Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LOLA MONTEZ

  Pseudonim sceniczny Marii Dolores Gilbert, 1818-61, irlandzkiej tancerki i awanturnicy. Córka oficera, poślubiła w 1837 kapitana Jamesa, z którym się po trzech latach rozwiodła.

  Uczyła się tańca i wystąpiła w Londynie jako „Lola Montez, tancerka hiszpańska", ale bez sukcesu. Lepiej się jej powiodło w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOHENGRIN

  W st.-fr. Li loheren Gerin, fr. Gerin le Lorrain, 'Gerin Lotaryńczyk', legendarny bohater, postać z anonimowego poemaciku fr. Rycerz łabędzia, fr. Le Chevalierau cygne, z XIII w., który przeszedł późn. do nm. tradycji lit. Występuje m.in. u Wolframa von Eschenbacha w Parzimlu (zob. Parsifal); Lohengrin, syn...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKACJA

  Ulokowanie, umiejscowienie; w dawn. Polsce (od XIII w.) zakładanie wsi a. miast, zwykle na prawie nm., na wzór Magdeburga (zob.) a. Lubeki; miasto a. wieś założone w ten sposób; dokument, przywilej lokacyjny; z łac. locatio 'umieszczenie; najem*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKI

  Mit. skand, jeden z Azów (zob.), bóg zła i kłótni, szatan, który z olbrzymką Angrbodą spłodził trzy potwory: węża Midgardu (zob.), wilka-Fenrisa (zob. Fenrir) i Helę (zob. Hel); był przyczyną śmierci Baldura (zob.).

  Jedna z późniejszych legend przedstawia go jako przywódcę demonów walczących z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKMAN

  Bajeczna postać mędrca wspomniana już przez przedmuzułmańskich poetów; miał żyć przez 7 pokoleń sępów (tj. 560 lat).

  Mahomet w 31. surze Koranu przypisuje mu kilka aforyzmów, a późniejsze przekazy uzupełniają to dalszym materiałem, zaczerpniętym przeważnie z gr. bajek Ezopa.

  Legenda przedstawia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGGIA

  (wym. lodżdża) Wł., w śrdw. miastach włoskich od XIV w. otwarty, ozdobny pawilon, niekiedy piętrowy, otwierający się arkadami na 3 a. 4 strony, przeznaczony na uroczystości publ., zebrania gildii, organizacji miejskich i cechowych.

  W okresie Renesansu pomieszczenie otwarte na zewnątrz, zwykle...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZYSTRATA

  Gr. Lysistrate 'rozpuszczająca armie', Gromiwoja, Bojomira, bohaterka tytułowa komedii (411 pne., wyst. pol. Kraków 1895) Arystofanesa.

  W 21. roku wojny peloponeskiej gospodyni ateńska, piękna i dzielna Lizystrata, zwołuje wiec kobiet z całej Grecji i wzywa je do położenia kresu wojnie przy pomocy strajku:...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITTRE Emile

  1801-81, Historyk i filozof fr., przedstawiciel pozytywizmu, uczeń i popularyzator Comte'a, zasłynął jednak gł. jako filolog i leksykograf.

  Jego Słownik jęz. fi. (1863-72 w 4 tomach, suplement w 1877, całość przedrukowana w 1950) jest prawdop. największym słownikiem ułożonym kiedykolwiek przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LLOYD'S

  Ang. Corporations of Lloyd's, londyński międzynarodowy „rynek" ubezpieczeń (z wyj. ubezpieczeń na życie i od pożaru) i centrum informacji morskich i lotniczych, obecnie na Lime Street, przy Leadenhall Street, zał. przez grupę kupców, armatorów i agentów ubezpieczeniowych w 1688 w kawiarni Edwarda Lloyda w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITUANIA

  (śrdw.-łac. /Litwa') Cykl rysunków (1864-66) Artura Grottgera, Kraków, Muz. Nar.; powstały pod wrażeniem powstania styczniowego (1863).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /153

  praca w formacie txt

Do góry