Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  UNIWERSYTET WILEŃSKI

  UNIWERSYTET WILEŃSKI, uczelnia powst. 1578 w wyniku przekształcenia w Akademię kolegium jezuickiego (zał. 1570) aktem fundacyjnym Stefana Batorego; przywilej król. potwierdził 1579 papież Grzegorz XIII. Akademia otrzymała równe prawa z Akad. Krakowską. Składała się (do 1780) z 3 wydziałów: teol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /03.04.2012 Znaków /10 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UW)

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UW), uczelnia powst. 1816-18 p.n. Król. Uniwersytet Warsz., z inicjatywy S.K. Potockiego i S. Staszica, w wyniku przekształcenia w wydziały uniw. Szkoły Prawa i Administracji (zał. 1808) i Szkoły Lekarskiej (zał. 1809) oraz uzupełnienia ich wydziałami teol., filoz. (tj...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /03.04.2012 Znaków /13 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl)

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl), uczelnia wyższa powst. 1968 przez połączenie WSP (zał. 1950) i Filii UJ (zał. 1963); obejmuje 8 wydziałów oraz 20 instytutów; w Cieszynie utworzono 1972 filię uczelni. Do osiągnięć humanistyki UŚl. należą prace z zakresu psychologii (J. Pieter), historii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /03.04.2012 Znaków /2 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

  UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), uczelnia powst. 1919 jako Wszechnica Piastowska z inicjatywy uczonych skupionych w TPN Pozn., zwł. H. Święcickiego, zasłużonego organizatora i pierwszego jej rektora. Początkowo 2-wydziałowa, w 1925 miała już 5...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /03.04.2012 Znaków /5 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu (UMK)

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu (UMK), uczelnia powst. 1945. Podstawę jej składu osobowego stanowili gł. profesorowie Uniw. Wileńskiego i Lwowskiego. Z dwóch pocz. wydziałów powstał wkrótce uniw. 6-wydziałowy. Organizatorem i pierwszym rektorem był L. Kolankowski; organizatorem i dziekanem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /03.04.2012 Znaków /4 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS)

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS), uczelnia powst. 1944, jako pierwsza państw, wyższa szkoła w Polsce Ludowej. Działalność rozpoczęła 1945 na 5 wydziałach, obecnie obejmuje ich 6. Wydział humanist. powstał 1952. UMCS ma filię w Rzeszowie (powst. 1969 z punktu konsultacyjnego)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /03.04.2012 Znaków /3 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKLASZEWICZ Feliks

  (Mikłaszewicz), ok. 1740-1801, Konfederat barski rodem z Litwy, uczestnik amer. wojny o niepodległość. Mając list kaperski Kongresu amer., walczył na morzu na swych okrętach „Scotch Trick" i „Prince Radziwil".

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁAJ

  Imię gr. Nikólaos, to samo, co Nikodem(os), od nike 'zwycięstwo' i laós a. demos 'lud', dawniej (i ostatnio) b. popularne, przekształcone na formy: Mikosz, Miklos, Mikuła, Nicz, Niklos, Nikło t; ros. Nikołaj, Kola; nm. Nikolaus, Klaas, Klas, Klaus, Niels, Niklas; ang. Nicholas, Nick; duń. Nils; wł. Niccoló;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIGNON

  (wym. mińją) Fr., 'delikatny, ładny; pieszczoch, faworyt'; młodziutka, piękna, delikatna i tajemnicza bohaterka (autor długo wahał się, czy ma to być chłopiec, czy dziewczyna) powieści Lata nauki Wilhelma Meistra, nm. Wilhelm Meisters Lehrjahre (1794-96, wyd. pol. 1893) Goethego.

  Postać, dla której...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERZYN(EK)

  Żmujdzinek, hester, hetka podjezdek, koń małego wzrostu, zazw. koń roboczy, pociągowy, nazwa używana dawn. gł. w Królestwie Polskim i na Wileńszczyźnie; z ros. mierin 'wałach', od mong. morin, móńn\ por. Koń.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt

Do góry