Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TRZY PO TRZY, pamiętnik A. Fredry

  TRZY PO TRZY, pamiętnik A. Fredry, powst. w gł. zrębie 1844-46, nast. aktualizowany i poprawiany, prwdr. ocenzurowany w t. 11 Dzieł, Warszawa 1880, wyd. pełne i poprawne 1968. Obejmuje wspomnienia z dzieciństwa, z kręgu rodziny i ze służby wojsk. 1809-14; nie są to wyznania napoleończyka, Fredro bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY MYŚLI pozostałe po śp. Henryku Ligenzie, zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku, utwór poet. Z. Krasińskiego

  TRZY MYŚLI pozostałe po śp. Henryku Ligenzie, zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku, utwór poet. Z. Krasińskiego, powst. 1839-40, wyd. bezim. w Paryżu 1840, wznów. 1859. Składa się z trzech poematów utrzymanych w konwencji romant. fragmentaryzmu: Syn cieniów (wierszem), Sen Cezary i Legenda (prozą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /3 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY JEDNOŚCI, trzy podstawowe reguły dramaturgii klasycyst.

  TRZY JEDNOŚCI, trzy podstawowe reguły dramaturgii klasycyst. (—> klasycyzm) dot. konstrukcji fabuły —> dramatu: 1) reguła jedności akcji, wymagająca by fabuła dramatu była jednowątkowym układem zdarzeń, pozbawionym scen epizodycznych i rozwijającym się bez zahamowań w kierunku rozwiązania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY GODY. Sielanka w 5 aktach

  TRZY GODY. Sielanka w 5 aktach, sielanka dram. F.D. Kniaźnina, powst. 1790-92, wyd. w t. 5 Dzieł, Warszawa 1829, rozbudowana wersja 2-aktowego Troistego wesela (powst. 1783-85, wyd. w t. 3 Poezji, W. 1788). Fabuła osnuta jest wokół perypetii uczuciowych trzech par wieśniaczych z podpuławskiej wioski, których...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZESZCZKOWSKA ZOFIA, z MAŃKOWSKICH, pseud. Adam M-ski

  TRZESZCZKOWSKA ZOFIA, z MAŃKOWSKICH, pseud. Adam M-ski, ur. 1847 w Dorohowicy (Białoruś), zm. 7 X 1911 tamże, poetka, tłumaczka. Pisała wyłącznie pod pseud. (skrót nazwiska ojca). Była żoną oficera wojsk ros., z którym wyjechała w głąb Rosji i w męskim przebraniu towarzyszyła mu w wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZECIESKI, Trzycieski, Tricesius, ANDRZEJ

  TRZECIESKI, Trzycieski, Tricesius, ANDRZEJ, ur. ok. 1525 w Krakowie (wg J. Krokowskiego, wg in. badaczy ok. 1530), zm. 1584 lub później, poeta, tłumacz; działacz reformacyjny. Syn Andrzeja, organizatora koła reformacyjno-humanistycznego w —> Krakowie, studiował w Wittenberdze, nast. podróżował do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /3 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZEBIŃSKI ANDRZEJ, pseud. Stanisław Łomień, Paweł Późny

  TRZEBIŃSKI ANDRZEJ, pseud. Stanisław Łomień, Paweł Późny, ur. 27 1 1922 w Radgoszczy pod Łomżą, zm. 12 XI 1943 w Warszawie, poeta, prozaik, krytyk lit., publicysta. Po otrzymaniu 1940 matury konspiracyjnej w warsz. gimnazjum im. T. Czackiego studiował na podziemnym UW slawistykę i filologię polską...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /3 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZASKA, EVERT I MICHALSKI, Księgarnia i Dom Wydawniczy T.E. i M.

  TRZASKA, EVERT I MICHALSKI, Księgarnia i Dom Wydawniczy T.E. i M., wydawnictwo zał. 1920 w Warszawie przez doświadczonych księgarzy W. Trzaskę i J. Michalskiego przy poparciu finansowym przemysłowca L.J. Everta (1937 wycofał się ze spółki). Współpracując z wybitnymi uczonymi, wyspecjalizowało się -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYPUĆKO JÓZEF

  TRYPUĆKO JÓZEF, ur. 7 VII 1910 w Malinowszczyźnie pod Wilnem, zm. VII 1983 w Uppsali, slawista, badacz związków kult. pol.-szwedz., tłumacz. Studia filologii pol. i słow. ukończył na USB (1934). W 1936-39 lektor języka pol. na uniw. w Helsinkach. Od 1939 przebywał w Szwecji, gdzie związał się na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYLOGIA, nazwa cyklu trzech powieści hist. H. Sienkiewicza

  TRYLOGIA, umowna, lecz powszechnie przyjęta nazwa cyklu trzech powieści hist. H. Sienkiewicza: Ogniem i mieczem. Powieść z lat dawnych, prwdr. w „Słowie" 1883-84, wyd. os. w Warszawie 1884, Potop, prwdr. tamże 1884-86, wyd. os. w Warszawie 1886, Pan Wołodyjowski, prwdr. tamże 1887-88, wyd. os. w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /9 501

  praca w formacie txt

Do góry