Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LOCUSTA

  Zawodowa trucicielka żyjąca w Rzymie ok. 54 ne. Otruła Klaudiusza i Brytanika, usiłowała pozbawić życia Nerona; stracona za czasów Galby; przen. osoba mordująca tych, którymi ma się opiekować, których ma pielęgnować.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITY

  Tworzący jednolitą, zwartą masę, masywny, pełny, jednorodny; (o roślinach) występujący w skupieniach jednogatunkowych; dawn. dziergany złotem, przetykany złotymi nićmi, złotolity; dawn. lany, odlany z kruszcu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LODI

  Miasto nad Addą w Lombardii (płn. Włochy), miejsce pierwszego słynnego zwycięstwa Bonapartego nad Austriakami - 10 V 1796 - w pierwszej kampanii włoskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITYGANT

  Dawn. człowiek, który się litygował, procesował, miał rozprawę sądową, był stroną w procesie; z łac. litigans dpn. litigantis od litigare 'prawować się, pieniąc, mieć proces'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LODOISKA

  Opera heroiczna (Paryż 1791, tł. pol. Wojciecha Bogusławskiego) Luigi Cherubiniego, o tematyce polskiej, sukces czasów Rewolucji Fr. Opera (1791) Rodolphe'a Kreutzera (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIVINGSTONE David

  (wym. liwingstoun), 1813-73, Szkocki misjonarz, Odkrywca i badacz Afryki. Od 10. roku życia pracował w fabryce przędzy bawełnianej, kształcąc się jednocześnie w celu zdobycia kwalifikacji misjonarza-lekarza; skończył medycynę w 1840 i udał się do płd. Afryki.

  W kraju Beczuana ożenił się z córką...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITEWSKI

  Chołodziec litewski żob. Chłodnik 2. Hetman wielki litewski zob. Hetman. Kołduny litewskie zob. Kołduny. Napaść litewska dawne wyrażenie przysł., nagła, niespodziewana napaść; echo śrdw. najazdów zbrojnych Wielkiego Księstwa Litewskiego na sąsiednie ziemie polskie i ruskie.

  Piać, zaciągać po...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LODOMERIA

  Zlatynizowana nazwa księstwa włodzimierskiego, używana w nazwie dawnego zaboru austriackiego: Galicja i Lodomeria; zob. Galicja 1.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIWIA DRUZYLLA

  Livia Drusilla, zw. też Julią, 58 pne.-29 ne., żona Tyberiusza Klaudiusza Nerona, matka cesarza Tyberiusza i Klaudiusza Druzusa (ojca cesarza Klaudiusza). Po rozwodzie w 38 poślubiła Oktawiana Augusta i zachowała miłość męża do końca jego życia.

  Małżeństwo to było bezdzietne. Mądra, dumna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITKUP

  Dawny obyczaj zapijania dobitego (przez donośne bicie wzajemne w dłonie) targu dla uprawomocnienia aktu kupna-sprzedaży i uczynienia go nieodwracalnym, w obecności świadków (litkupników) i pośredników (machlerzy, faktorów), na koszt nabywcy; do dziś zwyczaj lud. w niektórych okolicach Polski; na dawn. Rusi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt

Do góry