Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SYMBOLIZM, prąd artyst., przede wszystkim lit.

  SYMBOLIZM, prąd artyst., przede wszystkim lit.; powstał w l. osiemdziesiątych XIX w. we Francji i Belgii, nast. rozpowszechnił się w in. krajach. Główni jego przedstawiciele - J. Moreas, R. Ghil, J. Laforgue, Ch. Morice, M. Maeterlinck - uważali za swego mistrza S. Mallarmego, ponadto nawiązywali do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /7 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBOL w literaturze

  SYMBOL, pojedynczy —> motyw lub zespół motywów występujący w dziele, który jest znakiem treści głęboko ukrytych i niejasnych, mający za zadanie kierować ku nim myśl czytelnika. Odbiór s. wymaga dwustopniowej interpretacji semantycznej: zlokalizowania określonej całości (postaci, przedmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYLWA, silva rerum

  SYLWA, silva rerum (łac. „las rzeczy"), nazwa określająca w piśmiennictwie zbiór tekstów o charakterze niejednolitym, czasem brulionowym, powstający na zasadzie swobodnego doboru. W dawnych poetykach wywodzona od zbioru Silvae Stacjusza, rzym. poety z I w., stosowana do improwizowanych, rodzajowo różnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /2 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYGNAŁY. Sprawy społeczne, Literatura. Sztuka, miesięcznik społ.-kult. i lit.

  SYGNAŁY. Sprawy społeczne, Literatura. Sztuka, miesięcznik społ.-kult. i lit., wyd. we Lwowie 1933-34 i 1936-39 (od 1938 dwutygodnik), początkowo red. przez T. Hollendra, nast. (1934 i 1936-39) przez K. Kuryluka; w składzie zespołu red. m. in. T. Banaś, H. Górska, M. Promiński, do 1936 A. Baumgardten...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYGIETYŃSKI ANTONI, pseud. Gosławiec

  SYGIETYŃSKI ANTONI, pseud. Gosławiec, ur. 5 III 1850 w Gosławicach pod Gostyninem, zm. 14 VI 1923 w Warszawie, krytyk lit., artyst. i muz., prozaik. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Studiował matematykę w Szkole Gł., uczęszczał do Instytu Muz., był uczniem m.in. S. Moniuszki i W. Żeleńskiego. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /4 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCHTA BERNARD

  SYCHTA BERNARD, ur. 21 II 1907 w Puzdrowie pod Kartuzami, zm. 25 XI 1982 w Pelplinie, kaszubski dramatopisarz, folklorysta i leksykograf. Ksiądz, wychowanek i prof. seminarium w Pelplinie, studiował etnografię na Uniw. Poznańskim. Twórca kaszubskiego repertuaru scen., w sztukach wystawianych na scenach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYBILLA NADWIŚLAŃSKA. Dziennik narodowy, polityce, historii, literaturze i rzeczom krajowym poświęcony

  SYBILLA NADWIŚLAŃSKA. Dziennik narodowy, polityce, historii, literaturze i rzeczom krajowym poświęcony, dwutygodnik, wyd. w Warszawie I—III 1821 przez F. Grzymałę. Mimo umiarkowanie liberalnego programu, głoszonego w artykułach polit. redaktora i Listach z Warszawy najwybitniejszego współpracownika, F...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SWINARSKI ARTUR MARYA

  SWINARSKI ARTUR MARYA, ur. 28 VII 1900 w Brodnicy, zm. 21 IV 1965 w Wiedniu, poeta, satyryk, dramatopisarz, tłumacz. Z wykształcenia germanista, a także historyk sztuki, grafik i scenograf (opracował plan inscenizacji Fausta Goethego, wyst. 1927 w przekł. E. Zegadłowicza). W 1918-20 współpracował z pozn...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /2 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUWAŁKI a literatura polska

  SUWAŁKI, miasto woj. nad Czarną Hańczą. Powstały (na d. terenach jaćwieskich) 1682-90 jako wieś kamedulska. Prawa miejskie 1710. Rozwój gosp. i kult. w okresie Królestwa Pol. (od 1816 stolica woj. augustowskiego, od 1837 guberni augustowskiej, od 1866 suwalskiej). W 1819 została tu otwarta drukarnia A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUSPENSJA

  SUSPENSJA, zawieszenie w jakimś momencie spodziewanego przebiegu wypowiedzi, mające na celu wywołać napięcie czytelnika lub słuchacza. Jako rozwiązanie stylist. polega przede wszystkim na zakłóceniu toku zdania przynoszącego jakąś ważną informację - bądź przy pomocy uwag nawiasowych, wtrąceń...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt

Do góry