Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOŚCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY, PANU I BOGU, cykl 36 psalmów W. Kochowskiego

  TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOŚCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY, PANU I BOGU, albo Psalmodia polska za dobrodziejstwa Boskie dziękująca, cykl 36 psalmów W. Kochowskiego, wyd. w Częstochowie 1695. Utwór pisany stylizowaną prozą, nawiązuje do Psałterza Dawidowego, lecz tradycyjne motywy psalmistyki biblijnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBUNA LUDÓW, właśc. „La Tribune des Peuples", franc. dziennik polit.

  TRYBUNA LUDÓW, właśc. „La Tribune des Peuples", franc. dziennik polit., wyd. w Paryżu 15 III-13 VI i 1 IX-10 XI 1849, zał. i red. przez A. Mickiewicza. Zespół redakcyjny tworzyło grono lewicowych działaczy i publicystów o zróżnicowanych poglądach (gł. socjaliści utopijni różnych odcieni), Francuzów i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /6 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBUNA, tygodnik polit.-społ. i lit.

  TRYBUNA, tygodnik polit.-społ. i lit., wyd. w Warszawie 1910; organ SDKPiL. Jako red. i wydawca T. figurował B. Szyszkowski, rzeczywistym redaktorem był przebywający wówczas w Berlinie L. Jogiches-Tyszka. Do bliższych współpracowników należeli m. in.: A. Warski, J. Marchlewski, K. Radek, W. Feinstein i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUCHANOWSKI KAZIMIERZ

  TRUCHANOWSKI KAZIMIERZ, ur. 9 X 1904 w Romanowie na Wołyniu, prozaik, tłumacz. Kształcił się w Żytomierzu i Kijowie, do Polski powrócił 1925. Przez wiele lat pracował w leśnictwie, m. in. w czasie okupacji niem. na Kielecczyźnie. Po wojnie przebywał początkowo w Łodzi, nast. w Warszawie, gdzie 1947...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROSKA I PIEŚŃ, zbiór wierszy W. Broniewskiego

  TROSKA I PIEŚŃ, zbiór wierszy W. Broniewskiego, wyd. w Warszawie 1932. Gromadzi utwory powst. po 1927, pośw. rozrachunkowi z przeszłością, współcz. problematyce polit.-społ., refleksji ideowej i twórczej. Uznając walkę proletariatu za kontynuację patriotyczno-niepodległościowej tradycji romant...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROPY w literaturze

  TROPY, wyodrębnione i opisane przez klasyczną —> retorykę, poetykę i gramatykę wyrażenia odznaczające się niezwykłym zastosowaniem jakichś wyrazów, wprowadzonych na miejsce i w zastępstwie wyrazów innych, które w danym kontekście powinny były wystąpić przy zwykłym, nieozdobnym i utartym sposobie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROP, retoryczny ozdobnik do tekstu sakralnego

  TROP, retoryczny ozdobnik (—> tropy) do tekstu sakralnego (liturgicznego) w średniow. śpiewie kościelnym. Początkowo t. występowały w formie zwrotów, zdań, śpiewanych zwykle przez innego wykonawcę niż tekst liturgiczny, na melodię parafrazującą melodię tego tekstu (tak np. w najwcześniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROCZYŃSKI KONSTANTY

  TROCZYŃSKI KONSTANTY, ur. 9 XII 1906 w Częstochowie, zm. 1942 w Oświęcimiu, teoretyk literatury, krytyk literacki. Wychowanek Uniw. Pozn., studiował filologię pol. (pod kier. T. Grabowskiego) i socjologię (u F. Znanieckiego, który wywarł na niego silny wpływ), 1929-32 wyjeżdżał dwukrotnie na dalsze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROCHEJ

  TROCHEJ, w —> wierszu sylabotonicznym —> stopa złożona z dwóch sylab: akcentowanej i nieakcentowanej, odpowiadająca powszechnemu w polszczyźnie paroksytonicznemu zestrojowi akcentowemu (—> akcent). Łatwość zharmonizowania układu stopowego i zestrojowego sprawia, że tok wiersza trocheicznego wykazuje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROC, Trotz, MICHAŁ ABRAHAM

  TROC, Trotz, MICHAŁ ABRAHAM, ur. prawdop. ok. 1689 w Warszawie, zm. 2 VI 1769 w Lipsku, tłumacz, wydawca i słownikarz. Pochodził z rodziny kupieckiej, zapewne protestanckiej. Przez całe życie kładł nacisk na pol. pisownię swego nazwiska, dodając do niego określenie: warszawianin. Od 1726 studiował w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt

Do góry