Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MOSINA

  Miasto w woj. poznańskim, otrzymało prawa miejskie na pocz. XIV w., dawniej jedno z miast polskich będących przedmiotem kpin, zwł. sąsiedzkich; por. Pacanów.

  Pójdziesz do akademii w Mosinie dawn. żart. groźba nauczyciela skierowana do leniwego ucznia. Elegant (ja. Francuz) z Mosiny dawne przysł.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORION

  Używany w Europie XVI-XVII w. przez piechotę (i szwoleżerów fr.) hełm hiszpański z rondem (okapem) opuszczonym po bokach głowy, a zadartym z przodu i z tyłu; z hiszp. morrión.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORFEUSZ

  Gr. Morpheus od morphi 'kształt, postać, forma', mit. gr. jeden z trzech synów Hypnosa (Snu), zsyłający marzenia senne o ludzkich kształtach; jego bracia, Ikelos (a. Fobetor) i Fantasos, zsyłali sny o zwierzętach i przedmiotach; przen. przest. sen, marzenie senne.

  W objęciach Morfeusza, na łonie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORMONI

  Nazwa, jaką nieczłonkowie oznaczają zazw. członków amer. wspólnoty religijnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Ostatniego, ang. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, zał. w 1830-31 przez Josepha Smitha w Kirtland, Ohio (USA).

  Następca jego, Brigham Young, 1801-77, na skutek prześladowań...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORGA (1)

  Mórg, jutrzyna, miara powierzchni gruntu, w różnych krajach różnej wielkości, zależnie od jakości gleby, narzędzi i sprzężaju, oparta w zasadzie na wielkości pola zaoranego w ciągu jednego dnia pracy przez parę wołów.

  W Polsce XVIII w. (morga dawna) wynosiła prawie 0,6 ha, w XIX w. - ok. 0,56-0,57 ha;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORGA (2)

  Przest. kostnica, pomieszczenie chłodzone, w którym wystawia się zwłoki nie rozpoznanych zmarłych, zazw. ofiar wypadku, zabójstwa, samobójstwa; z fr. morgue przest., dziś: iristitut medico-legał.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORGANA

  Czarodziejka, utożsamiona z Damą (zob.) Jeziora w Orlandzie szalonym Ariosta, a także z Morgan Le Fay, czarodziejką, siostrą króla Artura.

  W poemacie Ariosta Morgana śpi na dnie jeziora wraz ze swymi skarbami.

  W wersji Boiarda występuje jako wróżka, nabierając jednak też cech czarownicy.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORGAN LE FAY

  Czarodziejka a. czarownica rządząca nadnaturalnymi potęgami, występująca w większości wersji cyklu arturiańskiego, raz jako siostra króla Artura, raz jako przyrodnia siostra, zawsze jednak knująca coś złego przeciw niemu a. jego żonie, królowej Guinevere.

  Odkrywa królowi romans jego żony z Lancelotem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORGANTE

  Groteskowy olbrzym, bohater tytułowy heroikomicznego poematu pisanego ośmiozgłoskowcem (1460-70) przez Luigi Pulciego na zamówienie Lukrecji Tornabuoni, matki Wawrzyńca Wspaniałego, a potem odczytywanego na głos, w miarę pisania, przy stole u Medyceuszów.

  Arcydzieło to jest przede wszystkim odbiciem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONUMENT

  (łac. monumentum 'pamiątka; pomnik; dokument') Pomnik, posąg, rzeźba, obelisk, wystawiony dla uczczenia osoby a. wydarzenia.

  The Monument zob. Kolumna (londyńska). Monumenta Germaniae Historica monumentalne wydanie tekstów śrdw. dotyczących historii Niemiec, rozpoczęte w 1819 przez Karla von Stein (I tom w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt

Do góry