Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Kapitan NEMO

  Centralna postać powieści 20 000 mil podmorskiej żeglugi (1870, tł. pol. 1870) Jules Verne'a, ukazująca się także na końcu powieści Tajemnicza wyspa (1875, tł. pol. 1875-76).

  Spokojny, energiczny, odważny, pewny siebie kapitan łodzi podwodnej „Nautilus", którą w tajemnicy zbudował, aby uciec w niej w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEKROMANCJA

  Rodzaj wróżbiarstwa polegający na rzekomym wywoływaniu duchów osób zmarłych, aby się dowiedzieć od nich o przyszłych wydarzeniach; znana w religiach starożytnego Wschodu, gr. i rzymskiej; ślady jej przetrwały w modnym na przełomie XIX i XX w. spirytyzmie; z gr. nekrós 'trup' i manteia 'dar jasnowidzenia;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEMROD

  Hebr. Nimród, wg Biblii, Gen., 10, 9-11, wnuk Chama, syn Chusa, wielki myśliwy (stąd biblijne wyrażenie przysłowiowe: „Jak Nemrod duży łowiec przed Panem") i założyciel licznych miast w ziemi Sennaar (Sumerii?), m.in. Niniwy i Babilonu.

  Wykopaliska Mezopotamii milczą o nim jednak. Niektórzy komentatorzy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEKROPOLA

  Staroż. „miasto umarłych", cmentarzysko); z gr. nekrós 'trup' i pólis 'miasto'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOPTOLEMOS

  Mit. gr. syn Deidamei (córki Likodemesa, króla wyspy Skyros na M. Egejskim) i Achillesa, który na dworze Likodemesa wychowywał się razem z królewskimi córkami, przebrany w dziewczęce szaty, pod imieniem Pyrry; stąd inne imię Neoptolemosa - Pyrros.

  Po śmierci Achillesa Odyseusz sprowadził Neoptolemosa pod...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWIĄZKA

  W dawnym prawie polskim suma pieniężna, którą płacił winowajca pobitemu za zranienie, okaleczenie a. pobicie; wysokość jej zależała od stanu osoby poszkodowanej, por. Basarunek; prawn. wynagrodzenie, zadośćuczynienie, odszkodowanie; naddatek, nadwyżka; dziś zazw. w wyrażeniu z nawiązką 'z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NECHO II

  Król Egiptu od ok. 609 do 594 pne. z XXVI dynastii; po zwycięstwie pod Megiddo nad królem Judei Jozjaszem dotarł do Eufratu; pokonany przez Nebokadnezara II (zob. Nabuchodonozor) pod Karkemisz, utracił posiadłości azjatyckie.

  Próbował odkopać kanał łączący Nil z M. Czerwonym. Jeśli wierzyć Herodotowi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZARET

  Miasto w dolnej Galilei (płn. Izrael); wg Biblii odbyło się tu Zwiastowanie, a Jezus Chrystus spędził tu pierwsze 30 lat życia aż do chwili rozpoczęcia działalności publ.

  Nazarejczyk Jezus Chrystus. Nazarejczycy starożytna, gr.-rz., nazwa chrześcijan, zwł. nawróconych Żydów; sekta w pierwotnym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEFERETITI

  Nefertiti, Nefretete, Nofretete, żona faraona egipskiego Amenhotepa IV (zob.) Echnatona (1. poł. XIV w. pne.).

  Popiersi e królowej, malowany wapień (ok. 1365 pne.), Berlin, Staatsmus.; odkryte w Tell el-Amarna, w wyniku prac Wykopaliskowych Deutsche Orientgeselłschaft (1911-14); najsłynniejsza i jedna z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZWISKO

  Jako dodatkowy a. równorzędny lub główny sposób identyfikacji pojawia się zapewne później od imienia (zob.). W Biblii dwuczłonowe nazwy osób zjawiają się rzadko, tylko wtedy, gdy osoba ta ma bardzo popularne imię, np. Maria Magdalena, Juda Machabeusz, Judasz Iszkariot.

  Koncepcja nazwiska stałego i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt

Do góry