Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ZYGMUNT I STARY

  Z dynastii Jagiellonów, 1467-1548, syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, król polski i wielki książę lit. od 1506, człowiek wykształcony, władający kilkoma językami. Wg kronikarza Marcina Bielskiego: „urody był to pan krasnej i siły wielkiej, tak iż powrozy targał, podkowy łamał;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /4 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWORNIK

  Klucz, ąrchit. środkowy, szczytowy, kamienny a. ceglany kliniec łuku lub sklepienia u styku żeber; na śrdw. zwornikach wykuwano często głowy ludzkie, godła, herby i inne znaki a. ornamenty.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGMUNT II AUGUST

  1520-72, Syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, król polski od 1529, koronowany w rok później, rządy objął w 1548, od 1522 ogłoszony księciem litewskim, poślubił w 1543 Elżbietę (Zob.) Habsburżankę, a po jej śmierci zawarł potajemnie małżeństwo z Barbarą (zob.) Radziwiłłówną, której koronację...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /2 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWÓD

  Hist. dygest, kodeks, statut, zbiór, zwł. praw, ustaw; w dawnym sądownictwie pilskim wywód, którym oskarżony starał się dowieść sądowi swej niewinności; dawn. podstęp, intryga, fortel; dawn. most zwodzony; sport, finta, ruch mylący przeciwnika.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIASTOWANIE

  Łac. annuntiatio, w religii chrześc. powiadomienie Marii przez archanioła Gabriela o tym, że za sprawą Ducha Św., nie tracąc dziewictwa, zostanie ona matką Jezusa (por. Biblia, Ew. wg Łuk., 1,26-38), scena często wyobrażana w sztuce (Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Rogier van der Weyden, D. G. Rossetti...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK

  Związek Jaszczurczy, Towarzystwo Jaszczurcze, tajny związek rycerstwa i miast ziemi chełmińskiej, utworzony w 1397, mający na celu wyzwolenie Prus spod ucisku Krzyżaków; po bitwie pod Grunwaldem rozprzestrzenił się również na innych ziemiach Zakonu; włączony do Związku Pruskiego po zawiązaniu w 1440...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERCIADŁO

  Znane było już w III tysiącleciu pne. w Egipcie i w Mezopotamii, a w Grecji w okresie kultury mykeńskiej; sporządzano je z polerowanego brązu a. srebra, okrągłe ręczne z rączką z kości słoniowej, okrągłe stojące z rzeźbionym postumentem przedstawiającym często Afrodytę, od V w. pne. także...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /4 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z TAMTEJ STRONY JEZIORECZKA

  Popularna pieśń lud., wersja z Krakowskiego:

  Z tamtej strony jezioreczka - dziewczyna tonie,

  Hej hej! mocny Boże - wianeczek płynie.

  Mówi jeden do drugiego: trza. ją ratować,

  Mówi drugi do trzeciego: ciężko zgruntować. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUKERKANDEL Wilhelm

  (wym. cuk...), 1851-1924, Księgarz w Złoczowie od 1874, drukarz od 1883, wydawca od 1891, popularyzator klasyków literatury polskiej i obcej, a także języko- i przyrodoznawstwa, w tanich, ogólnie dostępnych edycjach.

  Wydał ogółem 1230 pozycji Biblioteki Powszechnej i 400 zeszytów Biblioteki Klasyków...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUZANNA

  Imię żeńskie, hebr. szuszan, szoszannąh 'lilia', późn.-łac. Susanna. Zuzanna i starcy opowieść biblijna, Daniel, 13, wg Żydów i protestantów apokryficzna, o pięknej i cnotliwej Zuzannie, żonie bogacza Joakima, którą dwaj starzy i lubieżni sędziowie, ukryci w zaroślach ogrodu Joakima, podglądali, gdy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 393

  praca w formacie txt

Do góry