Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OGIER DUŃCZYK

  Fr. Ogier de Danemark, postać z wielu poematów epickich cyklu karolińskiego, nieraz wymieniany w Pieśni o Rolandzie jako diuk ze świty Karola Wielkiego, jest bohaterem tytułowym poematu La chevalerie d'Ogier de Danemarche Raimberta z Paryża (koniec XII w.).

  Nie miał on pierwotnie nic wspólnego z Danią;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OHYDA STANU MIESZCZAŃSKIEGO

  W dawnej Polsce termin określający zakaz dla szlachty zajmowania się handlem i przemysłem pod grozą utraty klejnotu (szlachectwa).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGŁOWIE

  Tręzla, uździenica - część uprzęży przylegająca do głowy wierzchowca, u konia zaprzęgowego zwana uzdą; zob. też Kantar.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFICYNA

  Budynek, pawilon, stojący z boku pałacu, dworu, o przeznaczeniu gospodarczym, administracyjnym, dawn. niekiedy jako mieszkanie dla służby, a od XVII w. także stawiany specjalnie dla pomieszczenia gości. W kamienicach czynszowych w Warszawie od ok. 1860 część domu nie przytykającą do ulicy (oficyny boczne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGON

  Brać (kiMlć, chować) ogon pod siebie, łac. caudem subiicere u tero, spotulnieć, spokornieć, stchórzyć. Diabeł ogonem nakrył coś się zapodziało, zawieruszyło, nie można czegoś odszukać. Dwie sroki za ogon zob. Sroka.

  Każda liszka swój ogon chwali zob. Lis (Liszka). Koński ogon żart. długie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFIKLEJDA

  Instrument muz. dęty blaszany o długiej, zgiętej wpół rurze, używany w XIX w., gł. w orkiestrach wojskowych, zazw. w wielkości basowej, wyparty przez tubę basową; z fr. ophicleide od gr. óphis 'wąż' i kleis dpn. kleidós 'klucz'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGROJEC

  Dawn. ogród, piękny ogród; w plastyce - wizerunek Chrystusa, który modli się na Górze Oliwnej; anioł podaje mu kielich goryczy; w pobliżu śpią apostołowie; temat znany ze staroż., szczególnie częsty w okresie gotyku; por. Ew. wg Mat., 23,36-46.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFIR

  Wg Biblii, 3. Ks. Król., 9, 26-28; 10, 11, kraina, skąd pochodzić miały skarby króla Salomona: „Nabudował też Salomon okrętówf...] i posłał Hiram na owych okrętach sługi swe, mężów żeglarskich i morza świadomych, że sługami Salomonowymi.

  Gdy przypłynęli do Ofiru, nabrali tam złota 420 talentów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGRÓD

  Cudowny ogród opowieść z Dekameror na, 10,5, Boccaccia. Dianora, chcąc się uwolnić od natrętnego zalotnika Ansalda, obiecuje mu swe łaski w zamian za stworzenie ogrodu, który by w styczniu kwitnął tak jak w maju. Ansaldo spełnia to życzenie przy pomocy czarodzieja, któremu obiecał pokaźną...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /8 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OG

  W Biblii, Deut., 3,1-11, król Basanu, ostatni z rodu olbrzymów, którego łoże żelazne pokazywano w Rabat synów Ammona, „mające 9 łokci wzdłuż, a 4 wszerz na miarę łokcia ręki męskiej".

  Nie chciał zezwolić Mojżeszowi i Izraelitom na przemarsz przez Basan, został więc zgładzony wraz ze wszystkimi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt

Do góry