Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SREBRNE I CZARNE, tom wierszy J. Lechonia

  SREBRNE I CZARNE, tom wierszy J. Lechonia, wyd. w Warszawie 1924. Zawiera 20 krótkich utworów lirycznych, z których 8 ostatnich tworzy odrębny cykl Siedem grzechów głównych. Tematykę zbioru wyznaczają dwa wątki, wprowadzone przez wiersz inicjalny: śmierć i miłość. Są to wiersze o samotności, o smutku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZECZKI. Poema żartobliwe w 6 pieśniach, poemat heroikomiczny J. Jasińskiego

  SPRZECZKI. Poema żartobliwe w 6 pieśniach, poemat heroikomiczny J. Jasińskiego, powst. prawdop. 1788-89 (wg R. Wołoszyńskiego; wg J. Kelery 1791-92), fragm. ogł. w „Tygodniku Wil." 1819, całość w Pismach, Kraków 1869. Powstały na gruncie wolteriańskiego libertynizmu utwór (z Woltera wywodzi się m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWY NARODU, konspiracyjny miesięcznik społ.-kult.

  SPRAWY NARODU, konspiracyjny miesięcznik społ.-kult., wyd. w Warszawie regularnie w postaci druk. od lipca 1943 do lipca 1944 przez SN, m. in. pod red. J. Dobraczyńskiego. W 11 zeszytach (w tym nry podwójne: 5/6,8/9,10/11) opublikowano spośród tekstów lit. m. in. wiersze K.I. Gałczyńskiego (Dzika róża)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWIEDLIWIE. Szkic powieściowy

  SPRAWIEDLIWIE. Szkic powieściowy, szkic W.S. Reymonta, wyd. w Warszawie 1899 z przedmową T. Jeske-Choińskiego. Utwór przedstawia tragiczny los chłopca wiejskiego, Jaśka Winciorka, który uwięziony za pobicie rządcy zalecającego się do jego dziewczyny, ucieka z więzienia i powraca do rodzinnej wsi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWA DOŁĘGI, powieść J. Weyssenhoffa

  SPRAWA DOŁĘGI, powieść J. Weyssenhoffa, wyd. w Warszawie 1901. Autor przeprowadza tu diagnozę położenia arystokracji i możliwości realizowania przez nią nowego programu działania patriotycznego. Bohater, Jan Dołęga, inżynier (a więc w założeniu autorskim człowiek czynu), syn poległego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOŁECZEŃSTWO, tygodnik nauk., społ. i polit.

  SPOŁECZEŃSTWO, tygodnik nauk., społ. i polit., wyd. w Warszawie 1907-10 jako kontynuacja —» „Przeglądu Społ."; pismem kierowali J.W. i J. Dawidowie, ze względu jednak na cenzurę podpisywali je in. współpracownicy. Kierunek S. był radykalnie lewicowy, zbliżony do SDKPiL. Do współpracowników należeli:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOJRZENIA, miesięcznik społ.-kult.

  SPOJRZENIA, miesięcznik społ.-kult., wyd. w Szczecinie 1971-74, nakładem RSW „Prasa"; do kwietnia 1973 organ Szczec. Tow. Kultury; red. nacz. R. Liskowacki. Do współpracowników należała większość czynnych twórczo pisarzy i publicystów Szczecina. Pismo podejmowało tematykę społ.-gosp. i kult. -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPIŻOWA BRAMA. Notatnik rzymski, tom prozy eseistycznej T. Brezy

  SPIŻOWA BRAMA. Notatnik rzymski, tom prozy eseistycznej T. Brezy, wyd. w Warszawie 1960. Książka nosi formę dziennika spisywanego w czasie pobytu autora w Rzymie (pierwsza notatka datowana jest 6 VI 1956, ostatnia 10 XI 1958), gromadzi też większe formy lit. - od felietonu i reportażu po eseistyczne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPITZNAGEL LUDWIK

  SPITZNAGEL LUDWIK, ur. 9 I 1806 w Wilnie (?), zm. 26 II 1827 w Snowiu (Nowogródzkie), orientalista, poeta, tłumacz. Syn profesora Uniw. Wil., przyjaciel J. Słowackiego, adresat jego młodzieńczego sonetu i prototyp starszego z chłopców w —> Godzinie myśli, po studiach w Wilnie 1821-24 ukończył 1827 Inst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPEKULANT. Powieść

  SPEKULANT. Powieść, pierwsza powieść obycz. J. Korzeniowskiego, powst. w Charkowie 1845, wyd. w Wilnie 1846 (wznów. 1848). Schemat fabularny wyznaczają zabiegi szulera i łowcy posagowego, Augusta Molickiego, o rękę bogatej jedynaczki, Klary Wołczyńskiej, oraz kontrakcja obrońców niedoświadczonej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 370

  praca w formacie txt

Do góry