Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIAT. Pismo tygodniowe ilustrowane

  ŚWIAT. Pismo tygodniowe ilustrowane, magazyn poświęcony problematyce społ., literaturze i sztuce, wyd. w Warszawie 1906-39, początkowo przez Tow. Akcyjne S. Orgelbranda i Synów, a od 1910 przez Akcyjne Tow. Wydawnicze „Świat". Założycielem i pierwszym red. pisma, wywodzącego się z dodatku lit.-artyst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIAT, ilustrowany dwutygodnik lit.-artyst.

  ŚWIAT, ilustrowany dwutygodnik lit.-artyst., wyd. w Krakowie 1888-95 pod red. Z. Sarneckiego (w 1892 od nru 18 pod red. I. Nikorowicza we Lwowie nast. ponownie w Krakowie). Stroną artyst.-typogr. pisma kierował J. Mien, od pocz. 1889 -S. Tondos. Ś. ukazywał się nakładem redakcji, korzystając...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIACKI ŚWIATOSŁAW

  ŚWIACKI ŚWIATOSŁAW, ur. 24 XI 1931 w Leningradzie, ros. poeta, tłumacz literatury polskiej. Ukończył studia polo-nist. na uniw. w Leningradzie. Debiutował jako tłumacz 1955 -w antologii poezji zach. i pd. Słowian znalazło się 39 wierszy pol. poetów w jego przekładzie (m.in. J. Kochanowskiego, S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIÓWKA

  ŚREDNIÓWKA, stały przedział wewnątrz —> wersu, sygnalizowany przez regularnie powtarzające się układy elementów językowych, określane przez prawidła danego systemu weryfikacyjnego. Obecność ś. jest ważnym współczynnikiem —> rytmu wierszowego, wydziela ona w obrębie wersu dwie upodrzędnione wobec...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZNY ALEGORYZM

  ŚREDNIOWIECZNY ALEGORYZM, nazwa obejmująca ogół prądów i cech literatury eur. V - XV w., a polskiej od pocz. w. XII po XV, proponowana ze względu na podstawowe znaczenie —» alegorii jako środka wyrazu nie tylko w piśmiennictwie, ale w całej kulturze umysłowej i artyst. —» średniowiecza. W związku z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /25 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE

  ŚREDNIOWIECZE, termin określający epokę historii i kultury eur., między czasami staroż. a nowożytnymi. Nazwy tej używano już w XVI w. Granice epoki ś. są w historiografii dyskutowane. Początek jej wiąże się najczęściej z r. 476 n.e., tj. z upadkiem cesarstwa zach.rzym., schyłek zaś z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /2 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚPIEWY HISTORYCZNE, cykl utworów poet. J.U. Niemcewicza

  ŚPIEWY HISTORYCZNE, cykl utworów poet. J.U. Niemcewicza, powst. XI 1808 - III 1810 - z włączeniem dum o S. Żółkiewskim i S. Potockim (wyd. pt. Dumy polskie, prawdop. 1789), „śpiewu" Konstanty książę Ostrogskie (wyd. ok. 1800) oraz Dumy o kniaziu Michale Glińskim (ogł. 1803) I ogł. częśc. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /3 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚPIEWAK JAN

  ŚPIEWAK JAN, ur. 18 VII 1908 w Gołej Przystani (Ukraina), zm. 22 XII 1967 w Warszawie, poeta i tłumacz. Studia polonist., zaczęte we Lwowie kontynuował od 1930 na UW. Należał do grupy poetów skupionych wokół J. Czechowicza, współpracował z lewicową prasą lit. („Sygnały", „Lewar", „Lewy Tor", „Nasz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚPIEW WOJNY, konspiracyjna antologia poezji czasu wojny

  ŚPIEW WOJNY, konspiracyjna antologia poezji czasu wojny, wyd. w 1 poł. 1944 we Lwowie przez AK z inicjatywy i pod red. S. Skwarczyńskiej i M. Żuławskiego, w objętości 37 s., w nakł. 1,1 tys. egz. (w tym 100 numerowanych). Tomik zawiera słowo wstępne Skwarczyńskiej oraz 27 utworów poet., z których...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚNIEG. Dramat w 4 aktach, dramat S. Przybyszewskiego

  ŚNIEG. Dramat w 4 aktach, dramat S. Przybyszewskiego, wyd. w Warszawie i wyst. w Łodzi 1903. Akcja rozgrywa się współcześnie w ziemiańskim dworze. Demoniczna Ewa, charakterystyczna dla sztuki modernist. „kobieta fatalna", niszczy małżeństwo swego byłego kochanka, Tadeusza, z „prostą, szlachetną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt

Do góry