Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LANDARA

  Ciężka, wielka, zwykle 4-osobowa konna kareta podróżna; duży, niezgrabny, zniszczony powóz; z nm. Landauer 'lando'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMPART

  Pantera; przest. uwodziciel, rozpustnik, hulaka, birbant, lekkoduch, który się lampartuje, prowadzi życie rozpustne, hulaszcze; z późn.-łac. nazwy leopardus, odzwierciedlającej śrdw. pogląd, że zwierzę to jest mieszańcem lwa (leo) i pantery (pardus).

  W sztuce chrześc. jako lamparta (panterę)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMUS

  Komora, świreń, rupieciarnia; przen. skład niepotrzebnej starzyzny; dawn. spiżarnia, skład sprzętów gospodarskich, zbroi, uprzęży, przechowalnia dokumentów, ksiąg, skarbiec, przy dworach, domach wiejskich, mieszczący się w budynku drewnianym (rzadziej murowanym), niekiedy z podcieniem i pięterkiem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANCA

  Kawaleryjska broń drzewcowa z wąskim grotem i proporczykiem, w Polsce powszechnie przyjęta (jako jedna z odmian dawnej kopii, zob.) od końca XVIII w. do 1939; z nm. Lanze od łac. lansea 'dzida, kopia'.

  Nie masz pana nad ułana,

  A nad lancę nie masz broni!

  W. Pol, Pieśń ułanów, 1-2.

  Las Lanzas...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANCASTER

  (wym. ląnkeste) Dynastia panująca w Anglii od 1399 do 1461, boczna linia Plantagenetów, z czerwoną różą w herbie; zob. Wojna (Białej i Czerwonej Róży); York.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LALKA

  Postać widowiska wystawianego przez teatr lalkowy; zależnie od techniki poruszania lalki odróżnia się m.in. następujące rodzaje lalek: Jawajka której głowę i korpus porusza od dołu ręka ukrytego aktora umieszczona wewnątrz lalki, wspomagana przez tzw. czempurity (druty, patyki) poruszające jej ręce, a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LA MANCHA

  (wym. mąncza) Wyżynna kraina w płd.-wsch. części Kotliny Nowej Kastylii (prowincja Ciudad Real) w Hiszpanii;. wsławiona przez Cervantesa jako ojczyzna Don Kiszota. Rycerz z La Manczy zob. Don Kiszot.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMBERT

  Dawne imię fr. pochodzące z nm. Lambert, Lamprecht, ze st.-g.-nm. lant + beraht 'ziemia + świetny, słynny*.

  Św. Lambert zm. w pocz. VIII w. w Maastricht, znany w śrdw. Polsce; imię jego nadano przy chrzcie Mieszkowi II, 990-1034.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMENT

  Głośny płacz, łkanie, połączone z żałobną skargą, narzekaniem, biadaniem, zawodzeniem, wyrazami żalu; dzieło sztuki lit. a. piast, dające wyraz żalowi, skardze, narzekaniu itp.; z łac. lamentum.

  Lament chłopski na pany anonimowa satyra wierszem złożona z 43 czterowersowych strof 11 -zgłoskowca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMENTACJE

  Kośc. rz.-kat. biblijne Treny Jeremiasza (zob. Jeremiasz) odmawiane w brewiarzu w Wielką Środę, Czwartek i Piątek, dawn. śpiewane podczas tzw. ciemnych jutrzni, zawierające skargę na ruinę Jerozolimy, jej ucisk i niedolę w czasie oblężenia, uprowadzenie ludności i osamotnienie; lit., muz. pieśń...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt

Do góry