Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SKAMANDER. Miesięcznik poetycki

  SKAMANDER. Miesięcznik poetycki, czasopismo lit., wyd. w Warszawie 1920-28 (nieregularnie) i 1935-39, początkowo pod red. W. Zawistowskiego, a od 1922 M. Grydzewskiego. W pierwszym okresie kierowane w istocie zespołowo, przez pięciu gł. poetów grupy S. (J. Iwaszkiewicz, J. Lechoń, A. Słonimski, J. Tuwim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /8 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIWEK FRANCISZEK

  SIWEK FRANCISZEK, ur. 30 I 1858 w Suchej Górnej pod Karwiną, zm. 21 VI 1933, tamże; śl. pisarz ludowy. Z zawodu cieśla górniczy. Wiedzę zdobywał drogą samouctwa. Kolporter prasy pol., też pozaśląskiej, korespondent „Głosu Ludu Śl." (od 1896 we Frysztacie), współpracował z „Wieńcem" i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SITO JERZY STANISŁAW

  SITO JERZY STANISŁAW, ur. 8 XI 1934 w Pińsku (Polesie), poeta, dramatopisarz, krytyk lit., tłumacz. W 1940—42 w ZSRR, nast. w Indiach, od 1948 w Londynie, gdzie ukończył studia techn. i 1957 rozpoczął pracę zawodową. Debiutował 1955 w paryskim mies. „Kultura", należał do grupy poetów skupionych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIOŁO. Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim

  SIOŁO. Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim, pol.-ukr. kwartalnik lit., wyd. we Lwowie 1866-67 przez K. Pillera, pod red. P. Święcickiego. W S. drukowano alfabetem łac. utwory pisarzy ukr. (gł. T. Szewczenki, Marka Wowczka, O. Fedkowicza, H. Kwitki-Osnowianenki) oraz literaturę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SINKO TADEUSZ

  SINKO TADEUSZ, ur. 14 IX 1877 we wsi Małej (pod Ropczycami), zm. 22 VII 1966 w Krakowie, filolog klas., badacz literatury polsko-łacińskiej. Studiował filologię klas. i pol. na UJ, nast. w Niemczech, od 1907 prof. Uniw. Lwow.', 1913-60 prof. UJ; czł. AU (od 1910), później PAU i PAN (od 1957), oraz TNW...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /2 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIMONIDES Jarosław

  >

  Wywiady z J.S. „Literatura na Świecie" 1976 nr 12.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIMONIDES Dorota

  SIMONIDES Dorota, ur. 19 XI 1928 w Janowie (woj. katowickie), folklorystka. Studiowała filologię pol. na UJ (1951-53), równolegle z etnografią, i na UWr. (1953-55), habilitowała się 1970. Związana z WSP w Opolu, od 1975 dyr. Instytutu Filologii, Pol., kieruje zakładem folklorystyki, od 1977 profesor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIŁACZKA, opowiadanie S. Żeromskiego

  SIŁACZKA, opowiadanie S. Żeromskiego, prwdr. w „Głosie" 1891, wyd. w zbiorze Opowiadania w Warszawie 1895. Pierwowzorem postaci tyt. miała być F. Morzycka, działaczka oświat, na Lubelszczyźnie, z którą Żeromski współpracował w tow. „Światło". Opowiadanie jest historią młodej nauczycielki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SILVILUDIA POETICA, Leśne zabawy poetyckie

  SILVILUDIA POETICA, Leśne zabawy poetyckie, cykl 10 łac. krótkich utworów, osnuty wokół tematu łowów Władysława IV w pobliżu mereckiego zameczku, w lasach koło Berszt na Litwie 1637. Jako dzieło Sarbiewskiego wydał je z rkpsu A. Naruszewicz 1757, w 21. później J. Barbou w Paryżu. Napisane rzadkimi w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SILVA RERUM. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki

  SILVA RERUM. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki, od 1930 z podtyt. Czasopismo Polskich Towarzystw Bibliofilskich, czasopismo, wyd. w Krakowie 1925-39 z przerwami 1926, 1929 i od lipca 1931 do jesieni 1938. Kolejnymi redaktorami byli: W. Kluger, od 1927 K. Piekarski, od 1930 H...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt

Do góry