Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TEKSTOLOGIA

    TEKSTOLOGIA, autonomiczny dział wiedzy o literaturze, zespół metod filol. służących badaniu i ustalaniu poprawnego brzmienia tekstu i jego pochodzenia (np. ustalaniu autorstwa i czasu powstania). Przez tekst rozumiemy zarówno ostateczny kształt językowy nadany dziełu przez autora (znaczenie prymarne)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /8 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEKA WILEŃSKA, pismo zbiorowe

  TEKA WILEŃSKA, pismo zbiorowe, wyd. i red. przez A.H. Kirkora w Wilnie 1857-58 (t. 1-6), kontynuowane - po zamknięciu przez władze zaborcze mimo ugodowej postawy wydawcy - 1859 i 1862 przez Pismo zbiorowe wileńskie. Wzorowane charakterem na —> „Bibliotece Warsz.", starannie redagowane, było w trudnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEKA STAŃCZYKA, pamflet polit.

  TEKA STAŃCZYKA, pamflet polit., ogł. w „Przeglądzie Pol." V-VII 1869, wyd. w Krakowie 1870 (odb.), przedr. w Dziełach J. Szujskiego, S. III, t. 2, Kraków 1894. Zbiorowe dzieło redaktorów „Przeglądu Pol.": J. Szujskiego, S. Tarnowskiego, L. Wodzickiego i S. Koźmiana. Składa się z 20 (w wyd. odzielnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEKA POMORSKA, czasopismo regionalne

  TEKA POMORSKA, czasopismo regionalne, poświęcone zagadnieniom kultury i sztuki, wyd. w Toruniu 1936-38; początkowo kwart., 1938 dwumiesięcznik; organ Koła Lit. Konfraterni Artystów. Redaktorzy: M. Sydow (1936) i A. Bukowski (od 1937); w zmieniającym się składzie red.: J. Bieniasz, Z.M. Bogusławska, J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEIGOVA HELENA, z domu Peślova

  TEIGOVA HELENA, z domu Peślova, ur. 12 III 1902 w Trebycinie (pow. Preśtice), czes. tłumaczka literatury polskiej. Dzieciństwo spędziła we Lwowie, nast. w Bielsku, po I wojnie świat, osiadła w Pradze. Studiowała romanistykę na Uniw. Karola, wówczas już interesując się literaturą pol., której z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR SZKOLNY

  TEATR SZKOLNY, typ teatru obejmujący widowiska wystawiane w średnich szkołach humanist. (założonych według wzorów J. Sturma) w XVI-XVIII w. przez nauczycieli (autorów i reżyserów) oraz uczniów (wykonawców), na użytek publiczny. Teatr ten miał na celu, obok nauki łaciny, wychowanie rel. i moralne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /7 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR POLSKI, czyli Zbiór komedii, dram i tragedii, z najsławniejszych autorów francuskich tłumaczonych i przez aktorów polskich na teatrze warszawskim granych

  TEATR POLSKI, czyli Zbiór komedii, dram i tragedii, z najsławniejszych autorów francuskich tłumaczonych i przez aktorów polskich na teatrze warszawskim granych, kolekcja introligatorska P. Dufoura złożona z 56 klocków w dwu seriach (t. 1-10 1779, t. 11-56 1794), obejmująca przeważną część produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR LUDOWY, czasopismo

  TEATR LUDOWY, czasopismo zajmujące się amatorskim ruchem teatr., wyd. w Warszawie 1920-70 (z przerwami 1939-45 i 1950-57); było bezpośrednią kontynuacją „Limika Wioskowego" (1919) i „Poradnika Teatrów i Chórów Włościańskich" (zał. 1908); początkowo dwutyg., od 1921 mies., firmowane przez różne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR DWORSKI

  TEATR DWORSKI, typ teatru zrodzony w epoce renesansu; stanowił kulminacyjny składnik świąt i uroczystości na dworze władcy-mecenasa, protegującego dążenia humanistów do stworzenia dramatu opartego na osiągnięciach teatru antycznego. W Polsce zalążkiem dworsko-szkolnej tradycji były łac. dramaty...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /11 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR - czasopisma

  TEATR:

  1) Ilustrowany dwutygodnik artyst., wyd. w Krakowie 1912-13, przez M. Kannenberga, pod kier. artyst.-lit. K. Krzyżanowskiego. Pismo pośw. krytyce teatr., zamieszczało artykuły teoret., fragm. pamiętników (L. Stępowskiego), informacje o teatrach warsz., kijowskich, lwow., pozn., odeskich, także...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /2 949

  praca w formacie txt

Do góry