Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  NAMIOT

  Namiot polski hist. organizacja emigracji polskiej we Francji zał. po powstaniu 1831 przez zwolenników karbonariuszy (węglarzy).

  Namioty Kedaru. Wg Biblii, Gen., 25,13, Kedar był synem Ismaela; uważano go tradycyjnie za protoplastę Beduinów; czarne namioty Kedaru, tj. koczowniczych Arabów, Kedareńczyków...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Machabeusz Dodano /04.04.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEWKA

  Dawn. mała konewka do polewania rąk przy myciu przed jedzeniem i po jedzeniu (były one niekiedy kosztowne, z kryształu górskiego, srebra, artystycznie wykonane); napój, zwykle ze świeżych a. suszonych owoców, jak wiśnie, śliwki, tarnina, czarne porzeczki, orzechy itd., zalanych spirytusem i wódką;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Machabeusz Dodano /04.04.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAGROBEK COUPERINA

  Fr. Le Tombeau de Couperin, popularna suita fort. (1917) Maurice Ravela złożona z 6 części, napisana dla uczczenia wielkiego klawesynisty fr., „hołd złożony w istocie raczej muzyce XVIII-wiecznej niż samemu Couperinowi" (Ravel), podejmująca tradycję XVII- i XVIII-wiecznych „tombeaux", kompozycji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Machabeusz Dodano /04.04.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEWKI

  (do XVII w. Na Nalewkach) Nazwa ulicy w płn. części Warszawy, pochodząca od naczyń zwanych nalewkami, którymi mieszkańcy czerpali wodę z otwartych cystern, skrzyń wodnych, wodozbiorów, połączonych zakopanymi w ziemi rurami z Nowym Miastem.

  Ulica ta na planie z 1667 jest „drogą poprzeczną, mimo cekhauz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Machabeusz Dodano /04.04.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAHAJ(KA)

  Nazwa rzemiennych bizunów (zob.) z byczej skóry, którymi siekli swoje konie nohajscy Tatarzy, a które przeszły od nich na Ruś; od tatar. Nogaj; zob. Nohajcy.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Machabeusz Dodano /04.04.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALIBOKI

  Miejscowość w obwodzie mińskim, w Białoruś. SRR; od 1555 do pocz. XIX w. dobra ra:dziwiłłowskie, ód 1793 pod zaborem ros., w 1919-39 należały do Polski.

  Przed 1727 Anna z Sanguszków Radziwiłłowa założyła tu hutę szkła, jedną z najdawniejszych manufaktur polskich, gdzie w XVIII w. produkowano...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Machabeusz Dodano /04.04.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJTYCZANKA

  Nejtyczanka, w Polsce XIX w. - czterokołowy pojazd wyższy z tyłu, z pudłem wyplatanym, niekiedy zaopatrzony w budę i w resory; z Neu-Titschein, nm. nazwy czes. miasta Novy Jićin.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Machabeusz Dodano /04.04.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAL I DAMAJANTI

  Sanskr. Nalopachiana 'Historia Na la', słynna baśń epicka w 3. księdze Mahabharaty (zob.). Ukrywających się w lasach Panduidów odwiedza mędrzec Brihadaszwa, który aby pocieszyć Judistirę skarżącego się na smutny swój (i swoich braci) los, opowiada mu podniosłą historię o królu Niszady, Nalu, i jego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Machabeusz Dodano /04.04.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKSOS

  Największa wyspa w archipelagu Cyklad na M. Egejskim, w staroż. zamieszkała kolejno przez Karów, Kreteńczyków i Jonów (z Attyki), słynna z uprawy wina i kultu Dionizosa.

  Wg mitu gr. ulubiona wyspa tego boga, który tam odnalazł, pocieszył i poślubił Ariadnę porzuconą przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Machabeusz Dodano /04.04.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALUSTEK

  W wozie drabiniastym - żelazny (lub z wikliny a. postronka) uchwyt, łęk, zawieszony na luśni i kłonicy, do podtrzymania drabiny.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Machabeusz Dodano /04.04.2012 Znaków /133

  praca w formacie txt

Do góry