Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SIKORA Adam

  SIKORA Adam, ur. 14 XII 1819 w Jabłonkowie, zm. 14 XII 1871 tamże, śl. poeta ludowy. Ukończył dwuklasową szkołę parafialną, samouk, zajmował się tkactwem i sadownictwem. Zapoczątkował pisarstwo lud. na Śląsku Cieszyńskim. Twórczość jego obejmuje utwory rel. - kolędy, pieśni kośc. i przygodne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIESICKA Krystyna

  SIESICKA Krystyna, ur. 22 XI 1928 w Dęblinie, pisarka dla młodzieży. W swych powieściach odznaczających się dużą znajomością realiów życia współcz. „nastolatków" przedstawia rozmaite problemy okresu dojrzewania: doświadczenia pierwszej miłości, kształtowanie się charakterów i postaw, wobec...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIERPIŃSKI SEWERYN ZENON

  SIERPIŃSKI SEWERYN ZENON, ur. 1818 w Szczebrzeszynie (?), zm. 8 II 1843 w Warszawie, prozaik. Członek —» Cyganerii warsz., zamieszczał w jej organach oraz w „Przeglądzie Warsz.", „Piśmiennictwie Krajowym" i in. periodykach gawędy i opowiadania*o tematyce hist. i współcz.; ważniejsze zebrał w Nowym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERTACJA

  W dawnej Polsce zwolnienie od powinności, świadczeń publ., podatków; uwolnienie z poddaństwa; ze śrdw.-łac. libertatio od łac. libertas 'wolność'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERTYNI

  Nazwa nadawana w XVII i w pocz. XVIII w., wolnomyślicielom, sceptykom, spadkobiercom intelektualnym Rabelais'go i Montaigne'a, wyznawcom doktryn materialistycznych, racjonalistycznych (którzy przygotowywali grunt dla Woltera i encyklopedystów), epikureizmu religijnego czy wprost ateizmu, atakowanych przez teologów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERUM VETO

  Łac., 'wolne „nie pozwalam'", w Polsce od 1652 do 1791 -pot. prawo zrywania sejmu przez jednego posła okrzykiem: „nie pozwalam" a. „protestuje się".

  Okrzyk ten unieważniał wszystkie uchwały danego sejmu, przy czym poseł nie był obowiązany do uzasadnienia swego protestu. Prawo to, odrzucające zasadę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEŻAJSK

  Miasto w woj. rzeszowskim, w 1. poł. XVII wieku stało się miejscem odpustowym w związku ze wzniesieniem w 161.8-28 późnorenesansowego kościoła (polichromia S. Stroińskiego; słynne organy Jana Głowińskiego z 1682, powiększone w 1716) i klasztoru bernardynów w 1637; ośrodek sukiennictwa w XVIII-XIX w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LĘDŹWIE

  Anat. część pleców po obu stronach kręgosłupa, między żebrami a miednicą, krzyż; pot. uda; przen. genitalia męskie (w dawn. wyrażeniu: „Syn z lędźwi moich", tj. syn rodzony).

  I w wielkiej chwale siędzie,

  I płodne jego lędźwie

  Sławić będą, hen z góry,

  Anielskie chóry.

  Boy (T...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBACJA

  Łac. libatio, gr. spónde, w staroż. gr.-rz. ofiara z napoju, składana zwykle wraz z innymi, przeważnie krwawymi ofiarami; także w kulcie zmarłych ofiary z płynów (żazw. wino, woda, mleko, oliwa).

  Płyn wylewano z płaskiej czary ofiarnej na początku i na końcu ceremonii na płonące zwierzę; przy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERIA

  Zob. Barwa; w XVII w. mundur urzędników dworskich; w XIX w. mundur dla służby; uniform służby w hotelach i restauracjach; ze śrdw. łac. liberata '(szata) dostarczona'.

  Cywilizacji dwie - widzę ustawnie:

  Jedna - chce wszystko odkrywać na serio,

  Druga - chce wszystko pokrywać zabawnie

  Świetną...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt

Do góry