Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TERLECKI WŁADYSŁAW LECH

  TERLECKI WŁADYSŁAW LECH, ur. 18 V 1933 w Częstochowie, prozaik, autor słuchowisk radiowych. W 1951-54 studiował filologię pol. na UWr. Od 1956 w Warszawie, 1961-67 we —» „Współczesności" (red. działu prozy), od 1967 w Pol. Radiu (red. słuchowisk). Za całokształt twórczości otrzymał 1978 nagrodę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /3 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERLECKI TYMON

  TERLECKI TYMON, ur. 10 VIII 1905 w Przemyślu, teatrolog, eseista, historyk literatury. Wychowanek UJK we Lwowie, dalsze studia (1932-34) odbywał w Paryżu; 1934-39 prof. Państw. Instytutu Sztuki Teatr, w Warszawie, red. „Teatru" (1936-39) i „Sceny Pol." (1936-38), pierwszego poważnego pisma teatrologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERLECKI OLGIERD

  TERLECKI OLGIERD, ur. 18 X 1922 w Cieszycach koło Lubaczowa, prozaik, publicysta, krytyk, historyk. W czasie II wojny świat, żołnierz II Korpusu Wojska Pol., uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Po wojnie przebywał krótko w W. Brytanii, 1947 powrócił do kraju i osiadł w Krakowie. Debiutował jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERLECKA ANNA, z SCHUGTÓW, pseud. Anna z Krakowa

  TERLECKA ANNA, z SCHUGTÓW, pseud. Anna z Krakowa, ur. 1810 na Rusi Halickiej, zm. 8 II 1835 w Krakowie, poetka. Córka H. Schugta, prof. literatur staroż. UJ, którego dom znany był z ambicji kult., wywarła pewien wpływ na bywającą w nim młodzież lit. (—> Wasilewski Edmund). Ogłoszona (gł. pośm...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERCYNY, układ stroficzny

  TERCYNY, układ stroficzny składający się ze strof trzywersowych z rymem okalającym (a b a), przy czym środkowy wers strofy poprzedzającej rymuje się z pierwszym i trzecim wersem strofy następującej (bcb, cdc, ded, efe itd.). Utwory pisane t. bywają też zakończone jednym lub kilkoma wersami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA LITERATURY

  TEORIA LITERATURY, dziedzina wiedzy o literaturze (—> nauka o literaturze) badająca ogólne prawidłowości występujące w sferze zjawisk literackich. Indywidualne fakty lit. są dla niej jedynie materiałem badawczym, pomocnym w wykrywaniu i formułowaniu typowych i powtarzalnych przejawów twórczości lit., a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /15 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TENDENCYJNA LITERATURA, nazwa obejmująca utwory powieściowe i nowelistyczne wczesnego pozytywizmu

  TENDENCYJNA LITERATURA, nazwa obejmująca utwory powieściowe i nowelistyczne wczesnego —> pozytywizmu (powst. w l. sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w.), służące podstawowemu założeniu kierunku, utylitaryzmowi literatury. Twórczość lit. miała dostarczać wierzytelnej wiedzy o współcz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /3 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMBERSKI ANDRZEJ

  TEMBERSKI ANDRZEJ, ur. ok. 1662 na Podolu, zm. 25 VII 1726 w Jarosławiu, dramatopisarz, teoretyk wymowy; jezuita. W 1686-1702 prof. humaniorów m. in. w Kaliszu, Lublinie, Sandomierzu i Lwowie; 1702-09 prof. retoryki w seminarium nauczycielskim w Jarosławiu; 1714-24 rektor kolegiów w Toruniu i Jarosławiu;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMAT utworu lit.

  TEMAT, zespół -» motywów stanowiący ośrodek świata przedstawionego utworu lit., jego gł. składnik, najwyższy w hierarchii wyróżnialnych w nim jednostek konstrukcyjnych. Zapewnia on światu przedstawionemu wewn. spójność, wiąże jego elementy i decyduje o ich strukturalnym uporządkowaniu. Stosunek do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEKSTY. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja, dwumiesięcznik

  TEKSTY. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja, dwumiesięcznik, wyd. w Warszawie od 1972 przez Komitet Nauk o Literaturze Pol. i Instytut Badań Lit. PAN, red. początkowo przez J. Błońskiego, od 1975 przez Cz. Hernasa, ponadto w składzie zespołu red. m. in. E. Balcerzan, J. Myśliński, J. Sławiński...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt

Do góry