Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WIECZORY FLORENCKIE, Causeries florentines, cztery franc. szkice hist.lit. J. Klaczki

  WIECZORY FLORENCKIE, Causeries florentines, cztery franc. szkice hist.lit. J. Klaczki, ogł. w paryskiej „Revue des deux mondes" 1880 i odb., przekł. pol. S. Tarnowskiego w „Przeglądzie Pol." 1880-81 i odb. Warszawa 1881. Treść szkiców, ujętych w formę dialogu gości wł. arystokratki w jej florenckiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZORKOWSKI BRONISŁAW

  WIECZORKOWSKI BRONISŁAW, ur. 9 VIII 1895 w Łodzi, poeta. Pochodzi z rodziny robotniczej. Uczył się w szkole elementarnej. Podczas I wojny świat, pracował w fabrykach Nadrenii, nast. był w armii Hallera we Francji. W 1921-64 stolarz w fabryce włókienniczej w Łodzi. Współpracował z wieloma pismami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECHECKI STEFAN, pseud. Wiech

  WIECHECKI STEFAN, pseud. Wiech, ur. 10 VIII 1896 w Warszawie, zm. 26 VII 1979 tamże, felietonista i humorysta-satyryk. Twórczość rozpoczął od patriot. sztuk dla scen amatorskich (przez pewien czas był kierownikiem Teatru Popularnego na Woli), od 1925 zajmował się działalnością dziennikarską, gł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDNOKRĘGI. Dwutygodnik poświęcony kulturze polskiej

  WIDNOKRĘGI. Dwutygodnik poświęcony kulturze polskiej: filozofii, sprawom społecznym, literaturze, teatrowi, muzyce i sztukom plastycznym, czasopismo wyd. we Lwowie 1910-11, red. zespołowo przez B. Biegeleisena, L. Biegeleisena, T. Dąbrowskiego (dział krytyki lit.), J. Jedlicza (dział poezji), M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDNOKRĄG, tygodnik polit.-społ.-lit.

  WIDNOKRĄG, tygodnik polit.-społ.-lit., wyd. w Warszawie 1913-18; red. i wydawca J. Wasercug (Wasowski), od 1915 W. Rzymowski, od 1917 P. Górecki. Początkowo pismo sympatyzowało z ruchem socjalist., do jego współpracowników należeli m. in.: J. Jankowski, G. Beylin, L. Belmont, J. Hempel, H. Lukrec, L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDMA, opowiadanie E. Orzeszkowej

  WIDMA, opowiadanie E. Orzeszkowej, prwdr. w „Kłosach" 1880, wyd. os. w Wilnie 1881. Bohaterami utworu są student Julek Ryżyński i Lusia, wnuczka uczestnika powstania 1863 i zesłańca Andrzeja Otockiego. Między młodymi a Otockim zarysowuje się konflikt pokoleniowy; młodych mamią mgliste i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDAWSKI PIOTR, WĘŻYK

  WIDAWSKI PIOTR, WĘŻYK, ur. przed 1550, zm. po 1600 (?), poeta, satyryk, tłumacz. Wywodził się z Widawy pod Sieradzem; 1569 poseł na sejm unijny w Lublinie, ok. 1588 poborca pow. szadkowskiego. Napisał moralist.-polit. Exorbitantiae, albo O rzeczach w każdym królestwie... szkodliwych, na które ani prawa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATR OD MORZA. Czasopismo poświęcone polskiej kulturze marynistycznej

  WIATR OD MORZA. Czasopismo poświęcone polskiej kulturze marynistycznej, miesięcznik społ.-kult., wyd. w Gdańsku- Gdyni 1946 (II—VIII) pod red. J. Stępowskiego; czł. kolegium red. byli M. Brandys i B. Wit-Święcicki. Dominującą treść pisma stanowiła historia i literatura, tworząc pomost między...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATR OD MORZA, zbiór utworów prozą S. Żeromskiego

  W. od m. nie daje się jednoznacznie określić gatunkowo; jest swoistą lit. hybrydą, w której zmieszano najrozmaitsze formy lit. i nielit.: opowiadanie, opis, informację nauk., publicystykę krajoznawczą, etnogr. i patriotyczno-społeczną. Książka jest miejscami nużąca na skutek przerostów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIADOMOŚCI POLSKIE, POLITYCZNE I LITERACKIE, tygodnik lit. i polit.

  WIADOMOŚCI POLSKIE, POLITYCZNE I LITERACKIE, tygodnik lit. i polit., wyd. od marca 1940, początkowo w Paryżu, od lipca 1940 do lutego 1944 w Londynie; red. nacz. Z. Nowakowski (faktycznie - M. Grydzewski, założyciel pisma). Pismo wychodźstwa wojennego, publikowało m. in. literaturę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt

Do góry