Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SZAJNOCHA KAROL

  SZAJNOCHA KAROL, ur. 20 XI 1818 w Komornie pod Samborem, zm. 10 I 1868 we Lwowie, historyk, publicysta, dramatopisarz. Syn Czecha osiadłego w Galicji, rozległą wiedzę hist. zdobył samokształceniem, kiedy podjęte 1835 na Uniw. Lwow. studia przerwał bezpowrotnie pobyt w więzieniu 1836-37 za patriot...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /31.03.2012 Znaków /3 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZADURSKA STANISŁAWA, pseud. S. Stamar

  SZADURSKA STANISŁAWA, pseud. S. Stamar, zm. w lutym 1919 w Rozentowie (Łotwa), poetka, nowelistka. Od 1906 ogłaszała w czasopismach, m.in. w „Kurierze Litew.", „Dzienniku Wil.", „Krytyce", „Bluszczu", „Sfinksie", młodopol. wiersze liryczno-refleksyjne, przekłady z M. Maeterlincka, A. Fogazzara, nowele...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /31.03.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZACHY, poemat epicki (epyllion) J. Kochanowskiego

  SZACHY, poemat epicki (epyllion) J. Kochanowskiego, powst. prawdop. 1558 lub 1559 we Francji, wyd. w Krakowie m. 1562 a 1566, dedykowany J. K. Tarnowskiemu. Tematem utworu jest turniej szachowy między rycerzami Fiedorem a Borzujem o rękę Anny, córki króla duń. Tarsesa. Turniej wygrywa Fiedor dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /31.03.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYZYFOWE PRACE. Powieść współczesna, powieść S. Żeromskiego

  SYZYFOWE PRACE. Powieść współczesna, powieść S. Żeromskiego, prwdr. w „Nowej Reformie" 1897 pod pseud. Maurycy Zych, wyd. os. we Lwowie 1897, z datą 1898. Na terenie zaboru ros. zmień. wyd. cenzuralne 1909, z datą 1910, pt. Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace. Wysnuta z młodzieńczych doświadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /31.03.2012 Znaków /3 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSKA HENRYK

  SYSKA HENRYK, ur. 4 III 1920 w Damiętach pod Ostrołęką, pisarz hist., publicysta, badacz i popularyzator kultury lud., zwł. Kurpiowszczyzny. Pochodzi z rodziny chłopskiej. Ukończył Akad. Rolniczą w Ursynowie, po 1945 studiował polonistykę na KUL. Od 1947 w Warszawie, był czł. redakcji pism lud...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYROKOMLA WŁADYSŁAW, właśc. Ludwik Kondratowicz

  SYROKOMLA WŁADYSŁAW, właśc. Ludwik Kondratowicz, ur. 29 IX 1823 w Smolhowie (pd.-zach. Białoruś), zm. 15 IX 1862 w Wilnie, poeta, tłumacz. Syn ubogiego szlachcica chodzącego po skromnych dzierżawach (m. in. na Polesiu, które stanowi tło wielu utworów S.), naukę szkolną, rozpoczętą u nieświeskich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /6 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNONIMY

  SYNONIMY, wyrazy równoważne lub na tyle podobne znaczeniowo, że mogą występować zamiennie w określonych kontekstach; całkowitych s., tzn. wyrazów wymiennych we wszystkich kontekstach, jest w zasobie słownikowym polszczyny niezbyt wiele, są nimi najczęściej przyswojone nazwy obce i ich rodzime...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTEZJA

  SYNESTEZJA, ujmowanie doznań właściwych jednemu zmysłowi w kategoriach doznań in. zmysłu, np. przedstawianie wrażeń słuchowych przez określenie kolorystyczne lub dotykowe, wrażeń węchowych przez określenia smakowe itd. S. spotykana jest w wyrażeniach potocznych (np. matowy głos, jasny dźwięk...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNEKDOCHA, ogarnienie

  SYNEKDOCHA, ogarnienie, odmiana —» metonimii oparta na zasadzie wymienności wyrazów bliskich znaczeniowo, ale różniących się stopniem ogólności. Retoryka antyczna zaliczała s. do —» tropów poet. i rozróżniała kilka jej odmian, powstałych np. przez użycie nazwy:

  1) gatunku zamiast rodzaju lub...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMPOSION, seria wydawn.

  SYMPOSION, seria wydawn. ukazująca się 1909-15 we Lwowie nakładem Księgarni Pol. B. Połonieckiego, z inicjatywy O. Ortwina, pod red. L. Staffa. Prezentowała wybory pism wybitnych myślicieli eur. - filozofów, pisarzy, teoretyków sztuki (od starożytności do czasów najnowszych). Każdy tom opatrzony był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt

Do góry