Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  NIMB

  Okrągły obłok światła otaczający głowy staroż. bogów, cesarzy i bohaterów. Wiara w to, że osoby święte czy boskie wydzielają promienie światła, jest dawna i powszechna, a nimb jest tylko jedną z jej form, rozwiniętą w antycznych religiach i sztuce. Sztuka asyryjska przedstawiała np. niektórych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKA

  (od gr. okrzyku widzów w czasie walk cyrkowych: 'zwyciężaj!') Groźne powstanie ludu zorganizowanego w stronnictwa Niebieskich (zob.) i Zielonych w 532 w Konstantynopolu przeciw uciskowi i nadużyciom nieuczciwych urzędników cesarza Justyniana.

  Cesarzowa Teodora zdołała odwieść stronnictwo Niebieskich od...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIMFY

  Mit. gr. boginki sił żywotnych i uroków wolnej przyrody, nieujarzmionej przez człowieka, personifikacje rzek i mórz (nereidy, okeanidy), źródeł (najady), lasów (driady), drzew (hamadriady), gór (oready), często mieszkające w grotach, piękne, śmiertelne, ale długowieczne dziewczęta (gr. nymphe...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKE

  Mit. gr. bogini zwycięstwa, nie znana Homerowi, po raz pierwszy wymieniona przez Hezjoda jako córka tytana Pallasa i Styksu, siostra Zelosa ('współzawodnictwo'), Kratosa ('siła') i Bii ('przemoc'), wraz z nimi szanowana przez Zeusa, gdyż walczyła po stronie bogów przeciw tytanom. Jest tu jeszcze abstrakcyjnym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKITIN Afanasij

  Kupiec z Tweru, w 1466-72 udał się w podróż do Indii, gdzie przebywał przez 3 lata. Kraj ten i swoją podróż opisał w pamiętniku Wędrówka za trzy morza (wyd. pol. 1952), jednym z najdawniejszych zabytków piśmiennictwa staroruskiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKODEM DYZMA

  Bohater tytułowy powieści satyryczno-polityczno-obyczajowej Kariera Nikodema Dyzmy (1931), powieściowego debiutu dziennikarza endeckiego, Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Autor, pobity przez oficerów za artykuł przeciw Józefowi Piłsudskiemu, napisał tę książkę, aby ukazać i wyszydzić sanacyjne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKOPOL

  Miasto w okręgu Plewen w płn. Bułgarii, port na prawym brzegu Dunaju, zał. w 629 jako Nikopolis; 251X 1396 Turcy otomańscy pod dowództwem Bajazyta I (zob.), wraz z pomocniczymi oddziałami serbskimi, zadali klęskę armii krzyżowców dowodzonej przez króla węg. Zygmunta Luksemburskiego.

  Wśród dowódców...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIGHTINGALE Florence

  (wym. nąjtingejl), 1820-1910, Inicjatorka nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka w Anglii korpusu pielęgniarek wojskowych. Córka zamożnych rodziców, nie zważając na ich perswazje, postanowiła zostać pielęgniarką. Był to wówczas zawód pogardzany, wykonywany przez starsze kobiety, ignorantki i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKSY

  Mit. germ. demony wodne, syreny wierzeń germańskich umiejące wróżyć, miłośniczki muzyki i tańca mogące przybierać rozmaite kształty, czasem ludzkie, czasem zwierzęce, np. koni, ale najczęściej półczłowieka, półryby.

  Oddawały ludziom przysługi, zwł. ucząc ich czarodziejskiej muzyki, ale...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIHIL NOVI

  Łac. 'nic nowego', pot. nazwa konstytucji sejmu radomskiego w 1505, stwierdzającej, że król bez zgody sejmu nie może stanowić nic nowego, co by „zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej", tzn. co by godziło w prawa i interesy szlachty.

  Obaliła ona przywilej mielnicki z 1501 i dawała...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt

Do góry