Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW. Komedia w 5 aktach

  WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW. Komedia w 5 aktach, zapewne najwcześniejsza, pierwsza wprowadzona na scenę i najczęściej grana komedia z drugiego okresu twórczości A. Fredry, powst. rychło po 1852, wyst. w styczniu 1877 we Lwowie, Warszawie i Krakowie, prwdr. w t. 7 Dzieł, Warszawa 1880. Akcja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKA EMIGRACJA, emigracja polit. po upadku powstania listopadowego

  WIELKA EMIGRACJA, emigracja polit. po upadku powstania listopadowego, zasilana napływem uchodźców polit. w latach późniejszych, zw. Wielką ze względu na liczebność, a przede wszystkim znaczenie w dziejach polit. Polski i w kulturze nar.; największy tego rodzaju ruch migracyjny w ówczesnej Europie. W 3/4...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /5 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK XX, tygodnik lit.-społ.

  WIEK XX, tygodnik lit.-społ., wyd. w Warszawie od kwietnia do listopada 1928 przez S. Zahorską pod red. S. Baczyńskiego. Pismo podejmowało problematykę różnych dziedzin sztuki i sprawy upowszechnienia kultury (publikacje o poezji proletariackiej i kulturze dla mas, liczne art. o życiu artyst. w ZSRR)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa

  WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa, wyd. w Krakowie (w drukarni W.L. Anczyca i Spółki), t.1-9 1906-19, nakładem Gebethnera i Wolffa, pod red. B. Chlebowskiego, H. Gallego, S. Krzemińskiego. W jej opracowaniu uczestniczyli m. in. I. Chrzanowski, W. Hahn...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK, pierwszy ilustr. dziennik polit.-społ.-lit.

  WIEK, pierwszy ilustr. dziennik polit.-społ.-lit., wyd. w Warszawie 1873-1906; założyciel i red. F.H. Lewestam, 1875-1905 wydawca i red. K. Zalewski; od 1899 ukazywał się pt. „Wiek Ilustr.", a 1905, zawieszony przez władze carskie, dwukrotnie zmieniał tyt. na „Wiek-Kurier Nar." i „Nasze Życie". W1876...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDZA POWSZECHNA (WP), Państwowe Wydawnictwo „W.P."

  WIEDZA POWSZECHNA (WP), Państwowe Wydawnictwo „W.P.", wydawnictwo książek popularnonauk. z wszystkich dziedzin wiedzy, encyklopedii i leksykonów, poradników językowych, słowników obcojęzycznych i pomocy do nauki języków obcych. Powst. 1952 w Warszawie przez usamodzielnienie redakcji serii Wiedza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDZA, tygodnik polit.-społ., popularnonauk. i lit.

  WIEDZA, tygodnik polit.-społ., popularnonauk. i lit., wyd. w Wilnie 1906-10 pod red. T. Rechniewskiego. Pismo przeznaczone było dla robotników, powstało z inicjatywy PPS (po rozłamie prezentowało poglądy PPS-Lewicy) i przy jej pomocy finansowej. Wydawane w Wilnie z uwagi na ewentualne represje cenzury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDINA WALERIA

  WIEDINA WALERIA, ur. 10 VIII 1926 w Czerkach, ukr. polonistka, krytyk i historyk literatury polskiej. Ukończyła wydział filolog. uniw. w Kijowie (1951); współpracownik Instytutu Literatury im. T. Szewczenki Ukr. AN. Autorka kilku monografii o literaturze pol. i pol.-ukr. stosunkach lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZORY RODZINNE, tygodnik ilustr. dla dzieci i młodzieży

  WIECZORY RODZINNE, tygodnik ilustr. dla dzieci i młodzieży, wyd. w Warszawie 1880-1914 pod red. L. Hauke (do 1908), W. Umińskiego (1909-12), A. Chlebowskiego (1913-14). Do zespołu red. i współpracowników pisma należeli m. in.: I. Baliński, A. Borkowska (red. 1889-92), Z. Bukowiecka, M. Chomętowska, W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZORY POD LIPĄ, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic

  WIECZORY POD LIPĄ, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic, L. Siemieńskiego popularny zarys historii Polski od czasów prehist. po upadek powstania listopadowego, powst. 1843—45, wyd. w Poznaniu 1845, dedykowany S. i F. Mielżyńskim. Przeznaczony dla „ludzi najmniej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 480

  praca w formacie txt

Do góry