Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LINCOLN Abraham

  1809-65, Prezydent Stanów Zjedn. Ameryki 1861-65, przeciwnik niewolnictwa, Po wystąpieniu stanów Południa z Unii doprowadził do zwycięskiego końca wydaną buntowniczej Konfederacji stanów wojnę (zwaną secesyjną), a w kilka dni potem, w teatrze Forda w Waszyngtonie, obecny w loży na galowym przedstawieniu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LILIPUT

  Ang. Lilliput, kraina, do której się dostaje Guliwer (zob.), w powieści Podróże Guliwera (1726) Jonathana Swifta, cesarstwo zamieszkałe przez małych ludzików, liliputów, wys. ok. 13 cm.

  W ich małości, połączonej z przekonaniem o niezmiernym znaczeniu ich spraw, ceremoniałów, sporów i ambicji, Swift...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIKAON

  Gr. Lykaón, mit. gr. król Arkadii, znany wraz ze swymi 50 synami z okrucieństwa. Gdy Zeus w ludzkiej postaci zszedł na ziemię, aby się przekonać, co warci są ludzie, Likaon poczęstował go pieczeńią z zabitego chłopca, może dlatego, że rozpoznał boga i chciał sprawdzić jego wszechwiedzę. Rozgniewany...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LILITH

  W tradycji talmudycznej i folklorze żyd. demon, prawdop. pochodzenia babilońskiego, mający nawiedzać w czasie burzy odludne miejsca, zagrażając zwłaszcza dzieciom i kobietom w ciąży.

  W Biblii, Izajasz, 34, 14, wspomniana jest przelotnie jako (zależnie od tłumaczenia) Jędza", „upiór nocny" czy też...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIKURG (1)

  Gr. Lykourgos, (1) mit. gr. król trackich Edonów, przeciwnik oigiastycznego kultu Dionizosa, wygnał boga i jego niańki z królestwa. Dionizos uciekł do nimfy morskiej Tetydy, a na Likurga zesłał obłęd (król, myśląc, że wycina nienawistne winorośle, zarąbał własnego syna) i śmierć: poddani wywlekli go...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIMBUS

  Łac., 'krawędź, skraj'; w wierzeniach chrześc. - otchłań, skraj, przedsionek piekła, mieszczący dusze zmarłych, którym na ziemi dobro i zło było równie obojętne, zwł. zaś te, którym droga do Nieba jest zamknięta bez ich winy, jak dusze zmarłych nie chrzczonych dzieci a. ludzi szlachetnych i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIKURG (2)

  Legendarny prawodawca Sparty, o którym nie wiadomo nic pewnego, wg tradycji twórca konstytucji spartańskiej i systemu wojskowego.

  Najwcześniejsza wzmianka o nim jest u Herodota, wg którego miał. być twórcą geruzji (złożonej z 28 obywateli liczących powyżej 60 lat i dwóch królów) i eforatu (zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIMERYK

  Humorystyczny, często absurdalny, groteskowy, zazw. nieprzyzwoity wierszyk ang. o mieszanym metrum (jamb z anapestem), złożony z 5 wersów, z których 1., 2. i 5. mają po 3 stopy i rymują się, a 3. i 4. po dwie i rymują się.

  Pierwszy wers kończy się zazw. nazwą miejsca pochodzenia bohatera utworu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIKURG Z ATEN

  396-324 pne., Słynny mówca ateński zaliczony do kanonu dziesięciu mówców (zob. Dziesięć), uczeń Platona i Isokratesa. Jego staraniem odbudowano w kamieniu teatr Dionizosa, zw. odtąd teatrem Likuiga, oraz zebrano i ustalono teksty tragedii Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa i in. Zachowała się tylko jedna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIMES

  Łac., w staroż. Rzymie granica między polami uprawnymi a. biegnąca wzdłuż granicy państwowej linia umocnień ziemnych, wałów, fos, dróg strategicznych, obozów legionów (castrum, castellum), wież strażniczych (burgus) i fortów, w Germanii, Brytanii, prowincjach naddunajskich, na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt

Do góry