Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MADRYGAŁ

  Forma małego poematu sielankowego ukształtowanego w poezji wł. XIV w. (Petrarka), o treści zazw. frywolnej i charakterze żartobliwym; w XV-XVII w. jeden z gatunków poezji dworskiej o tematyce miłosnej z motywami mitol. i pasterskimi.

  Wiersz, złożony zwykle z 6-10 wersów, zawierał dowcipnie przesadny i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADEMOISELLE

  Fr., 'panna (skr. Mile)'; hist. we Francji, użyte bez dodania nazwiska, tytuł pierwszej księżniczki krwi (do czasu zamążpójścia) a. córki brata królewskiego (Monsieur); od fr. ma demoiselle 'moja panna'.

  La Grandę Mademoiselle tak nazywano powszechnie Ludwikę Orleańską, księżnę Montpensier, 1627-93...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADISON James

  1751-1836, Prezydent USA w 1809-17, współredaktor konstytucji Stanów w 1787.

  Madison Avenue aleja w Nowym Jorku, od 40. lat XX w. centrum amer. przemysłu reklamowego, nazwana ku czci prezydenta J. Madisona; przen. reklama amer. jako organizacja, przemysł; coś co ma charakterystyczne cechy amer. przemysłu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADOG AB OWAIN GWYNEDD

  Legendarny odkrywca Ameryki przed Kolumbem, był (jeśli w ogóle istniał) synem Owaina Gwynedda (zm. w 1170), księcia Gwyneddu w płn. Walii.

  Zirytowany sporem między braćmi o dziedzictwo po zmarłym ojcu, pożeglował na zachód, a po upływie roku powrócił do Walii, zebrał drużynę dla skolonizowania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADONNA

  Matka (zob.) Boska, zwł. wyobrażana w plastyce (wł. ze st.-wł. ma donna 'moja pani'). Istnieją liczne typy ikonografii Madonny, nazywane od ikon przechowywanych w Konstantynopolu, jak: Blacherniotissa, Platytera, stojąca, z rękami uniesionymi gestem orantki, z medalionem a. Chrystusem Emanuelem w mandorli...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /3 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La MADELEINE

  (wym. madlęin) a. Kościół Św. Marii Magdaleny w Paryżu, o fasadzie wychodzącej na rue Royale i plac Zgody, na wzór antycznej świątyni gr., otoczony 52 kolumnami korynckimi, z bogato zdobionym fryzem. Rozpoczęty w 1764 przez Pierre d'Ivry, miał mieć kształt krzyża łac. z kopułą; budowlę rozebrano...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADAME BUTTERFLY

  (wym. bąterilaj) Przydomek gejszy Cho-cho-san, tytułowej bohaterki opery (Mediolan 1904, wyst. pol. Warszawa 1908) Giacoma Pucciniego; libretto: Luigi Ulicą i Giacomó Giacosa wg tragedii w 1 akcie (1900) Davida Belasco i J. L. Longa, adaptowanej z noweli Longa (1897), oraz wg komedii lirycznej Madame...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACIEJ

  Imię męskie z gr. Matthias, z hebr. Mattithyah, zob. Mateusz; u Długosza także forma Maćko. Imię apostoła działającego w Etiopii, wybranego po Wniebowstąpieniu Chrystusa na miejsce Judasza. Bywa też Mach, Matiasz, Matys(ek); Maciej, Maciek, Matys-od śrdw. imię typowo chłopskie, już w XVI w. znaczyło...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADAME DEFICIT

  Fr., 'Pani Deficyt', pogardliwy przydomek Marii Antoniny (zob.), której rozrzutność była w oczach ludu przyczyną katastrofalnego stanu finansów francuskich.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACIEJOWICE

  Wieś w dolinie Wisły, w woj. siedleckim, w 1507-1863 miasto. Miejsce decydującej bitwy w powstaniu kościuszkowskim: 10X 1794 ros. korpus gen. Iwana Fersena (12 000-14 000 żołnierzy) rozbił dywizję Karola Sierakowskiego (6200 żołnierzy), na której czele stał Tadeusz Kościuszko; dywizja Adama Ponińskiego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt

Do góry