Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO HISTORYCZNO-LITERACKIE W PARYŻU

  TOWARZYSTWO HISTORYCZNO-LITERACKIE W PARYŻU, do 1854 Towarzystwo literackie w Paryżu, stowarzyszenie polit.-kult. działające 1832-93. Założone 29 IV 1832 przez grupę emigrantów (m. in. J. Bem, L. Plater, T. Morawski), postawiło sobie za cel „zbierać i ogłaszać materiały tyczące się dawnego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO DO KSIĄG ELEMENTARNYCH

  TOWARZYSTWO DO KSIĄG ELEMENTARNYCH, organ —> Komisji Edukacji Nar., powołany 1775 w celu opracowywania programów i podręczników dla zreformowanych szkół. Przewodniczył I. Potocki (zastępowany przejściowo przez J.L. Chreptowicza, F. Oraczewskiego, J.U. Niemcewicza), sekretarzował do 1788 G. Piramowicz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO ĆWICZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY W LITERATURZE OJCZYSTEJ

  TOWARZYSTWO ĆWICZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY W LITERATURZE OJCZYSTEJ, niejawne stowarzyszenie samokształceniowe studentów Uniw. Lwow. 27 XII 1817 - poł. V 1819, o charakterze nauk.-lit., liczące kilkunastu członków, zał. przez W. Chłędowskiego, S. Jachowicza i S. Januszkiewicza. Wzorowane na —» Towarzystwie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORUŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE

  TORUŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE, zał. 1568; początkowo 6-letnia szkoła średnia o typie zbliżonym do szkół Ph. Melanchtona. Powstała w Wyniku uzyskania przez miasto swobód rei. i jako szkoła protest, program swój opierała na nauce łaciny i literatury klas.; na specjalnych kursach uczono także...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /3 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORUŃ i jego związki z literaturą polską

  TORUŃ, miasto woj. nad Wisłą. Lokowany przez Krzyżaków 1233 na terenie dawnej osady pol., stanowił T. ważny ośrodek handlowy dzięki położeniu na skrzyżowaniu dróg lądowych. Od XIII w. należał do Hanzy. Rozwój gosp. miasta zahamowała częśc. pod koniec XIV w. konkurencja Gdańska i Krakowa oraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /21 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOPIKA, nauka o toposach (gr. topoi)

  TOPIKA, nauka o toposach (gr. topoi), tzn. o stałych obrazach, motywach i sposobach wysławiania się utrwalonych w literaturze eur. (także w postaci retorycznych —» loci communes), będących świadectwem ciągłości tradycji kultury śródziemnomorskiej i uzewnętrznieniem archetypicznych wzorców leżących...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOMCSANYI JANOS (do 1900 Jan Mormula)

  TOMCSANYI JANOS (do 1900 Jan Mormula), ur. 7 IX 1873 w Pekelniku na Orawie, zm. 30 XII 1935 w Budapeszcie, węg. pedagog i publicysta, tłumacz literatury polskiej. W 1909 był po raz pierwszy w Warszawie, do której później przyjeżdżał wielokrotnie, tu także wygłosił kilka odczytów n.t. wzajemnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOMASZEWSKI JÓZEF FRANCISZEK

  TOMASZEWSKI JÓZEF FRANCISZEK, ur. 4 IV 1824 we wsi Wętfie pod Świeciem, zm. 20 IX 1899 w Bielawach pod Łowiczem pomorsko-wielkopolskim, wydawca i pisarz; od 1856 nauczyciel i działacz oświat, w Chełmnie, gdzie oprac. i wydał Historię powszechną dla wyższych szkół żeńskich (1862); od 1867...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOMASZEWSKI DYZMA, BOŃCZA

  TOMASZEWSKI DYZMA, BOŃCZA, ur. 1 I 1749 w Sandomierskiem, zm. 1825 w Popówce (Ukraina), poeta, komediopisarz, publicysta. Konfederat barski, sekretarz posła pol. w Petersburgu, od ok. 1780 należał do najbliższego otoczenia Sz. Potockiego; broszurą Nad konstytucją i rewolucją dnia 3 maja r. 1791 uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOKARZEWICZ JÓZEF, pseud. Tok., Hodi, J.T. Hodi i in.

  TOKARZEWICZ JÓZEF, pseud. Tok., Hodi, J.T. Hodi i in., ur. 8 I 1841 w Bielsku Podl., zm. 9 VIII 1919 w Grodzisku Maz., publicysta, krytyk lit., prozaik. Pochodził ze zubożałej rodziny szlach.; od 1859 studiował matematykę, filozofię i prawo na uniw. w Petersburgu i Moskwie. Związany z radykalną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /2 202

  praca w formacie txt

Do góry