Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WIEŚNIAK, poemat sielski A. Zbylitowskiego

  WIEŚNIAK, poemat sielski A. Zbylitowskiego, powst. ok. 1599, wyd. w Kr. 1600 z dedykacją J. Ostrogskiemu. Nawiązujący do pieśni Panny Dwunastej w —» Pieśni świętojańskiej o sobótce J. Kochanowskiego oraz do stoickiej epody Horacego Beatus ille, utwór wyraża życiowe ideały szlachty. Wieśniak-ziemianin...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEŚ TWORZĄCA

  WIEŚ TWORZĄCA:

  1) Miesięcznik poświęcony sprawom poezji, kultury i sztuki ludowej, konspiracyjne pismo zarządu SL „Roch" w pow. krasnystawskim, wyd. w 2 nrach w maju i lipcu 1944, w czerwcu t.r. pod zmien. tyt. „Podziemny Śpiew"; red. nacz. J.N. Kłosowski (pseud. Lemiesz, Czepiec). Nawiązywało do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEŚ - JEJ PIEŚŃ, miesięcznik lit.-społ.

  WIEŚ - JEJ PIEŚŃ, miesięcznik lit.-społ., wyd. w Naprawie pod Jordanowem 1933-34, organ Związku Literatów Lud.; red. odpowiedzialny A. Olcha, red. A. Kucharczyk (Jantek z Bugaja), współred. W. Breowicz, W. Dunarowski, J. Kapuściński, F. Macak. Początkowo pismo popularyzowało tradycjonalistyczną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEŚ, tygodnik społ.-lit.

  WIEŚ, tygodnik społ.-lit., wyd. 1944-54, pocz. w Lublinie (1944-45), nast. w Łodzi (1945-49) i Warszawie (1949-54). Redaktorem nacz. był J.A. Król. Organ ZG Związku Samopomocy Chłopskiej, 1945—47 skupiał przedstawicieli Oddziału Wiejskiego ZZLP. Pismo wysunęło program kształtowania ideol. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIESŁAW, sielanka K. Brodzińskiego

  WIESŁAW, sielanka K. Brodzińskiego, ogł. w „Pamiętniku Warsz." 1820 (z podtyt. Powieść) i w t. 1 Pism 1821 (nieznacznie zmien., z podtyt. Sielanka krakowska w 5 pieśniach)-, wersję III, poprawną, ogłosił z autografu B. Gubrynowicz (Księga pamiątkowa Uniwersytetu Lwowskiego 1912). Najznakomitsza w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERZYŃSKI KAZIMIERZ, nazw. pierwotne Wirstlein (zmien. 1912)

  WIERZYŃSKI KAZIMIERZ, nazw. pierwotne Wirstlein (zmien. 1912), ur. 27 VIII 1894 w Drohobyczu, zm. 13 II 1969 w Londynie, poeta, prozaik, eseista. Po ukończeniu gimnazjum klas. w Stryju studiował filozofię, literaturę i historię na uniw. w Krakowie i Wiedniu, a po wojnie krótko we Lwowie. Brał wówczas...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /8 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERZENIA LUDOWE

  WIERZENIA LUDOWE, zespół przekonań wyrosłych z lud. religijnego poglądu na świat, odmiennych od oficjalnej religii, choć niekiedy z nią związanych, ulegających zmianom w czasie i rozwijających się różnie w rozmaitych regionach. Polskie w.l. należą do kręgu wierzeń słow. w ich zach. postaci...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /6 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDZICA

  Wieś w woj. nowosądeckim, nad Potokiem Niedzickim, osada na pograniczu Podhala i Spiszu, do 1918 należąca do Węgier; na przemian w rękach polskich i węg. magnatów; w 1538-1857 własność rodu Horvathów.

  Zamek na wysokiej skale nad Dunajcem, zbud. przed 1330, w 1601 częściowo przebudowany w stylu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDZIELA

  Dawn., dziś gwar. tydzień; siódmy dzień tygodnia, wolny od pracy. Niedziela Palmowa zob. Palma. Niedzielne popołudnie na wyspie Grande-Jatte zob. Grandę (-Jatte). Pragnę, aby przy niedzieli każdy chłop miał kurę w garnku zob. Henryk IV.

  Szkoły niedzielne, ang. Sunday schools, instytucje nauczania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDŹWIEDŹ

  Najsilniejszy i najgroźniejszy zwierz Północy (por. jednak Dzik), którego nazwa jest eufemizmem (zob.), wyrazem obawy przed „wywołaniem" zwierzęcia przez wymówienie jego imienia; skutkiem tabu obyczajowego, podobnie jak nm. Bar dosł. 'brązowy' i litewskie lokys 'oblizujący';

  wyraz ten jeszcze u Reja brzmi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /5 168

  praca w formacie txt

Do góry