Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

  Wszystkie epoki kultury ludzkiej, które posiadały PIŚMIENNICTWO, a więc możność magazynowania informacji językowej w formie materialnego zapisu — .miały zawsze zasadnicze kłopoty z podziałem owych informacji. Zarazem podział ten był zawsze obdarzany uwagą i usilnie opracowywany. Najmniej kłopotu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /40 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PRĄDY LITERACKIE

  Ponieważ wiele nazw, szkół, prądów i kierunków literackich na stałe weszło do nauki o literaturze i ponieważ wiele z nich, niezbyt różniąc się w czasie, różniło się założeniami ideowymi, genezą społeczną lub po prostu położeniem geograficznym — więc nic dziwnego, że używanie tych pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /32 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY BADAWCZE W NAUCE O LITERATURZE

  Nauka o literaturze to rozległa dziedzina humanistyki, która dzieli się na bardzo wiele działów w zależności od tego, jakie metody Stosuje przy badaniu literatury, co konkretnie bada (warunki historyczne powstania dzieła, jego budowę, biograficzne przesłanki twórczości itp.), jaki zakres problemów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /10 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT LITERACKI — NARRATOR I NARRACJA

  Cechą każdego utworu literackiego — jak zresztą wszelkich wypowiedzi językowych — jest to, że ktoś go opowiada., że do kogoś należy. Nie ma takich wypowiedzi, które byłyby w pełni anonimowe, co najwyżej ta osoba wypowiadająca jest nie dość jasno określona, trudno uchwytna, ale i wówczas możemy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /22 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Breza (1905 - 1970)

  Należy on do najwybitniejszych prozaików współczesnych. Urodził się w Siekierzyńcach koło Ostroga na Ukrainie. Po ukończeniu szkoły średniej przebywał w Belgii, gdzie odbywał nowicjat u benedyktynów. Stąd m. inr jego świetna znajomość spraw dotyczących Kościoła, co znajdzie potem wyraz w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Borowski (1922 — 1951)

  Urodził się w Żytomierzu, studiował w czasie wojny i później filologię polską. W 1942 anonimowo ogłosił w konspiracji cykl poetycki Gdziekolwiek Ziemia. W latach 1943—1945 był więziony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W r. 1945 opublikował w Monachium tom wierszy Imiona nurtu, a razem z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy człowiek jest bezsilny? - Urząd

  Powieść Urząd jest podobnie jak i Spiżowa brama owocem obserwacji zgromadzonych w Rzymie. Przedstawia mianowicie ta powieść historię załatwiania pewnej skomplikowanej sprawy w kurii rzymskiej. Adwokat diecezjalny w Toruniu, pozbawiony przez swego biskupa możności wykonywania zawodu, wysyła swego syna do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /9 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak się żyje w obozie śmierci? - Pożegnanie z Marią, Kamienny świat

  Sprawa obozów koncentracyjnych jest częstym tematem w naszej literaturze powojennej. Jest to oczywiste — dla wielu ludzi było to najstraszniejsze przeżycie, dla wszystkich jest to najstraszniejsze wspomnienie, wspomnienie czegoś wstydliwego i przerażającego, czegoś, co w historii ludzkości nie powinno...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /13 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Nowak

  Urodził się w roku 1930 w Sikorzycach koło Tarnowa, w rodzinie chłopskiej o starych tradycjach ludowo-rewolucyjnych. Ukończył studia humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował wierszami na łamach prasy ludowej („Wici”) w 1948 r. Książkowy debiut (Uczę się mówić) miał miejsce w 1954...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ernest Hemingway (1899 — 1961)

  W szkole intensywnie zajmował się sportem, redagował też szkolne pismo,w którym publikował swe pierwsze próby literackie. Po ukończeniuszkoły podjął pracę reporterską. W 1918 r. jako ochotnik brał udział w walkachna froncie włoskim, gdzie został ciężko ranny. Na krótko wrócił późniejdo Ameryki i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 955

  praca w formacie txt

Do góry