Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TYGODNIK POWSZECHNY, katolickie czasopismo społ.-kult.

  TYGODNIK POWSZECHNY, katolickie czasopismo społ.-kult., wyd. w Krakowie od marca 1945 pod red. J. Turowicza. Założone i wyd. pod patronatem krak. Kuru Metropolitarnej, w marcu 1953 zawieszone przez władze państw, i przekazane Stow. Pax, ukazywało się pod nową redakcją jako pismo o całkowicie odmiennym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK POWSZECHNY, ilustr. czasopismo lit.-artyst. i społ.

  TYGODNIK POWSZECHNY, ilustr. czasopismo lit.-artyst. i społ., wyd. w Warszawie 1887-91, red. przez W. Czajewskiego, od października 1889 do kwietnia 1890 przez W. Gomulickiego. Jego też kierownictwu pismo (wznowione po półrocznej przerwie) zawdzięczało nawiązanie do liberalno-demokratycznych tradycji ->...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK POLSKI I ZAGRANICZNY, od 1819 „Tygodnik Polski", tygodnik rozrywkowo-literacki

  TYGODNIK POLSKI I ZAGRANICZNY, od 1819 „Tygodnik Polski", tygodnik rozrywkowo-literacki, wyd. w Warszawie I 1818-VI 1820 przez B. Kicińskiego, red. przez tegoż i J. Brykczyńskiego, od 1 IV 1820 przez F.S. Dmochowskiego i D. Lisieckiego. Przyjąwszy za maksymę zdanie I. Krasickiego: „Szczęśliwy, kto...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK POLSKI poświęcony włościanom

  TYGODNIK POLSKI poświęcony włościanom, jedno z pierwszych pol. czasopism na Śląsku, wyd. w Pszczynie od 1845, prawdop. do 1847 (ostatni zachowany nr z grudnia 1846). Inspiratorem, wydawcą i red. był Ch. Schemmel, nauczyciel i burmistrz pszczyński (1847 pismo redagował prawdop. A. Szyszkowic). Zgodnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK PETERSBURSKI, czasopismo lit.-polit.

  TYGODNIK PETERSBURSKI, czasopismo lit.-polit., wyd. w Petersburgu 1830-58 dwa razy (do poł. 1832 raz) w tygodniu (od VII 1832 jako gazeta urzędowa Królestwa Pol.) przez J.E. Przecławskiego, absolwenta Uniw. Wil., urzędnika administracji Cesarstwa (też redaktor). Pomyślane jako organ polonii petersb...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK MÓD I POWIEŚCI, ilustr. magazyn kult. i beletrystyczny dla kobiet

  TYGODNIK MÓD I POWIEŚCI, ilustr. magazyn kult. i beletrystyczny dla kobiet, wyd. w Warszawie 1862-1915, początkowo (do 1871) pt. Tygodnik Mód i Nowości, 1913 pt. Tygodnik Mód i Powieści. Nasz Dom, 1913-15 pt. Nasz Dom. Tygodnik Mód i Powieści; red. i wyd. przez J.K. Gregorowicza (1862-89), 1890-1902 przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK LITERACKI, Literaturze, Sztukom Pięknym i Krytyce Poświęcony

  TYGODNIK LITERACKI, Literaturze, Sztukom Pięknym i Krytyce Poświęcony, tygodnik, wyd. w Poznaniu 1838-45 przez A. Woykowskiego, red. przez tegoż, J. Łukaszewicza i A. Poplińskiego, od 1840 przez Woykowskiego. W okresie „triumwiratu" redakcja unikała sprecyzowania programu społ.-polit.; mimo przewagi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /3 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK KULTURALNY, czasopismo społ.-kult.

  TYGODNIK KULTURALNY, czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie pod tymże tyt. od 1961, początkowo pt. „Orka" (1957-60), „Tygodnik Kulturalny. Orka" (1960-61). Redaktorzy nacz.: A. Olcha (1957-60), F. Starzec (1960-65), W. Winkiel (1965-67), S. Adamczyk (od 1967). Członkami redakcji i współpracownikami byli...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK ILUSTROWANY, pismo lit., artyst. i społ.

  TYGODNIK ILUSTROWANY, pismo lit., artyst. i społ., wyd. w Warszawie 1859-1939. Zał. i wyd. do 1874 przez J. Ungra, do 1882 przez G. Ungra, nast. przez spółkę Gebethner i Wolff. Redaktorami byli: Z. Jenike (1859-86), J.A. Wolff (1886-1918), A. Oppman i A. Grzymała-Siedlecki (1918-21) oraz Z. Dębicki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /6 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK CIESZYŃSKI. Pismo poświęcone dla ludu wiejskiego, tygodnik społ.-oświat.

  TYGODNIK CIESZYŃSKI. Pismo poświęcone dla ludu wiejskiego, tygodnik społ.-oświat., wyd. w Cieszynie 1848-51, początkowo przez L. Kluckiego, od 1849 przez P. Stalmacha (wznowił pismo po okresie zawieszenia od marca do września 1849, w związku z nową ustawą prasową). Redaktorzy - A. Cinciała, nast...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt

Do góry