Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TUWIM IRENA

  TUWIM IRENA, ur. 22 VIII 1900 w Łodzi, poetka, prozaik, tłumaczka, siostra Juliana, żona S. Napierskiego, nast. J.S. Stawińskiego. Debiutowała 1916 wierszami w dzienniku łódz. „Godzina Polski". Związana ze —> Skamandrem, była m. in. współpracowniczką —> „Wiadomości Literackich". W 1939-47 przebywała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUROWSKI KAZIMIERZ JÓZEF

  TUROWSKI KAZIMIERZ JÓZEF, ur. 3 III 1813 w Tarnowie pod Dobromilem (wsch. Galicja), zm. 28 XII 1874 w Dobromilu, wydawca, redaktor, folklorysta, poeta. Pochodził z warstwy pol.-ukr. oficjalistów dworskich; uczył się w Dobromilu i Przemyślu (gimn. i 1830-32 studium filoz.), gdzie skupił wokół siebie grupkę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUROŃ, dramat w 3 aktach S. Żeromskiego

  TUROŃ, dramat w 3 aktach S. Żeromskiego, wyd'. w Warszawie 1923, wyst. t.r. w warsz. „Reducie" w reż. J. Osterwy i M. Limanowskiego, ze S. Jaraczem w roli Szeli. Utwór osnuty jest na tle wydarzeń galie, rabacji chłopskiej 1846, w przededniu niedoszłego powstania ogólnonarodowego. Stanowi fabularną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURNOWSKI JAN

  TURNOWSKI JAN, ur. 1567 w Wieruszowie (wg T. Wotschkego 1568 w Barczynie na Kujawach), zm. 8 IV 1629 w Toruniu, teolog i polemista reformacyjny, tłumacz, poeta, wydawca. Syn ministra braci czes., dzięki mecenatowi woj. brzesko-kujawskiego A. Leszczyńskiego studiował w szkole humanist. J. Sturma w Strasburgu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURKOWSKI LEONARD

  TURKOWSKI LEONARD, ur. 23 IX 1914 w Poznaniu, poeta, prozaik i publicysta. Z zawodu nauczyciel. Pracę dziennikarską rozpoczął w Poznaniu. Podczas okupacji niem. w Krakowie i Warszawie czynny w tajnym nauczaniu, wielokrotnie więziony. Po wyzwoleniu zamieszkał w Olsztyńskiem, był nauczycielem w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUREK ROMAN

  TUREK ROMAN, ur. 7 II 1898 w Woli Dalszej pod Łańcutem, zm. 20 II 1982 w Łańcucie, pisarz ludowy. Pochodził z rodziny chłopskiej, samouk. Dorywczo pracował w folwarku'Potockich, wyjeżdżał „na Saksy". Podczas I wojny świat, w armii austr., 1918-22 w wojsku pol., nast. do 1960 pracował jako palacz w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TSCHEPIUSOWIE, Trzepscy

  TSCHEPIUSOWIE, Trzepscy, pisarze, tłumacze i wydawcy książek rel., duchowni pol.-ewang. w XVII-XVIII w.: 1) SAMUEL, ur. 16 III 1678 w Działdowie, zm. 1749 tamże, od 1697 kaznodzieja, od 1726 arcyprezbiter w —» Działdowie, protektor szkolnictwa. Opracował Doskonały kancjonał pruski (Królewiec 1731, wyd. 4...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZYNADLOWSKI JAN

  TRZYNADLOWSKI JAN, ur. 29 XII 1912 we Lwowie, teoretyk literatury. W 1933-38 studiował filologię pol. i historię sztuki na UJK we Lwowie, 1945-50 pracownik UL i czł. ŁTN, od 1950 we Wrocławiu; do 1961 był red. naczelnym i dyr. wydawnictwa Ossolineum; od 1951 związany z UWr., habilitowany 1952, od 1966...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY WIESZCZBY, poemat „profetyczno-polityczny" L. Siemieńskiego

  TRZY WIESZCZBY, poemat „profetyczno-polityczny" L. Siemieńskiego, powst. 1840—41, wyd. w Paryżu 1841. W 3 częściach, opatrzonych hist. objaśnieniami - „opowiadaniu starego dworzanina" Horoskop, „ustępie dram." Kazanie i Dumce Ukraińca - zawiera interpretację historioz. i polit. popularnych w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY SALWY. Biuletyn poetycki, zbiorek wierszy W. Broniewskiego,

  TRZY SALWY. Biuletyn poetycki, zbiorek wierszy W. Broniewskiego, S.R. Standego i W. Wandurskiego, wyd. w Warszawie 1925. W przedmowie autorzy formułowali program poezji-walki, opowiadając się za zespoleniem twórczości poet. z rewol. walką proletariatu, którą uznali za „najwyższą treść" swojej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /908

  praca w formacie txt

Do góry