Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  „MARY CELESTE"

  Bryg amer., który wyruszył z Nowego Jorku do Genui; dostrzeżony na płn. Atlantyku 5 XII 1872 przez bryt. żaglowiec handlowy.

  Bryg był opuszczony przez załogę, ale znajdował się w doskonałym stanie; brak było łodzi ratunkowych, a o losie załogi nie udało się nigdy nic dowiedzieć.

  Jedna z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSZAŁEK (1)

  Pierw, koniuszy, stajenny, nadzorca stajni królewskich w państwie Longobardów, w Anglii VII-IX w. (horstegn), w państwie Franków, w Niemczech (st.-g.-nm. maranscalc 'koniuszy', stąd nazwa polska), w Polsce i in. krajach urzędnik zarządzający dworem książęcym a. królewskim, jeden z najwyższych dostojników...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /3 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARYMONT

  Od fr. Mariemont 'wzgórze Marii', na cześć Marii Kazimiery Sobieskiej, której na płn. od Warszawy, blisko Bielan, Tylman z Gameren zbudował pałacyk letni, później wiele razy przebudowywany. Słynne młyny, stojące w XVIII w. przy drodze do Marymontu, dostarczały znanej w Polsce mąki marymonckiej.

  Dziś...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSZAŁEK (2)

  W śrdw. Francji wysoki oficer wojskowy podporządkowany pierw, tylko naczelnemu dowódcy wojsk król., konetablowi. Z czasem liczba ich wzrosła, bywali też marszałkowie w prowincjach u książąt feudalnych; w 1788 było we Francji 20 marszałków. Godność zniesiona przez Rewolucję Fr. w 1793, przywrócona przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARYNA

  Polski lud. strunowo-smyczkowy instrument muz. wielkości kontrabasu, o korpusie rezonansowym w kształcie trapezu, prostych bokach, 3 strunach i kontrabasowej szyjce, która przechodzi przez pudło instrumentu i tworzy równocześnie jego nóżkę; na główce umocowane są brzęczące przy poruszaniu maryną...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARTA

  Imię żeńskie z aram. Martha dosł. 'pani; władczyni'. Marta i Maria wg Biblii, Ew. wg Łuk., 10, 38-42; Jan, 11, 1; 12, 2-3, siostry Łazarza (którego Jezus wskrzesił) w Betanii. Gdy siostry przyjmowały Jezusa w swoim domu, Maria wsłuchiwała się w jego słowa, usiadłszy u jego stóp, Marta zaś krzątała...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARYWIL

  Fr. Marie-ville 'miasto Marii', z inicjatywy królowej Marii Kazimiery zbudowana w 1691-95 na gruntach dawnej żupy solnej (gdzie dziś znajduje się znaczna część pl. Teatralnego w Warszawie oraz gmach Teatru Wielkiego i Narodowego) centralna hala targowa ze sklepami, garkuchniami i zajazdami oraz z kościołem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARTWY

  Por. Umarły. Martwa dolina, w której rzeka przestała płynąć. Martwa fala falowanie utrzymujące się przez czas pewien po uciszeniu się wiatru. Martwa litera (prawa) zob. Litera (Bo litera zabija...; Martwa litera).

  Martwa natura piast., gł. w malarstwie, wyobrażenie przedmiotów, przeważnie użytkowych:...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /2 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSYL(IUSZ)

  Wł. Marsiglio, fr. Marsile, ang. Marsilius, w romansach śrdw. król Saracenów, który wraz z chrześcijańskim zdrajcą Ganelonem (zob.) obmyśla atak przeciw Rolandowi „pod drzewem, na którym Judasz się powiesił"; por. Judasz(owiec).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSZ

  Kiszki (komuś) marsza grają burczą z głodu. Marsz Mierosławskiego zob. Do broni, ludy!... Marsz na miejsce stracenia w Symfonii fantastycznej, cz. IV (1827) Hectora Berlioza.

  Marsz Rakoczego węgierski marsz narodowy, ulubiony utwór przywódcy węg. powstania 1703-11, nazwany jego nazwiskiem; melodia z XVIII...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt

Do góry