Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OCZKO Wojciech

  ok. 1537-99, Nadworny lekarz i sekretarz królów Stefana Batorego i Zygmunta III, jeden z pionierów medycyny polskiej; doktorat otrzymał w Bolonii; autor traktatów: Cieplice... (1578), pierwsze polskie dzieło balneologiczne, i Przymiot albo Dworska niemoc (1581), nowoczesne na swój czas dzieło o kile i innych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIENIEC

  Boginiak (w gwarach śląskich - podciep, podciepek), wg dawnych wierzeń lud.-dziecko brzydkie, upośledzone, krzykliwe, chorowite a. niedorozwinięte, anormalne, o którym można przypuszczać, że jest to dziecko boginki (zob. Dziwożony), podrzucone przez nią na miejsce skradzionego dziecka kobiety.

  Matki...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODA (1)

  Patetyczny poemat liryczny wywodzący się z gr. liryki chóralnej, opiewający zazw. wielkie idee, symbole, znakomitych ludzi, ważne wydarzenia. Prawzorem gatunku były ody Pindara; zachowało się ich 44. Horacy nawiązywał w swoich odach (Pieśni, łac. Car mina) do ód eolskich (Safona, Anakreon).

  Gatunek ten...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPUST

  Łac. indulgentia, kośc. rz.-kat. odpuszczenie kar doczesnych należnych za grzechy odpuszczone już co do winy, udzielone przez kompetentną władzę kośc. (odpust zupełny a. cząstkowy) bezpośrednio jakimś osobom (odpust osobowy), za pośrednictwem jakichś przedmiotów, np. różańca, medalika, krzyżyka...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODA (2)

  Zm. ok. 1023, córka Dytryka, margrabiego Marchii Północnej, oddana do klasztoru w Kalbe, ok. 979 wydana za Mieszka, co było dla sfer kościelnych skandalem, ale miało znaczenie polit. jako nawrót Mieszka do uległości wobec cesarza.

  Matka Mieszka, Lamberta i Świętopełka. Z imieniem jej związany jest...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODALISKA

  Biała niewolnica w dawnej Turcji, gł. w haremach sułtańskich; z fr. odalisąue od tur. odałyk 'pokojówka; nałożnica' z oda 'izba'.

  Odaliska obraz (1814) J. A. D. Ingres'a, Paryż, Luwr. Obraz (1928) Henri Matisse'a, Paryż, Mus. d'Art Moderne.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHWACIĆ

  Spowodować u konia ochwat, zapalenie części mięsnych kopyta, przemęczeniem a. niewłaściwym żywieniem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHWEŚNICY

  Wędrowni handlarze ze Ślesina i Skulska w powiecie konińskim, którzy przed 1914 handlowali świętymi obrazami i odpustową galanterią, a później także i gęśmi, zapuszczając się również na zach. Ukrainę, Białoruś i na tereny ros. (W. Buduszewska).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZEPINY

  Czepiny, dawny lud. obrzęd weselny u ludów słowiańskich - przybierania panny młodej w czepiec na znak, że wprowadzona zostaje do grona mężatek, że czekają ją obowiązki żony, matki i gospodyni.

  Zwyczaj ten miał charakter uroczysty, towarzyszyły mu specjalne pieśni, zabiegi magiczne (m.in...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHMATÓW

  Miejscowość nad Burtą (dopływem Tykicza), na płn. od Humania (zach. Ukr. SRR), miejsce dwóch bitew: 29 I 1644 zwycięstwo Polaków pod hetmanem wielkim koronnym Stanisławem Koniecpolskim nad silną ordą tatarską pod Omarem Agą; 22 I 1655 hetman w. kor. Stanisław Rewera Potocki i hetman polny kor...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt

Do góry