Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WARSZAWIANKA. Pieśń z roku 1831, dramat w 1 akcie S. Wyspiańskiego

  WARSZAWIANKA. Pieśń z roku 1831, dramat w 1 akcie S. Wyspiańskiego, prwdr. w „Życiu" 1898, wyd. os. w Krakowie 1898, zmieniona red. tekstu wyd. tamże 1901; wyst. w Krakowie 1898 za dyr. T. Pawlikowskiego (słynna kreacja L. Solskiego w roli Wiarusa). We Lwowie 1901 w roli Marii wystąpiła H. Modrzejewska...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /03.04.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSZAWIANKA, pieśń rewol. W. Święcickiego

  WARSZAWIANKA (inc. „Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę"), pieśń rewol. W. Święcickiego, powst. prawdop. w czasie pobytu autora w Cytadeli (1878-80); napisana na melodię Marsza żuawów W. Wolskiego, zmodyfikowaną przez współwięźnia J. Pławińskiego; inspirowana także Warszawianką z 1831 („Oto...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /03.04.2012 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSZAWIANKA, La Varsovienne, ou la Polonaise, pieśń C. Delavigne'a

  WARSZAWIANKA, La Varsovienne, ou la Polonaise (inc. pol. „Oto dziś dzień krwi i chwały"), pieśń C. Delavigne'a, franc. poety i dramaturga znanego ze sprzyjania ruchom wolnościowym, czł. Komitetu Franc.-Pol., autora analogicznych pieśni powst. 1830 La Parisienne i La Bruxelloise; odśpiewana, z muzyką D...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /03.04.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSZAWA. Dwutygodnik Literacko-Społeczny

  WARSZAWA. Dwutygodnik Literacko-Społeczny, czasopismo ilustrowane, wyd. w Warszawie 1946-50 pod red. J. Szczawieja. Poświęcone było ogólnopol. zagadnieniom lit.-artyst. ze szczególnym uwzględnieniem problematyki społecznej. Na łamach W., obok wspomnień niedawnej przeszłości, odnotowywano inicjatywy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /03.04.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą po II wojnie światowej

  Natychmiast po wyzwoleniu (17 I 1945) w niemal doszczętnie zrównanej z ziemią W. przystąpiono do jej odbudowy materialnej i wskrzeszenia dorobku kulturalnego. Decyzja KRN o zachowaniu stolicy w W. potwierdziła powszechne odczucia o wyjątkowej randze miasta, którego życie zaczęło się już odradzać na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /18 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w latach II wojny światowej (1939-45)

  Wojna, rozpoczęta 1 IX 1939 napaścią Niemiec na Polskę, wkrótce przyniosła zniszczenie obleganej stolicy i ciężkie lata okupacji. Uległo rozbiciu środowisko pisarskie, ponosząc pierwsze ofiary (J. Birkenmajer, J. Czechowicz, T. Dołęga-Mostowicz, S.I. Witkiewicz). Część jednak pisarzy pozostała w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /13 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1918-39

  Odzyskanie niepodległości 1918 zmieniło zasadniczo sytuację lit. i kulturalną W. Miasto objęło funkcję stolicy niepodległego państwa, skupiając centralne ośrodki dyspozycyjne, kierujące m. in. życiem kult., nauką i oświatą całego kraju. Życie lit., uwolnione z więzów zaborczej cenzury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /30 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1864-1918

  Represje zaborcy po upadku powstania zapoczątkowały długie lata brutalnego ucisku narodowościowego i stopniową rusyfikację życia publicznego. W 1869 zamknięto Szkołę Główną. Na jej miejsce powstał Ces. Uniwersytet Warsz. z ros. językiem wykładowym (dopiero 1881 utworzona została katedra historii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /33 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1832-63

  Klęska powstania zapoczątkowała w W. okres nazywany nocą paskiewiczowską, od nazw. zdobywcy miasta i namiestnika Królestwa Pol. do 1856, I. Paskiewicza, którego rządy cechował terror polit. (1833-56 obowiązywał stan wojenny) oraz dążność do rusyfikacji i stałe ograniczanie resztek odrębności...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /16 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIZAR

  Biała gwiazda podwójna, środkowa w dyszlu Wielkiego Wozu (Wielkiej Niedźwiedzicy), która wraz z towarzyszącą jej gwiazdą Alkor stanowiła próbę wzroku Beduina na pustyniach arabkich; szło o dostrzeżenie, że są to 2 gwiazdy, a nie jedna.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl333666 Dodano /03.04.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt

Do góry