Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SKORUPKA TOMASZ

  SKORUPKA TOMASZ, ur. 13 XII 1862 w Siemowie (Poznańskie), zm. 9 VII 1935 w Kosowie (tamże), ojciec Wawrzyńca i S. Helsztyńskiego, pamiętnikarz. Pochodził z rodziny chłopskiej. Do szkoły uczęszczał 1869-76. Pracował na roli, od 1886 w Kosowie. W 1932-35 spisał wspomnienia, zawierające szczegółowe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKORSKI, Skórski, JAN

  SKORSKI, Skórski, JAN, ur. 1691 w Małopolsce, zm. 26 II 1752 w Lublinie, poeta; jezuicki kaznodzieja oraz wykładowca teologii i filozofii w kolegium lubelskim. Autor łac. poematu Lechus. Carmen heroicum (Lw. 1745). Przekł. pol. wydał pod swoim nazwiskiem B. Kotficki (Lech polski..., Lw. 1751, dwa wyd.). W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKIMBOROWICZ HIPOLIT

  SKIMBOROWICZ HIPOLIT, ur. 1815 w Żytomierzu, zm. 30 VII 1880 w Wilanowie, dziennikarz, bibliograf, bibliotekarz. Syn nauczyciela zasłużonego dla wołyńskiego szkolnictwa, uczył się w Niemirowie, Międzyborzu i Krzemieńcu, od 1834 studiował w Wilnie w akademiach lekarskiej i duchownej; przerwawszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKARSZEWSKI TADEUSZ, ŻUK

  SKARSZEWSKI TADEUSZ, ŻUK, ur. 1858 w Krakowie, zm. 22 I 1933 tamże, powieściopisarz, publicysta. Studiował prawo i filozofię w Strasburgu, Krakowie i Wiedniu. Przebywał w Londynie, skąd przesyłał korespondencje do petersb. „Kraju", był 1918 korespondentem w Paryżu, 1920-21 dyr. Polskiego Biura...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKARGI JEREMIEGO, cykl liryków K. Ujejskiego

  SKARGI JEREMIEGO, cykl liryków K. Ujejskiego, powst. 1846, wyd. w Paryżu (z fikcyjnym miejscem wyd.: Londyn) 1847. Powstały pod wrażeniem tragicznych wypadków galie. 1846: klęski rewolucji krak. i antyfeudalnego powstania chłopskiego, jest ich poet. interpretacją. Cykl rozpoczyna Słowo Jeremiego, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKARGA UMIERAJĄCEGO, Żale umierającego, wiersz polski bezim.

  SKARGA UMIERAJĄCEGO, Żale umierającego (inc. „Ach! Mój smętku, ma żałości"), średniow. wiersz polski bezim. autorstwa, powst. wkrótce po 1424, wzorowany być może na czes. pieśni O rozdeleni duśe s telem. Zachowany w dwóch zapisach rękopiśmiennych z XV w.: 1) wersja płocka, wcześniejsza, to...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKARGA SEBASTIAN, właśc. S. Młotnicki

  SKARGA SEBASTIAN, właśc. S. Młotnicki, ur. ok. 1553 we wsi Zdzieszki pod Grójcem, zm. 23 VI 1638 w Krakowie, dramatopisarz; jezuita. Był siostrzeńcem Piotra; 1578-86 prof. humaniorów w Jarosławiu, Poznaniu, Wilnie i Pułtusku; od 1589 prefekt szkół i kaznodzieja w Pułtusku, Nieświeżu, Lublinie, Lwowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKARGA PIOTR

  SKARGA PIOTR, ur. w lutym 1536 w Grójcu (Mazowsze), zm. 27 IX 1612 w Krakowie; kaznodzieja, hagiograf i polemista kat.; działacz kontrreformacyjny. Pochodził z rodziny podającej się za szlach., używającej pierwotnie nazwiska Powęski. Studiował 1552-55 w Akad. Krak., zyskując stopień bakałarza; jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /3 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKARBEK Fryderyk, hrabia

  SKARBEK Fryderyk, hrabia (od 1846), ur. 15 II 1792 w Toruniu, zm. 25 XI1866 w Warszawie, ekonomista, działacz społ., powieściopisarz, komediopisarz. Potomek półarystokratycznej rodziny szlach. i (po matce) tor. patrycjuszy, uczeń Liceum warsz. (1805-08), studiował ekonomię polit. w Paryżu 1809-11. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /4 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINDBERGH Charles

  1902-74, Pilot amer., 21 V 1927 zadziwił świat cały, lądując w Paryżu po samotnym, nieprzerwanym locie transatlantyckim z Nowego Jorku w 33 godz. 12 min. na samolocie lądowym „Spirit of St. Louis".

  Po pierwszym w dziejach przelocie bez zatrzymania się z Nowego Jorku do Paryża zgotowano mu w kraju...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt

Do góry