Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WILKI W NOCY. Komedia w 3 aktach, utwór dram. T. Rittnera

  WILKI W NOCY. Komedia w 3 aktach, utwór dram. T. Rittnera, powst. prawdop. 1916, wyst. w Warszawie 1916, wyd. we Wrocławiu 1956; wersja niem. powst. 1914, wyd. w Wiedniu 1914, wyst. tamże 1916. Ostatnia w grupie trzech komedii powst. po 1909 (poprzednie: Człowiek z budki suflera i Lato), podobnych stylem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILDOWIE, rodzina lwow. księgarzy i nakładców

  WILDOWIE, rodzina lwow. księgarzy i nakładców w XIX w. Księgarnię założył 1796 KAROL (rodem z Hesji; ok. 1764-1834); 1811 otworzył przy niej pierwszą we Lwowie wypożyczalnię. Jako nakładca wydawał —> „Pamiętnik Lwow." i „Pszczołę Pol." oraz „Pamiętnik Galicyjski". Po śmierci założyciela...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILCZYŃSKI ALBERT

  WILCZYŃSKI ALBERT, ur. 16 IV 1829 w Warszawie, zm. 27 IV 1900 we Lwowie, prozaik. Pracował jako urzędnik w Warszawie 1851-60, od 1871 we Lwowie (w l. sześćdziesiątych gospodarował na roli). W czasopismach warsz., nast. lwow. zamieszczał opowiadania i obrazki, przedr. w zbiorach: Kłopoty starego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILCZEK FRANCISZEK

  WILCZEK FRANCISZEK, ur. 4 X 1868 w Dobrzeniu Małym (Opolszczyzna), zm. 4 IX 1929 tamże, śl. poeta lud., działacz oświatowy. Pochodził z rodziny chłopskiej podtrzymującej pol. tradycje. Z powodu postępującej utraty wzroku ukończył jedynie lud. szkołę niem.; dzięki jednak wytrwałemu samouctwu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIKTOR JAN

  WIKTOR JAN, ur. 1 XI 1890 w Radomyślu nad Sanem, zm. 17 II 1967 w Krakowie, prozaik i publicysta. Syn murarza, po ukończeniu gimn. w Dębicy podjął studia med. we Lwowie, zaniechane wkrótce z powodu choroby. W czasie długotrwałej kuracji przebywał często w Szczawnicy, gdzie ugruntowały się jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /4 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIKSZEMSKI MAMERT

  WIKSZEMSKI MAMERT, ur. 1872 w Klepaczach (Wołyń), zm. 16 V 1908 w Nowym Dworze (Łotwa), poeta, krytyk, tłumacz. Studiował agronomię w Halle i filozofię w Heidelbergu. Po powrocie pracował w red. „Prawdy", nast. osiadł w majątku rodzinnym. Ogłaszał nastrojowo-symboliczne liryki, ballady, erotylri i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIKLINA, tom poezji L. Staffa

  WIKLINA, tom poezji L. Staffa, wyd. w Warszawie 1954, przyjęty przez krytykę jako wydarzenie lit. dużej wagi. Przeciwstawił w nim poeta schematyzująco-uniformizującym tendencjom w literaturze ton ironii i groteski. Na tle twórczości Staffa zbiór ten (wraz z wyd. pośm. tomem Dziewięć muz) oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘŹ, miesięcznik społ.-kult.

  WIĘŹ, miesięcznik społ.-kult., wyd. w Warszawie od 1958 przez grupę kat. działaczy Klubu Inteligencji Kat., pod redakcją T. Mazowieckiego. W skład Kolegium Red. i zespołu wchodzą (lub wchodzili): W. Auleytner, S. Bakinowski, J. Bukowski, J. Eska, K. Konarska-Łosiowa, J. Krzysztoń, A. Micewski, A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /3 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEŻA SIEDMIU WODZÓW, poemat R. Zmorskiego

  WIEŻA SIEDMIU WODZÓW, poemat R. Zmorskiego, powst. 1847—48, wyd. w Poznaniu 1850, wznow. we Lwowie 1857 i w Warszawie 1860 (z ilustr. W. Gersona). Rzekoma rekonstrukcja przedchrześc. zabytku, łączy w rzeczywistości wątki kilku podań lud. (o 7 wodzach, zapadłych miastach, śpiących rycerzach)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETOR HIERONIM

  WIETOR HIERONIM, ur. po 1485 w Lubomierzu (Śląsk), zm. ok. 1546/47 w Krakowie, drukarz, księgarz. Wychowanek Akad. Krak.; od 1510 miał drukarnię w Wiedniu (istniała do 1531), 1517 przybył do Krakowa, z którym już uprzednio utrzymywał kontakty, drukując w swojej wiedeńskiej drukarni m. in. wydawnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /2 459

  praca w formacie txt

Do góry