Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SZLENGEL WŁADYSŁAW

  SZLENGEL WŁADYSŁAW, ur. 1914 w Warszawie, zm. w kwietniu 1943 tamże, poeta, aktor estradowy. Pisał teksty satyr, i piosenkarskie do kabaretów (m. in. głośne Tango notturno), drukował wiersze w „Szpilkach", „Naszym Przeglądzie", „Sygnałach". Brał udział w obronie Warszawy, później dzielił los żyd...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /31.03.2012 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZLACHTA W ROKU 1831, wiersz G. Ehrenberga

  SZLACHTA W ROKU 1831 (inc. „Gdy naród na pole wystąpił z orężem"), wiersz G. Ehrenberga (7 zwrotek 8-wersowych), powst. zapewne latem 1836, prwdr. 1848 w Dźwiękach minionych lat. Dokonaną z pozycji klasowych krytykę powstania łączy z przekonaniem o historiotwórczej roli ludu i wiarą w przyszłe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /31.03.2012 Znaków /3 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKÓŁKA NARODOWA, tygodnik polit. i społ.-oświat. dla ludu

  SZKÓŁKA NARODOWA, tygodnik polit. i społ.-oświat. dla ludu, wyd. w Chełmnie 1848-49, nast. jako „Szkoła Narodowa" 1849-50. Założycielem (z J. Bartoszkiewiczem) i red. był A. Knast, od 1849 formalnie J. Gółkowski, faktycznie nadal Knast. Pierwsze pol. pismo na Pomorzu Gd., powstałe w okresie Wiosny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA GŁÓWNA WARSZAWSKA

  SZKOŁA GŁÓWNA WARSZAWSKA, wyższa uczelnia typu uniw., zał. 1862 przez A. Wielopolskiego, dyr. Komisji Rządowej Wyznań Rel. i Oświecenia Publ., na miejsce zamkniętego 1831 uniwersytetu. Kurs przygotowawczy otwarto 1861. Istniała do 1869, kiedy to w związku z akcją unifikacji Królestwa Pol. i Cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOLNA POEZJA, wiersze łac. lub pol.

  SZKOLNA POEZJA, wiersze łac. lub pol. pisywane przez uczniów bądź nauczycieli w dawnej szkole humanist., w której poetyka z lektury i analizy wybranych tekstów przekształciła się z czasem w naukę pisania wierszy za pomocą przyswojenia pamięciowego szczegółowych przepisów technicznych i reguł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKICE WĘGLEM, nowela H. Sienkiewicza

  SZKICE WĘGLEM, nowela H. Sienkiewicza, powst. w Kalifornii 1876, rkps z podtyt. Sz. w., czyli epopeja pod tytułem Co się działo w Baraniej Głowie; ogł. w „Gazecie Pol." 1877 pt. Sz. w. z niedawnej przeszłości, pod pseud. Litwos, wyd. w t. 1  Pism, Warszawa 1880. Napisana pod wpływem tęsknoty za krajem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKICE SPOŁECZNE I LITERACKIE, tygodnik

  SZKICE SPOŁECZNE I LITERACKIE, tygodnik (okresowo dwutyg.) społ.-lit., wyd. w Krakowie 1875-76 pod red. założyciela, K. Bartoszewicza, nakładem A. Dygasińskiego. Do redakcji należeli M. Gawalewicz, S. Grudziński, J. Rosenblatt. Pismo o charakterze publicyst. i polemiczno-satyrycznym (akcent nadawany gł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKIC POWIEŚCIOWY

  SZKIC POWIEŚCIOWY, odmiana gatunkowa prozy epickiej oscylująca pomiędzy —> nowelą (opowiadaniem) a —> powieścią. W zasadzie stanowi małą powieść, której kompozycja uwydatnia schematyczność i szkicowość fabuły. Posiada dość rozbudowany wątek główny, znaczniejszą niż nowela liczbę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKIC FIZJOLOGICZNY, fizjologia, utwór prozą

  SZKIC FIZJOLOGICZNY, fizjologia, utwór prozą, którego tematem jest monograficznie potraktowane zjawisko społ.-obycz. (obrzęd, zwyczaj towarzyski, moda, upodobanie środowiskowe, instytucja), grupa społ. (klasa, warstwa, zbiorowość zawodowa, obycz., regionalna), miejscowość (miasto, dzielnica, wieś)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZIKLAY LASZLO

  SZIKLAY LASZLO, ur. 9 I 1912 w Koszycach, węg. slawista; od 1949 prof. WSP w Budapeszcie, 1955 w Szegedzie, od 1956 związany z węg. AN; kierownik zespołu literatury porówn. Europy Wsch. w Instytucie Nauki o Literaturze węg. AN. Badacz związków literackich węg.-pol. (Kilka zagadnień z dziedziny stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt

Do góry