Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TRAGEDIA ŻEBRACZA

  TRAGEDIA ŻEBRACZA, wierszowany utwór dram., zbliżony do typu widowisk karnawałowych (komedia —» mięsopustna), wyd. bezim. w Krakowie przed 1551 i 1552 pt. T.ż. nowo uczyniona, z dedykacją dla A. Trzecieskiego. W tonie żartobliwym i parodystycznym T.ż. nawiązuje do rozważań literatury —» parenetycznej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAGEDIA O POLSKIM SCYLURUSIE i trzech synach koronnych Ojczyzny Polskiej

  TRAGEDIA O POLSKIM SCYLURUSIE i trzech synach koronnych Ojczyzny Polskiej, żołnierzu, rozkośniku i filozofie, których imię Herkules, Parys, Dyjogenes, moralitet J. Jurkowskiego, dedykowany wojewodzie krak. J. Tęczyńskiemu, wyd. w Krakowie 1604, o wystawieniu brak wiadomości. Pisany w różnym metrum...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAGEDIA O BOGACZU I ŁAZARZU

  TRAGEDIA O BOGACZU I ŁAZARZU, moralitet bezim. autora (być może M. Gremboszewskiego), napisany w Gdańsku ok. 1643 (data rkpsu) dla teatru szkolnego; dedykowany gd. Senatowi. Złożony prawie w całpści 13-zgłoskowcem o rymach parzystych. W części moralitetowej rozwija ewangeliczną parabolę, ukazującą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAGEDIA EPAMINONDY, sztuka w 5 aktach wierszem

  TRAGEDIA EPAMINONDY, sztuka w 5 aktach wierszem S. Konarskiego, wyst. 1756 w —> Collegium Nobilium, jako drugi (po nie zachowanym Peryklesie A. Wiśniewskiego) oryginalny utwór dram. w zreformowanym pijarskim —> teatrze szkolnym, wyd. w Krakowie 1880 przez F. Nowakowskiego (odb. z t. 2 Arch. do Dziejów Literatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAGEDIA, jeden z najstarszych gatunków dramatu

  TRAGEDIA, jeden z najstarszych gatunków dramatu. Powst. w staroż. Grecji z rel. obrzędów attyckich związanych gł. z kultem Dionizosa, w których występowały chóry satyrów - pasterzy odzianych w skóry koźle (—» dytyramb); stąd prawdop. nazwa gatunku: od gr. tragos «kozioł» i oide «pieśń». Definicja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /12 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADYCJA LITERACKA

  TRADYCJA LITERACKA, całokształt doświadczeń lit. przeszłości stanowiących w danym okresie i środowisku społ. układ odniesienia dla inicjatyw pisarskich i zarazem decydujących o upodobaniach i oczekiwaniach publiczności literackiej. T.l. sumuje, porządkuje i hierarchizuje owe doświadczenia, czyniąc...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /3 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWIAŃSKI ANDRZEJ

  TOWIAŃSKI ANDRZEJ, ur. 1 I 1799 (21 XII 1798?) w Antoszwińciach (Wileńszczyzna), zm. 13 V 1878 w Zurychu, mistyk i reformator religijny. Przybywszy do Paryża w grudniu 1840, w przemówieniu do emigracji pol. w katedrze Notre-Dame 27 IX 1841 obwieścił rozpoczęcie Sprawy Bożej, otwierającej nową, wyższą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO ZWOLENNIKÓW SŁOWIAŃSZCZYZNY

  TOWARZYSTWO ZWOLENNIKÓW SŁOWIAŃSZCZYZNY, niejawne stowarzyszenie literacko-samokształceniowe studentów Uniw. Lwow., działające 1825-28 (daty orientacyjne), liczące, pod przewodnictwem L. Nabielaka i A. Bielowskiego, ok. 10 członków (m. in. ,K. Cięglewicz, S. Jaszowski); znane jedynie z notatki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO WARSZAWSKIE. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ

  TOWARZYSTWO WARSZAWSKIE. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, zbiór felietonów, ogł. w odcinkach 1885-87 w „Czasie", wyd. os. t.1-2 1886-87 w Krakowie, wyd. 2 1888 tamże. Pseud. Baronowa XYZ przypisywano A. Zaleskiemu na podstawie plotki lit., która pojawiła się po jego śmierci i została utrwalona m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO SZUBRAWCÓW, Towarzystwo Szubrawskie

  TOWARZYSTWO SZUBRAWCÓW, Towarzystwo Szubrawskie, stowarzyszenie wil. inteligencji i światłe jszych przedstawicieli ziemiaństwa działające 1817-22 (oficjalnie od 1819) jako zespół red. i grono korespondentów tygodnika satyr. —» ,,Wiadomości Brukowe"; za pomocą swego organu miało,,wyświecać szpetność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /3 882

  praca w formacie txt

Do góry