Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WAŚNIEWSKI JAN

  WAŚNIEWSKI JAN, ur. 26 XI 1896 w Dąbrowie Górniczej, zm. 5 IV 1945 w Laasphe (Westfalia), prozaik, publicysta. Był synem sztygara. Po ukończeniu studiów hist. na UJ i UW uczył w gimn. w Radomiu, Dąbrowie Górniczej, Warszawie (1928-39). Redagował audycje radiowe dla robotników. Podczas okupacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAŚKOWSKI ANTONI

  WAŚKOWSKI ANTONI, ur. 13 VI 1885 w Krakowie, zm. 25 II 1966 tamże, poeta, dramatopisarz, malarz; brat cioteczny S. Wyspiańskiego, który silnie oddziałał na jego twórczość lit. i malarską. Studiował na UJ. Brał udział w życiu lit.-artyst. Krakowa (wspomnienia Znajomi z tamtych czasów. Literaci...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WASYLEWSKI STANISŁAW, pseud. Jan Bury, Kajetan Stopa, Tadeusz Szafraniec

  WASYLEWSKI STANISŁAW, pseud. Jan Bury, Kajetan Stopa, Tadeusz Szafraniec, ur. 18 II 1885 w Stanisławowie, zm. 26 VII 1953 w Opolu, prozaik, eseista, krytyk lit., tłumacz. Studiował polonistykę na uniw. we Lwowie, doktoryzował się 11932) na Uniw. Poznańskim. W1905-10 stypendysta i asystent we lwow. —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WASILEWSKI ZYGMUNT

  WASILEWSKI ZYGMUNT, ur. 29 IV 1865 w Siekierniach pod Bodzentynem, zm. 25 X 1948 w Wiśle, publicysta, krytyk. W 1884 ukończył gimn. kieleckie, gdzie był kolegą S. Żeromskiego, po czym studiował prawo w Warszawie, Petersburgu i Kijowie (dyplom 1888). W 1889-91 czł. redakcji„Głosu" i redakcji —> „Wisły"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WASILEWSKI EDMUND

  WASILEWSKI EDMUND, ur. 16 XI 1814 w Rogoźnie (Lubelskie), zm. 14 XI 1846 w Krakowie, poeta. Syn zubożałego szlachcica (kwestora UJ), wcześnie osierocony przez rodziców, nie ukończywszy gimnazjum, całe życie borykał się z niedostatkiem. Przyjaźnił się z krak. młodzieżą lit.: G. Ehrenbergiem, L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WASILEWSKA WANDA

  WASILEWSKA WANDA, ur. 21 I 1905 w Krakowie, zm. 29 VII 1964 w Kijowie, powieściopisarka, publicystka, działaczka społ. i polityczna. Córka Leona, działacza PPS. W 1923 rozpoczęła studia filol. na UJ; jako czł. ZNMS i TUR nawiązała kontakty z działaczami KPP (m. in. z językoznawcą S. Jaszuńskim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /3 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARYŃSKI LUDWIK

  WARYŃSKI LUDWIK, ur. 24 IX 1856 w Martynówce (Kijowskie), zm. 2 III 1889 w Szlisselburgu, działacz ruchu robotn., publicysta. Studiował 1874-75 w Instytucie Technologicznym w Petersburgu. Wydalony z uczelni za organizowanie manifestacji studenckich, 1876 wyjechał do Warszawy i organizował pierwsze kółka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTA. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu

  WARTA. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu, tygodnik wyd. w Poznaniu 1874-90 pod red. F. Ganowicza (1874-75), T. Daszkiewicza (1875-77), J.N. Białoszyńskiego (1877-84) i S. Szyperskiego (1884-90); druk. uT. Daszkiewicza (do 1877), nast. W. Simona. Pismo miało charakter kat. i klerykalny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSZEWICKI STANISŁAW

  WARSZEWICKI STANISŁAW, ur. ok. 1530 w Warszewicach (Mazowsze), zm. 3 X 1591 w Krakowie, brat przyrodni Krzysztofa, działacz i pisarz kontrreformacyjny, tłumacz, znawca greczyzny. Kształcił się w Wittenberdze, nast. w Padwie (wraz z J. Kochanowskim i A. Nideckim) i Rzymie (wraz z P. Skargą). Od 1562...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSZEWICKI KRZYSZTOF

  WARSZEWICKI KRZYSZTOF, ur. 1543 w Warszewicach (Mazowsze), zm. 10 albo 11 IX 1603 w Krakowie, brat przyrodni Stanisława, pisarz polit., historyk. Studiował we Włoszech i Niemczech; przebywał wiele za granicą. Stronnik Henryka Walezjusza, później Habsburgów, pogodził się jednak ze Stefanem Batorym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 560

  praca w formacie txt

Do góry