Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WĘDKIEWICZ STANISŁAW

  WĘDKIEWICZ STANISŁAW, ur. 14 III 1888 w Rzeszowie, zm. 8 V 1963 w Krakowie, historyk literatur romańskich, językoznawca, publicysta. W 1909-11 studiował na UJ, m. in. pod kierunkiem S. Tarnowskiego, 1911-13 na uniw. w Wiedniu. W czasie I wojny świat, delegat zagr. NKN, a nast. Rady Regencyjnej. W 1919...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEYSSENHOFF JÓZEF, baron

  WEYSSENHOFF JÓZEF, baron, ur. 8 IV 1860 w Kolanie na Podlasiu, zm. 6 VII 1932 w Warszawie, powieściopisarz, nowelista, poeta, krytyk. Dzieciństwo spędził w Wilnie i na Żmudzi, lata gimn. w Warszawie. W 1879-84 studiował prawo na uniw. w Dorpacie, nast. gospodarował w odziedziczonych Samoklęskach na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /4 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WESTER ELLEN SOFIA, pseud. E. Weer

  WESTER ELLEN SOFIA, pseud. E. Weer, ur. 1860, zm. 1936, szwedz. tłumaczka literatury polskiej. Pracę swą rozpoczęła z inspiracji -> H. Bukowskiego. W 1898-99 podróżowała po Polsce, zwiedziła m. in. Gdańsk, Poznań, Warszawę i Kraków. Relację z tej podróży oraz liczne in. artykuły informacyjne (dot...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEST FELIKS

  WEST FELIKS, ur. 3 IX 1846 w Virawie (Czechy), zm. 18 I 1946 w Nowym Sączu, księgarz, wydawca. W 1864-70, nast. 1873-75 pracował w księgarni w Brodach, 1871-73 i 1875-78 kierował księgarnią K. Wilda we Lwowie. Później prowadził własną firmę w Brodach, przejmując od J. Rosenheima 1882 księgarnię...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WESELE. Dramat w 3 aktach, utwór dram. S. Wyspiańskiego

  WESELE. Dramat w 3 aktach, utwór dram. S. Wyspiańskiego, wyst. w teatrze krak. 16 III 1901, wyd. w Krakowie na przełomie kwietnia i maja t.r. Premiera była wydarzeniem nie tylko teatr., inaugurowała bowiem życie publ. utworu, należącego do najważniejszych w procesie kształtowania się zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /7 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERWES HRYHORIJ

  WERWES HRYHORIJ, ur. 15 IV 1920 we wsi Petrowe pod Kirowogradem, ukr. historyk literatury, badacz dziejów stosunków lit. ukraińsko-polskich. Studia filol, rozpoczęte na Uniw. w Kijowie, ukończył 1942 na Zjednoczonym Ukr. Uniw. w Kyzył-Orda w Kazachstanie. Uczestnik II wojny światowej. Prof. Instytutu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERSYFIKACJA

  WERSYFIKACJA: 1) zespół reguł i właściwości określających budowę —> wiersza jako mowy odmiennie zorganizowanej niż proza; 2) nauka o budowie wiersza; to samo co —> wersologia

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERSOLOGIA, wersyfikacja, nauka o wierszu

  WERSOLOGIA, wersyfikacja, nauka o -» wierszu, dyscyplina teoret.lit. zaliczana tradycyjnie do poetyki, zajmuje się opisem form i sposobów użycia wiersza, badaniem jego elementów strukturalnych i funkcji stylistycznych. Ukształtowała się w staroż. Grecji i Rzymie w postaci rozbudowanej teorii wiersza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERSET, wyodrębniony graficznie odcinek tekstu

  WERSET, wyodrębniony graficznie odcinek tekstu obejmujący na ogół kilka zestawionych podrzędnie lub współrzędnie zdań, tworzących dwudzielny układ znaczeniowy i rytmiczno-intonacyjny, spoisty wewnętrznie i odgraniczony od innych w. Podział na w. występuje w prozie bibl., w utworach na nią...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERS, podstawowa jednostka wierszowa

  WERS, podstawowa jednostka wierszowa o budowie ustalonej przez reguły danego sytemu wersyfikacyjnego (—> wiersz), prawie zawsze wyodrębniona graficznie jako samodzielna linijka tekstu. Jej powtarzalność jest fundamentem wszelkiej organizacji wierszowej, a ekwiwalentność wobec innych w. warunkiem —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 496

  praca w formacie txt

Do góry