Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OCHMISTRZ

  W dawnej Polsce zarządzający dworem króla a. magnata i opiekun dzieci swego pana; dawn. piastun, wychowawca; oficer adm.-gosp. na statku; z nm. Hofmeister od Hof 'dziedziniec; dwór' i Meister 'mistrz'.

  Ochmistrzyni w dawnej Polsce przełożona nad żeńską służbą na dworze królewskim a. magnackim; dawn...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCET

  Ocet siedmiu złodziei ocet winny, w którym moczono przez 12 dni piołun, rozmaryn, szałwię, rutę itp., używany dawn. profilaktycznie przeciw zarażeniu się morowym powietrzem, Czarną Śmiercią, zob. Czarny. Ostry smak takiego octu obrazuje jego nazwa, będąca prawdop. aluzją do staroż. obyczaju pojenia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBUCH

  Obuszek, w XV-XVII w. rodzaj nadziaka (zob.) z kolcem wygiętym w stronę drzewca; siekierka o długim toporzysku służąca za laskę, za siekierkę i do walki; tępo zakończona część siekiery, przeciwległa do ostrza, służąca do uderzania, przybijania.

  Jak obuchem w łeb (dostać) być wstrząśniętym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBWOŁANIA

  W 2. poł. XVIII w. w Warszawie obwieszczenia wydawane przez marszałków wielkich koronnych w sprawach porządku publ., drukowane, wywieszane na ratuszu i odczytywane ludowi zwołanemu bębnieniem a. trąbieniem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBYWATEL KANE

  Ang. Citizen Kane, wielki psychol. film amer. (1941) reż. Orsona Wellesa; reporter stara się przeniknąć tajemnicę osobowości zmarłego potentata prasowego (wyraźnie nawiązującego do osoby Williama Randolpha Hearsta); w roli tytułowej Orson Welles.

  Film ukazuje przerażającą pustkę, zepsucie i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBÓZ

  Obóz warowny. Rzymskie obozy warowne (castra) zakładane na okres dłuższych postojów, wg ściślć określonego planu, jako baza wypadowa i punkt oparciańa wypadek odwrotu odgrywały dużą rolę w taktyce rz., były też w razie potrzeby miejscem zamieszkania. Na prowincjach, silnie obwarowane, dawały niekiedy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRAZ

  (od ob-raz, por. prasłow. rez-, raz-', rzezać, rzeźba) St.-pol. 'to, co wyrzeźbione, posąg; podobizna; podobizna malowana', dziś: 'malowidło',

  Dobrze wymalowana głowa kapusty będzie lepszym obrazem od źle wymalowanej głowy człowieka lub głowy Pana Jezusa opinia, jaką Stanisław Tarnowski w recenzji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBŁOMOW

  Bohater tytułowy najwybitniejszego dzieła Iwana Gonczarowa (1859, wyd. pol. 1922). Szlachcic ros. o charakterystycznych, ale doprowadzonych do skrajności cechach ziemianina ros. z pokolenia poprzedzającego uwłaszczenie chłopów, człowieka dobrodusznego, myślącego, uczuciowego, ale ze społecznego punktu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRĘB

  Obszar ograniczony, obrzeżony, ogrodzony; teren, zasięg; obwód, zakres, dziedzina, sfera; obszycie, oblamowanie, obrębek; częśę lasu, w której rosną drzewa o podobnej charakterystyce i tym samym wieku rębności.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBŁÓCZYNY

  W zakonach - uroczystość udzielenia habitu, dokonywana zazw. po okresie tzw. aspirantury a. postulatu, a przed rozpoczęciem nowicjatu; przyjęcie sutanny przez alumnów seminarium duchownego; w korpusie kadetów za czasów Stanisława Augusta- uroczyste przywdzianie munduru.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt

Do góry