Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŁUB

  Kora drzewa (zwł. lipy, wiązu a. sosny) zdejmowana w czasie krążenia soków, służąca dawnej wsi słowiańskiej do wyrobu pudełek, miarek, siewnie, do wyplatania wozów, bryk itd.; dziś do wyrobu koszyczków na owoce miękkie, opraw do sit itd.; obręcz z kory, kółko; w l.mn. budka z łubu na wozie a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁUCJA

  Łac. Lucia, r.ż. od Lucius 'Lucjusz' z lux dpn. lucis 'światło', imię niegdyś jakoby dawane urodzonym o brzasku dnia.

  Łucja z Lammermooru, Lucy Ashton, bohaterka tytułowa powieści Narzeczona z Lammermooru, ang. The Bride of Lammermoor (1819, tł. pol. F. S. Dmochowskiego, 1828) Walter Scotta, zakochana z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁUK

  Linia, krzywizna półkolista. Łęk, element archit., konstrukcyjny a. dekoracyjny zakrzywiony i podparty na obu końcach.

  Ręczna broń miotająca używana we wszystkich krajach jako broń myśliwska i bojowa, w Europie od epoki kamiennej do XVII-XVIII w. (obecnie w łucżnictwie sport.), składająca się z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOWICZ

  Miasto w Kotlinie Warszawskiej, w woj. skierniewickim, nad Bzurą, ośrodek ziemi łowickiej, żyznej krainy rolniczej o bogatym folklorze i słynnych chłopskich strojach (zob. Księżacy łowiccy).

  Gród wczesnośredniowieczny, od pocz. XII w. należał do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego; w 1236 zniszczony przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĘCZYCA

  Miasto nad Bzurą, w woj. płockim, znajdowało się pierwotnie na miejscu obecnej wsi Tum (na wschód od dzisiejszego miasta). Odbywały się w nim liczne wiece państwowe, synody kośc. i zjazdy. W 1267 Łęczyca otrzymała prawa miejskie.

  Po zniszczeniu jej przez Krzyżaków w 1331 przeniesiono ją na obecne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOM

  Dawn. łomot, trzask, hałas; dawn. wyłom, luka; dawn. (zwł. w l.mn.) gruzy, rumowiska, ruiny; suche odłamki gałęzi, drzew, chrust, suche łodygi; złom, pokruszone a. odłupane kawałki; bryła, blok, cios skalny, odłam skały; (zwł. w l.mn.) kamieniołom; pręt żelazny do podważania, wyłamywania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĘG

  Pot. podmokła łąka, zazw. z przepływającym przez nią strumieniem, z zaroślami i wikliną; łąka w dolinie rzeki (smużna, nadrzeczna), na terenach o utrudnionym odpływie wód (nadbrzeżna, zakolowa, rozlewiskowa) a. na glebach bagiennych, mułowo-błotnych (zastoiskowa, śródpolna, dolinowa); zob. Las (Las...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁONI

  Dawn., dziś gwar. zeszłego roku, rok temu; por. Latoś. Łoński dawn., dziś gwar. zeszłoroczny; ubiegły, zeszły (rok); dziś zazw. w wyrażeniu: łońskiego roku.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĘK

  Półkole, kabłąk, łuk; przednia a. tylna kula w siodle; siodło polskie z dwiema kulami podniesionymi w górę - z przodu i z tyłu; łuk, element architektoniczny zakrzywiony i podparty na obu końcachsynklina , niecka, wgłębienie między fałdami skorupy ziemskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁONO

  Brzuch, podbrzusze, wnętrzności; przen. wnętrze, głąb, głębia; podołek, miejsce na udach osoby siedzącej; poet. pierś, piersi.

  Na łonie Abrahama zob. Abraham (Łono). Na łonie Morfeusza zob. Morfeusz (W objęciach).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt

Do góry