Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TAUSCHINSKI OSKAR JAN

  TAUSCHINSKI OSKAR JAN, ur. 8 VI 1914 w Żabokrukach (wch. Galicja), austr. pisarz, tłumacz literatury polskiej. Czł. zarządu austr. Pen Clubu. Młodość spędził w Polsce, uczęszczając do pol. gimnazjum w Gdańsku (1923-33), oraz w Wiedniu, gdzie ukończył studia ekonomiczne (1936). W 1939 brał udział...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TASZYCKI WITOLD

  TASZYCKI WITOLD, ur. 26 VI 1898 w Zagórzanach pod Gorlicami, zm. 9 VIII 1979 w Krakowie, językoznawca. Studiował w UJ 1917-22 pod kier. J. Łosia, K. Nitscha, J. Rozwadowskiego, a także w uniwersytetach zagr.; habilitował się 1926. W 1929 objął katedrę języka pol. na Uniw. Wil., pod koniec t.r...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /2 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARNÓW i jego związki z literaturą polską

  TARNÓW, miasto woj. w zach. części Kotliny Sandomierskiej, nad Białą (dopływ Dunajca). Powstało ze wsi T. Wielki, znanej ze wzmianek od 1309; od 1328 należał w całości do Spytka z Melsztyna (Spycimira Leliwity), wojewody krak.; prawa miejskie 1330. T. był własnością magnacką do 1787 (m. in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /12 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARNOWSKI WŁADYSŁAW, pseud. Ernest Buława

  TARNOWSKI WŁADYSŁAW, pseud. Ernest Buława, ur. 1836 lub 1844 we Wróblowicach (Tarnowskie), zm. 19 IV 1887 na Oceanie Spokojnym w drodze do San Francisco, brat stryjeczny Stanisława, poeta, dramaturg, tłumacz, kompozytor, pianista. Studiował na UJ, w konserwatoriach w Paryżu (do 1863) i Lipsku. Uczeń i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARNOWSKI STANISŁAW, hrabia

  TARNOWSKI STANISŁAW, hrabia, ur. 7 XI 1837 w Dzikowie, zm. 31 XII 1917 w Krakowie, historyk literatury, krytyk, publicysta. Studiował prawo i filozofię w Krakowie i Wiedniu (1854-60). W 1860 był jednym z korespondentów galie. tzw. Biura Pol. powołanego przez Hotel Lambert, 1861-62 w czasie pobytu w Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /5 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARASZKIEWICZ BRANISŁAU

  TARASZKIEWICZ BRANISŁAU, ur. 20 11892 w Maciuliszkach pod Wilnem, zm. 22 XI 1941, białorus. działacz polit., publicysta, tłumacz literatury pol., filolog. Absolwent (1916), nast. prof. uniw. w Piptrogrodzie, czł. Białorus. AN (1928), autor pierwszej gramatyki języka białoruskiego (1918). Był przywódcą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAŃSKI IGNACY

  TAŃSKI IGNACY, ur. 1761 w Wyszogrodzie, zm. 15 VIII 1805 w Izdebnie pod Grodziskiem Maz., ojciec K. Hoffmanowej, poeta, dramatopisarz. Syn niezamożnego szlachcica, absolwent jezuickiego Collegium Nobilium w Warszawie, brał udział w życiu polit. i kult. stolicy, gdzie od 1778 pracował w administracji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TANK MAKSYM, właśc. Jauhienij Skurko

  TANK MAKSYM, właśc. Jauhienij Skurko, ur. 17 IX 1912 w Pilkowszczyźnie pod Mołodecznem, białorus. poeta i działacz polit., tłumacz literatury polskiej. Uczył się w pol. szkole powsz. i gimnazjum ros. w Wilnie. Aktywny działacz młodzieżowego ruchu komunist. i KP Zach. Białorusi, dwukrotnie więziony...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TANIEC ŚMIERCI, motyw popularny w eur. sztuce

  TANIEC ŚMIERCI, motyw popularny w eur. sztuce (zwł. w malarstwie) i literaturze od późnego średniowiecza (XIV w.), o genezie dostatecznie nie wyjaśnionej; być może wywodził się z obrzędów roku liturgicznego (przetrwał w rel. dramacie popularnym XVII w.); najwcześniej pojawił się w Niemczech i we...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TANGO, dramat S. Mrożka

  TANGO, dramat S. Mrożka, prwdr. w „Dialogu", 1964 nr 11, wyst. w Bydgoszczy 1965, wyd. w Krakowie 1973 w t. 2 Utworów scenicznych. Utrzymany w charakterystycznej dla pisarza konwencji groteskowej, surrealist. i realist. zarazem, podejmujące problematykę roli i miejsca intelektualisty we współcz. świecie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt

Do góry