Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  USKOKI. Powieść z dziejów Słowiańszczyzny południowej, powieść T.T. Jeża

  USKOKI. Powieść z dziejów Słowiańszczyzny południowej, powieść T.T. Jeża, prwdr. w „Kłosach" 1870, z podtyt. Powieść historyczna, wyd. os. w Warszawie 1882. Czas akcji - koniec XVI w. Na rozległym tlę obycz. przedstawił Jeż sławnych w historii Serbii uskoków, uchodźców słow. spod panowania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZĄD, powieść T. Brezy

  URZĄD, powieść T. Brezy, prwdr. w „Przeglądzie Kult." 1959-60 (pt. Misja), wyd. os. w Warszawie 1960. Powst., podobnie jak —» Spiżowa brama (1960), z obserwacji zgromadzonych przez pisarza w czasie pobytu w Rzymie u schyłku pontyfikatu Piusa XII, przedstawia historię sprawy sądowej załatwianej w Kurii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URSINUS, Ursyn, JAN (st.), właśc. nazwisko Ber

  URSINUS, Ursyn, JAN (st.), właśc. nazwisko Ber, ur. ok. 1460 w Krakowie, zm. ok. 1503, humanista, epistolograf. Mieszczanin, kształcił się na wydz. filoz. (1473-78) i prawnym (ok. 1483) Akad. Krak.; uzupełniał studia w Rzymie, gdzie był słuchaczem Pomponiusza Leta i Jana Argiropula, oraz w Padwie (tu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URODZONY JAN DĘBORÓG, gawęda W. Syrokomli

  URODZONY JAN DĘBORÓG. Dzieje jego rodu, głowy i serca przez niego samego opowiadane, a rytmem spisane przez..., gawęda W. Syrokomli, złożona z Przedśpiewku do litewskiego czytelnika (inc.: „Ziemio moja rodzona, Litwo moja święta!") i z właściwej gawędy szlach., powst. 1847-50, wyd. w Petersburgu i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URODA ŻYCIA. Powieść w dwóch tomach, powieść S. Żeromskiego

  URODA ŻYCIA. Powieść w dwóch tomach, powieść S. Żeromskiego, powst. w Paryżu, wyd. w Krakowie 1912, t. 1-2. W osnowie powieści autor wyzyskał osobiste obserwacje dot. prześladowania unitów podlaskich, poczynione w okresie pobytów w domuH. i L. Radziszewskich w Białej (1887) i w czasie pracy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URBAŃSKI AURELI

  URBAŃSKI AURELI, ur. 27 III 1844 we Lwowie, zm. 13 VI 1901 tamże, poeta i dramaturg. Związany silnie ze Lwowem tradycją rodzinną. Ojciec jego był prof. i dyr. biblioteki Uniw. Lwow., matka pochodziła ze znanej rodziny aktorów i dziennikarzy - Dobrzańskich. U. przerwał studia prawnicze 1863 by pójść...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URBAŃCZYK STANISŁAW

  URBAŃCZYK STANISŁAW, ur. 27 VII 1909 w Kwaczale (Krakowskie), językoznawca. Studiował filologię pol. i słow. na UJ (1929-34). W czasie okupacji niem. więziony z in. uczonymi krak. w obozie w Sachsenhausen i nast. w Dachau (wspomnienia Uniwersytet za kolczastym drutem 1946, wyd. 3 1975), po zwolnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URBANOWSKA ZOFIA

  URBANOWSKA ZOFIA, ur. 15 V 1849 w Kowalewku pod Koninem, zm. 1 I 1939 w Koninie, powieściopisarka, publicystka. Córka zubożałego szlachcica, od 1870 pisywała korespondencje do „Gazety Pol.", w której po przeniesieniu się do Warszawy 1873 pracowała jako korektorka. Współpracowała z —» „Przeglądem Tyg."...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URBAN RAFAŁ

  URBAN RAFAŁ, ur. 24 VII 1893 w Winiarach pod Głogówkiem (Śląsk Opol.), zm. 12 I 1972 w Warszawie, śl. pisarz i gawędziarz, działacz społeczny. Z wykształcenia ogrodnik. Podczas I wojny świat, w armii prus., jeniec kanadyjski, 1918-20 przebywał w Anglii. Powrócił na Śląsk, po plebiscycie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI (UWr.)

  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI (UWr.), 1945-51 Uniw. i Politechnika we Wr., od 1952 UWr. im. B. Bieruta, uczelnia powst. 1811 jako uniw. pruski, z połączenia jezuickiej Academia Leopoldina (zał. 1705) z protestanckim uniw. Viadrina (zał. 1506), przeniesionym z Frankfurtu nad Odrą; nosiła wówczas imię fundatora...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /03.04.2012 Znaków /7 008

  praca w formacie txt

Do góry