Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK POZNAŃSKIE (TPN Pozn.), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN)

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK POZNAŃSKIE (TPN Pozn.), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN), towarzystwo nauk. ogólne, powst. 1857 z inicjatywy K. Szulca i F. Malinowskiego. Czołowa instytucja nauk. i kult. w zaborze prus., a do chwili utworzenia AU (1871-73) najpoważniejsze towarzystwo nauk. na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /5 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (TPN), Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (TWPN), Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (TPN), Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (TWPN), Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (od 30 IV 1808), ogólne towarzystwo nauk. w Warszawie 1800—32. Powstało w listopadzie 1800, wg tradycji z inicjatywy S. Sołtyka w jego salonie, w którym spotykała się elita...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /10 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE (TNW)

  TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE (TNW), towarzystwo nauk. ogólne, o charakterze akademickim, działające 1907-52. Nawiązując do tradycji —» Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, rozwiązanego po stłumieniu powstania listopadowego, miało na celu rozwijanie i popieranie badań we wszystkich gałęziach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /5 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU (TNT)

  TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU (TNT), towarzystwo nauk. ogólne, powołane z inicjatywy społeczeństwa 1875 dla przeciwdziałania naporowi germanizacyjnemu i coraz liczniej powstającym na Pomorzu niem. towarzystwom naukowym. Założycielami byli: Z. Działowski, A. Donimirski, M. Sczaniecki; pierwszym prezesem -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /5 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KRAKOWSKIE (TNK)

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KRAKOWSKIE (TNK; in. człony nazwy, potocznie nie używane, zmienne w związku ze zmianami statutu), towarzystwo nauk. ogólne działające 1815/16-72, powst. w wyniku starań J.S. Bandtkiego i rektora W. Litwińskiego (projektowane już przez H. Kołłątaja, zgodnie z jego koncepcją...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO LITERATÓW W POLSZCZE USTANOWIONE

  TOWARZYSTWO LITERATÓW W POLSZCZE USTANOWIONE, Societas litteraria ad edendos optimos et Poloniae utilissimos libros, stowarzyszenie działające w Warszawie 1765-70, zał. przez J.A. Załuskiego („promotora"), z inicjatywy W. Mitzlera de Kolof („egzekutora"), w celu sprowadzania wartościowych książek z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO LITERACKO-SŁOWIAŃSKIE

  TOWARZYSTWO LITERACKO-SŁOWIAŃSKIE, samokształceniowe stowarzyszenie studentów UWr. 1836-86, zał. z inicjatywy -> J.E. Purkynego, mające na celu „przez wspólne nauk. prace, a mianowicie [szczególnie] przez piśmienne rozprawy obeznać członków z językami, literaturą, dziejami i prawem ludów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /3 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO LITERACKIE IM. A. MICKIEWICZA

  TOWARZYSTWO LITERACKIE IM. A. MICKIEWICZA, towarzystwo nauk., zał. 1886 we Lwowie, przy udziale m. in. J. Tretiaka, W. Bełzy, B. Czerwieńskiego, F. Konarskiego, F. Próchnickiego i A. Zippera. Pierwszym prezesem został R. Piłat (1886-1900); po nim funkcję tę pełnili kolejno: W. Bruchnalski (1900-05), L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /4 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO IM. MARII KONOPNICKIEJ

  TOWARZYSTWO IM. MARII KONOPNICKIEJ, organizacja społ.-kult. mająca na celu upowszechnianie wiedzy o twórczości i działalności patriot.-społ. M. Konopnickiej oraz opiekę nad pozostałymi po niej pamiątkami. Powst. 1958, opiera swą działalność gł. na środkach własnych, gromadzonych dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO IKSÓW, Iksowie

  TOWARZYSTWO IKSÓW, Iksowie, niejawne towarzystwo lit., działające w Warszawie 1815-19. Zawiązane 14 IV 1815 u J. Tarnowskiego przez grono literatów i miłośników literatury z elity społ.-polit. przyszłego Królestwa Pol., miało nast. siedzibę w salonie lit. T. Mostowskiego. Spomiędzy przewidzianych w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /4 655

  praca w formacie txt

Do góry