunek satyr

  SEJM, s. komiczny, gatunek satyr, uprawiany w literaturze staropol. XVI-XVII w.; utwór wierszowany prozaiczny lub mieszany, często dialogowany, a więc zaliczany też do form dramatycznych. Celowi satyr, i komizmowi służy już skontrastowanie dostojnych ram diariusza (protokołu) sejmowego i niewielkiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGEL Harold Bernard

  SEGEL Harold Bernard, ur. 13 IX 1930 w Bostonie (Mass.), amer. slawista i polonista, tłumacz. Ukończył studia filol. w Harvard Univ. (doktorat 1955); od 1959 prof. literatur słow. na uniw. Columbia w Nowym Jorku. W 1962 przebywał w Warszawie, związany z Instytutem Badań Lit. PAN. Z literatury pol. wydał we...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEDLAK Jan

  SEDLAK Jan, ur. 21 IV 1914 w Vel'kiej Lodinie pod Koszycami, historyk literatury słowac., eseista, tłumacz literatury polskiej. Studiował na wydziale filoz. uniw. w Bratysławie, 1936 na UJ i 1937-38 na Sorbonie. Uczył w gimnazjum w Bratysławie i Trnawie, 1941-45 był kierownikiem artyst. Słowac. Teatru...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEBYŁA Władysław

  SEBYŁA Władysław, ur. 6 II 1902 w Kłobucku pod Częstochową, zm. po 1939 w ZSRR, poeta i krytyk. Studiował 1922-27 polonistykę na UW, 1927 związał się z grupą lit. —> Kwadryga (1929-31 był redaktorem pisma grupy, o tej samej nazwie), w 2 poł. 1931 odbył podróż do Włoch i Francji. W1932 był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEBOK EVA

  SEBOK EVA, ur. 12 VII 1927 w Szegedzie, węg. poetka, tłumaczka literatury polskiej. Przełożyła wierszem Pana Tadeusza A. Mickiewicza (1957); jest także tłumaczką prozy i eseistyki współcz., m. in. utworów T. Boya-Żeleńskiego (Marysieńka Sobieska), J. Andrzejewskiego (Złoty lis), M. Brandysa, J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt

Do góry