Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SPASOWICZ WŁODZIMIERZ

  SPASOWICZ WŁODZIMIERZ, ur. 16 I .1829 w Rzeczycy (Białoruś), zm. 27 X 1906 w Warszawie, prawnik, polityk, publicysta, krytyk i historyk literatury. Ukończył prawo w Petersburgu, 1852 uzyskał doktorat; 1857-61 prof. prawa na uniw. w Petersburgu; 1859 wydawał z J. Ohryzką czasopismo „Słowo"; 1861 podał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /3 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOWIŹRZAŁ, zbiór popularnych powiastek humoryst.

  SOWIŹRZAŁ, zbiór popularnych powiastek humoryst. o płatającym figle francie-rzemieślniku, powst. w Niemczech ok. 1500, druk. 1515, tłum. na niemal wszystkie języki eur., m.in. na polski, gdzie imię jego (Tyl Eulenspiegel) przerobiono pierwotnie na Sownociardłko, w wyd. późniejszych na Sowiźrzał, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOWIZDRZAŁ, satyr, tygodnik ilustrowany

  SOWIZDRZAŁ, satyr, tygodnik ilustrowany, wyd. w Warszawie 1911-14, 1915-19, 1927-28. Zał. i pierwszym redaktorem był B. Poświst, nast. J. Rytewski, I. Gliszczyńska, A. Lindner; 1912 przejął pismo W. Nawrocki najpierw jako wydawca, wkrótce także kierownik lit. i redaktor. S. prowadzony przez niego stał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOWIZDRZALSKA LITERATURA

  SOWIZDRZALSKA LITERATURA, twórczość plebejskich bezim. humorystów w końcu XVI i 1 poł. XVII w., tworząca w piśmiennictwie staropol. nurt opozycyjny wobec literatury warstw uprzywilejowanych, prowokacyjnie ośmieszająca mity i ideały kultury „oficjalnej", zarówno szlach.-kośc., jak mieszczańskiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /8 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOWIŃSKI Leonard

  SOWIŃSKI Leonard, ur. 7 XI 1831 w Berezówce (Ukraina), zm. 23 XII 1887 w Steckowcach (tamże), poeta. Syn pol. szlachcica i ukr. chłopki, podczas studiów na uniw. kijowskim 1847-55 był jednym z przywódców postępowych ugrupowań studenckich. W l. poprzedzających powstanie 1863 występował jako zwolennik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOWIETOW Siergiej Siergiejewicz

  SOWIETOW Siergiej Siergiejewicz, ur. 1902, zm. 27 XI 1958 w Leningradzie, ros. historyk literatury, badacz literatury pol. i ros.-pol. związków literackich. Prof. uniw. w Leningradzie. Gł. przedmiotem zainteresowań S. w zakresie literatury pol. była twórczość romantyków, zwł. zaś Mickiewicza, któremu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOUVENIRS DE LA POLOGNE, historiques, statistiques et litteraires, czasopismo, wyd. w języku franc.

  SOUVENIRS DE LA POLOGNE, historiques, statistiques et litteraires, czasopismo, wyd. w języku franc. nieregularnie w Paryżu 1833-34 (nr 1-14) przez K. Bronikowskiego, K.B. Hoffmana, A. Jełowickiego (wg PSB tylko współpracownik), H. Nakwaskiego i J. Straszewicza, red. gł. przez Straszewicza (L. Gadon w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOTER ISTVAN

  SOTER ISTVAN, ur. 1 VI 1913 w Szegedzie, węg. prozaik i historyk literatury, komparatysta. Studiował filologię węg. i franc. na uniw. w Budapeszcie, prof. tejże uczelni (1952) i jej rektor (od 1963), dyr. Instytutu Nauki o Literaturze węg. AN (od 1957), czł. węg. AN (1965). Był także prezesem węg...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SONETY PEŁTEWNE

  SONETY PEŁTEWNE, cykl 18 sonetów J. Dunin-Borkowskiego, powst. ok. 1840, wyd. pośm. w t. 1 Pism, Lwów 1856, parodiujących konwencje —> Sonetów krymskich Mickiewicza i petrarkowskie, metodą aluzji lit. i zgrzytu stylist. przy zetknięciu prozaizmów z poetyzmami. Dialogowane realist. scenki bądź opisy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SONETY ODESKIE

  SONETY ODESKIE, rzadziej Sonety erotyczne, przyjęta w badaniach - dla odróżnienia od Sonetów krymskich - nazwa złożonego z 22 utworów cyklu sonetowego A. Mickiewicza, powst. w Odessie i Moskwie 1825-26, z włączeniem przeredagowanych nielicznych sonetów wcześniejszych; wyd. pt. Sonety, razem z Sonetami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt

Do góry