Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŁANIA

  Samica jelenia a. daniela. Łania kerynejska zob. Herakles, 3. praca. Łania Sertoriusza. Kwintus Sertoriusz, Rzymianin obdarzony geniuszem wojennym, na prośbę walecznego iberyjskiego plemienia Luzytanów stanął w 80 pne. na czele ich rewolty przeciw Rzymowi, zorganizował armię hiszpańską i przez 8 lat...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAWA

  Długa deska na podpórkach, siedzenie kilkuosobowe; w dawnej Polsce stragan, kram, stoisko targowe; dawna kawaleryjska taktyka rozgrywania bitwy: atak frontowy w szyku zwartym z równoczesnym oskrzydlaniem a. w miarę możności otaczaniem przeciwnika oddziałami w szyku luźnym (harcownikami), stosowana naprzód...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAŃCUT

  Miasteczko na Podgórzu Rzeszowskim, w woj. rzeszowskim, zał. przez Kazimierza Wielkiego, który osadził tu kolonistów z bawarskiego Landshut (stąd nazwa); prawa miejskie w 1367; w XV-XVI należał do Pileckich, w XVI-XVII do Stadnickich, m.in. do Stanisława, zwanego „diabłem łańcuckim" (zob. Diabeł), w XVII...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAPCIE

  Postoły, dawne obuwie słowiańskie, wyplatane techniką krzyżową z łyka (gł. lipy i wiązu), wkładane na nogę owiniętą onucą i przewiązane nawłokami ze sznurka.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTECJA

  Łac. Lutetia, Lutetia Parisiorum, fr. Lutece, staroż, osada na wyspie na Sekwanie (łac. Sequana, fr. Seine), stolica celtyckiego plemienia Parizjów (łac. Parisii), dzisiejsza Cite w Paryżu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁADA

  Wymyślona przez Jana Długosza bogini słowiańska, której imię zaczerpnął (podobnie jak Lelum Polelum; zob.) z przyśpiewów starop. pieśni wiosennych: Łado, łado! ('oblubieniec, oblubienica'), uważając je za inwokację do dawnego bóstwa słowiańskiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUZYTANIA

  Łac. Lusitania, staroż. część Półwyspu Iberyjskiego (obecnie Portugalia i część zach. Hiszpanii) wydzielona za czasów Augusta jako prowincja rzymska; nazwa od bitnego plemienia iberyjskich Luzytanów, pokonanego przez Rzymian w i 39 pne.; poet. Portugalia.

  „Lusitania" transatlantyk bryt. linii „Cunard"...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTERANIZM

  Wyznanie ewangelicko-augsburskie, jedno z wyznań protestanckich powstałych w Niemczech w XVI w., które za źródło wiary uznaje tylko Biblię, odrzucając sakramenty z wyjątkiem chrztu i komunii, zgodnie z przedstawionym w 1530 na sejmie w Augsburgu przez stany ewangelickie (6 księstw i 14 miast nm.) wykładem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUŹNI LUDZIE

  Hultaje, w dawnej Polsce od XV w. ludzie (zazw. zbiegli chłopi) bez stałego zajęcia i miejsca zamieszkania, bez majątku, pracujący sezonowo, dorywczo, nie dający się, mimo uchwalanych przeciw nim praw, włączyć w system feudalnej gospodarki folwarcznej i pańszczyźnianej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTNIA

  Dawny instrument muz. strunowy (6-16 strun) szarpany, o wypukłym korpusie rezonansowym o kształcie migdałowym, z krótką szyjką i mocno wygiętą ku dołowi główką. Przybyła z krajów arabskich do Europy we wczesnym śrdw., z czasem wyparta przez mandolinę i gitarę. Ze śr.-g.-nm. lute od wł. liuto z arab...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt

Do góry